Poradnia  Psychologiczna - Psychiatryczna - Seksuologiczna

 
 
     Alter Ego   Izabela Boryczka
 
 
rejestracja tel. 535 830 351 , rejestracja przez internet         
 

 

TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR

Opcja szybki termin  przedstawi Państwu wszystkie najbliższe ,wolne terminy wizyt w ramach wybranego zespołu specjalistów

 

kliknij   -SZYBKI TERMIN-

 

Aby uzyskać dostęp do kalendarza wolnych terminów u poszczególnych specjalistów kliknij przycisk  Umów się na wizytę  który jest umieszczony  przy profilu każdego specjalisty

 

 
 
 
 
 
 • Sylwia Wolna-Rybak

  mgr Sylwia Wolna-Rybak

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY MŁODSZEJ (13-15 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • TERAPEUTA RODZINNY
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

  Prowadzi terapię indywidualną młodzieży i dorosłych, rodzinną i terapię par pomagając rozwiązać problemy z różnych sfer życia człowieka np. kryzysy rodzinne i małżeńskie, problemy adaptacyjne, trudności w kontaktach z innymi ludźmi, stany depresyjne, nerwice, zaburzenia odżywiania, kryzysy życiowe takie jak żałoba i doświadczenie straty, zaburzenia psychosomatyczne. Pomaga także zrozumieć rodzicom problemy ich dorastających dzieci i wspiera przy wyzwaniach stojących przed całą rodziną w obliczu trudności wychowawczych.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach takich jak Klinika Psychiatrii we Wrocławiu na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym Ogólnym, Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim we Wrocławiu, Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu oraz różnorodnych stowarzyszeniach i fundacjach. Aktualnie pracuje na Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży Milickiego Centrum Medycznego w Miliczu, gdzie prowadzi głównie terapie rodzinne i psychoterapię starszej młodzieży oraz w Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich gdzie udziela wsparcia psychologicznego osobom z doświadczeniem przewlekłych chorób somatycznych i zaburzeń psychicznych.

  W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty i psychologa, korzysta z regularnej superwizji. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach, jest członkiem nadzywczajnym WTTS.

   

 • Joanna Janiszewska

  mgr Joanna Janiszewska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • ENGLISH COUNSELING
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji. Członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Specjalizuje się w terapii indywidualnej dorosłych i młodzieży, a także terapii par oraz rodzin.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu pracując z dziećmi i młodzieżą na Oddziale Psychiatrycznym, w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w Centrum Neuropsychiatrii “Neuromed” w zespole terapii rodzin. Pracowała również środowiskowo z osobami będącymi w kryzysie psychicznym oraz ich rodzinami, jako członek mobilnego zespołu działającego na terenie Dolnego Śląska (projekt “Wsparcie w kryzysie psychicznym w metodzie Otwartego Dialogu”).

  Tytuł magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła kurs podstawowy psychoterapii systemowej w WTTS, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obecnie kontynuuje szkolenie w WTTS. 

  Ukończyła również kurs „Otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego” w Polskim Instytucie Otwartego Dialogu. 

  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi również psychoterapię w języku angielskim.

 • Katarzyna Szewczyk

  mgr Katarzyna Szewczyk

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  Umów się na wizytę

  Psycholog, interwent kryzysowy, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, w gabinecie przyjmuje młodzież oraz dorosłych pacjentów indywidualnie, a także pary. Przede wszystkim na co dzień w gabinecie spotyka się z osobami, które doświadczają różnorakich trudności, takich jak lęk, obniżony nastrój lub jego duże wahania, trudności w relacjach z innymi, kłopoty w związku, pracy, szkole, poczucie dyskomfortu i potrzeba zmiany, uczucie znajdowania się na życiowym zakręcie, bycia wyobcowanym, utraty sensu lub jego poszukiwania. Pracuje w szczególności z osobami, które doświadczyły traumy pod wieloma postaciami, z przyszłymi i świeżo upieczonymi mamami oraz parami rodzicielskimi, z młodzieżą, studentami oraz osobami doświadczającymi kryzysu w związku z wkraczaniem w dorosłość.  Wiąże się to z jej szczególnym zainteresowaniem psychotraumatologią oraz psychologią perinatalną, również w zakresie naukowym.

  Pracuje integrując wiele podejść i uczy się w duchu nurtu terapii integratywnej (5-letni kurs psychoterapii przy Wrocławskim Instytucie Psychoterapii we Wrocławiu), natomiast najwięcej czerpie z terapii systemowej, TSR i terapii humanistyczno-egzystencjalnej. Poza studiami intensywnie rozwijała wiedzę i umiejętności w ramach szkoleń, warsztatów i kursów w całej Polsce (szkolenia seksulogiczne, z zakresu psychotraumatologii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej, terapii narracyjnej, terapii systemowej). Dodatkowo ukończyła Stosunki Międzynarodowe oraz roczną wymianę studencką na Uniwersytecie Warszawskim.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Częstochowie,  wymianie studenckiej w ramach programu MOST w Warszawie, w Schronisku dla Kobiet z dziećmi działającego przy Fundacji Centrum Praw Kobiet w Warszawie oraz w ramach praktyki własnej w prywatnym gabinecie psychologiczno-psychoterapeutycznym. Aktualnie dodatkowo należy do Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym i współpracuje ze szkołą Rodzenia Mama Gaja. Swoją pracę poddaje superwizji.

 • Patrycja Legieć

  mgr Patrycja Legieć

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY (WIEK DO 6 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY ( WIEK 6 -12 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY MŁODSZEJ (13-15 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • PSYCHOONKOLOGIA
  Umów się na wizytę

  Specjalista w zakresie terapii depresji, zaburzeń lękowych, nerwic, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości. Poza terapią indywidualną osób dorosłych prowadzi także psychoterapię dzieci i młodzieży, psychoterapię rodzin oraz psychoterapię par. Zajmuje się  też pracą z pacjentami onkologicznymi i członkami ich rodzin oraz  terapią zaburzeń psychosomatycznych.

  Absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu o specjalności psychologia kliniczna. Psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii systemowej i psychodynamicznej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie wraz ze szkoleniami uzupełniającymi: terapia Gestalt oraz terapia poznawczo-behawioralna. Dyplomowany psychoonkolog, absolwentka studiów podyplomowych z psychoonkologii klinicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc treningi rozwoju osobistego i warsztaty wspierające dla rodziców i młodzieży w Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu, warsztaty wsparcia psychologicznego w ramach unijnego programu- Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz szkolenia z zakresu psychologii w programie Aktywizacji Osób Bezrobotnych. Obecnie pracuje w Zespole Uzdrowisk Kłodzkich, gdzie prowadzi psychoterapię  pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi oraz schorzeniami onkologicznymi i kardiologicznymi. Odbywa również staż kliniczny w Zespole Terapii Rodzin w Poradni Neuromed we Wrocławiu. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje superwizji.

 • Izabela Nowak

  mgr Izabela Nowak

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • SEKSUOLOG / (PSYCHOLOG)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM w Poznaniu. Uczestniczy w całościowym akredytowanym kursie psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii o podejściu systemowo-ericksonowskim. Obecnie w trakcie cyklu szkoleń na drodze do Certyfikatu Specjalisty ds. przemocy oraz pracy terapeutycznej ze sprawcami przemocy i z ofiarami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

   Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Pomaga szczególnie osobom uwikłanym w zjawisko przemocy, zarówno ofiarom jak i sprawcom oraz osobom przejawiającym zachowania agresywne. Swoją pomoc kieruje ponadto do osób mających trudności w sferze seksualnej – problemów z tożsamością seksualną oraz akceptacją orientacji seksualnej, a także osób z doświadczeniem przemocy seksualnej. Ponadto, pomaga osobom będącym w kryzysie, np. z powodu żałoby, rozstania, osobom z zaburzeniami emocjonalnymi, depresją, zaburzeniami lękowymi, nieśmiałością, problemami w związkach oraz w relacjach międzyludzkich, a także młodym osobom, które doświadczają problemów wieku dorastania, m.in. trudności w relacjach, trudności w akceptacji siebie, zaniżonej samooceny czy trudności szkolnych.

   Doświadczenie w pracy zdobywała w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ProVitaMed w Wieluniu oraz w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży. Obecnie jako psycholog, terapeuta pracuje w Stowarzyszeniu Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”. Ponadto, we Wrocławskim Centrum Zdrowia pełni funkcję ko-terapeuty w programie korekcyjno-edukacyjnym grupowym dla sprawców przemocy. Praktykuje jako wykładowca w WZS Edukacja, prowadząc zajęcia z „Podstaw seksuologii”. Prowadzi również prywatną praktykę.

   

   

 • Agata Filarska

  mgr Agata Filarska

  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ENGLISH COUNSELING
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeutka, pedagog; ukończyła Szkołę Psychoterapii (4-letnie podyplomowe specjalistyczne szkolenie) i Studium Socjoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Dolnośląskim  Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu na II Oddziale Dziennym. Jest też absolwentką filologii polskiej i angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.

   Pracuje z pacjentami cierpiącymi na depresje, stany lękowe, zachowania kompulsywne i zaburzenia osobowości.   Ponadto pomaga osobom, które znalazły się w swoim życiu w sytuacjach kryzysowych takich jak: utrata bliskiej osoby, problemy w relacjach z ludźmi, niepowodzenia zawodowe, uzależnienia, mobbing, depresje, nerwice, zaburzenia odżywiania i duże wahania nastroju. Pracuje też od 15 lat z młodzieżą, zajmuje się problemami wychowawczymi a zwłaszcza tymi związanymi z okresem dojrzewania. Prowadzi trapię par w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji  w  Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

 • Marlena Dolik

  mgr Marlena Dolik

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY MŁODSZEJ (13-15 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  Umów się na wizytę

  Terapeutka systemowa, prowadzi   psychoterapię  młodzieży, osób dorosłych oraz rodzin. Pomaga rodzicom w rozwiązywaniu problemów  wychowawczych, pomagając zrozumieć trudności związane z dorastaniem dzieci i wyzwań stojących przed wszystkimi członkami systemu rodzinnego. Ma  bardzo dobry kontakt z młodzieżą, pomaga młodym osobom   w rozwiązywaniu problemów wieku dorastania,   m.in. trudności w relacjach z rodzicami, zaniżona samoocena, nieśmiałość, trudności w kontaktach,  lęki i fobie, stany  depresyjne, nerwice, problemy szkolne, nie radzenie sobie ze stresem, itd. Osobom dorosłym pomaga w pokonywaniu  takich problemów jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, nerwice, zaburzenia psychosomatyczne, kryzysy życiowe, żałoba i doświadczenie straty, itp.

  Psycholog, dyplom uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim. Psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Członek nadzwyczajny WTTS. Ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Dodatkowo rozwijała swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie INTRO, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii oraz Stowarzyszenie KARAN.

  Doświadczenie w pracy z dorosłymi zdobywała m. in. w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic, w Klinice Psychiatrii we Wrocławiu na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym Ogólnym, w Przychodni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień SPZOZ we Wrocławiu oraz w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Współpracowała ze Stowarzyszeniem INTRO prowadząc konsultacje online w kampanii przeciwko przemocy. Członek Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego działającej przy Instytucie Psychologii UWr.     W pracy z młodzieżą doskonaliła swoje umiejętności terapeutyczne na Oddziałach Psychiatrycznych dla Dzieci i Młodzieży w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim we Wrocławiu oraz w Milickim Centrum Medycznym, gdzie obecnie prowadzi terapię indywidualną i grupową dla pacjentów. Prowadziła warsztaty z zakresu psychologii i rozwoju osobistego. W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty i psychologa.

 • Katarzyna Wiśniewska

  mgr Katarzyna Wiśniewska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY MŁODSZEJ (13-15 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta. Pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym, korzystając z innych szkół terapeutycznych. Przygotowuje się do certyfikatu psychoterapeuty na 4-letnim kursie Psychoterapii Psychodynamicznej przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. 

  Pomaga osobom doświadczającym m.in. trudności w relacjach z ludźmi, niskiego poczucia własnej wartości, depresji, stanów lękowych oraz ludziom borykającym się z utratą (żałoba, poronienie, utrata zdrowia, rozstanie, kryzys związany z wiekiem).  Prowadzi także terapię młodzieży w kryzysach związanych np. z wahaniami nastroju, agresją, nieakceptowaniem siebie, zaburzeniami odżywiania. Wieloletnia praca w dużej firmie pomaga jej pełniej rozumieć takie problemy jak wypalenie zawodowe.  

  Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziale dziennym psychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadziła zajęcia terapeutyczne dla pacjentów. Odbyła staż w szpitalu MSW. Była też wolontariuszką w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci. Obecnie współpracuje z wielospecjalistycznymi centrami medycznymi we Wrocławiu, m.in. kliniką Mediconcept.

  Ukończyła również Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP i szkolenia: z coachingu, zapobiegania konfliktom i mobbingowi, profilaktyki uzależnień behawioralnych, podstaw psychogeriatrii.

  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

   

   

 • Kaja Kowalska-Kryś

  mgr Kaja Kowalska-Kryś

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • TERAPEUTA RODZINNY
  Umów się na wizytę

  Psycholog, interwent kryzysowy, psychoterapeuta pracujący w nurcie psychoterapii systemowej i krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. 

  Specjalizuje się w pracy indywidulnej (młodzież i dorośli), pracy z parami, małżeństwami oraz rodzinami. Pracuje z osobami doświadczającymi sytuacji kryzysowych, będącymi w procesie żałoby po utracie bliskiej osoby, doświadczającymi przemocy, osobami będącymi w trakcie procesu rozstania lub rozwodu, osobami doświadczającymi lęku i depresji, doświadczającymi wypalenia zawodowego lub mobbingu,  będącymi pod wpływem długotrwałego stresu, rodzicami którzy stracili dzieci, osobami zmagającymi się z trudnościami emocjonalnymi, małżeństwami lub parami w kryzysie oraz małżeństwami lub parami poszukującymi możliwości lepszej komunikacji i rozwoju, osobami cierpiącymi z powodu dolegliwości o charakterze psychosomatycznym oraz osobami, które doświadczyły traumy, kobietami zmagającymi się ze stratą dziecka w trakcie ciąży oraz kobietami cierpiącymi z powodu depresji poporodowej. Prowadzi również sesje debriefingowe dla grup, które doświadczyły sytuacji traumatycznych np. uczestników katastrof, klęsk żywiołowych, pożarów,  napadów,  wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych.

  Uzyskała certyfikat nr 87/2014 II stopnia TSR w Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Warszawie. Obecnie w procesie certyfikacji w trakcie zaawansowanego kursu psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Ukończyła również Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej realizowany przez  Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARKAN, certyfikat nr 14/2015/ikik oraz studia podyplomowe w zakresie - Diagnoza kliniczna i psychoterapia (2009r., SWPS) oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (2012r.,WSB).  W swojej pracy wykorzystuje karty dailogowe - zaśw. nr 09/2015r. KLANZA w Poznaniu.

  Regularnie korzysta z superwizji prowadzonej przez superwizorów związanych z Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej oraz jest Członkiem Nadzwyczajnym WTTS w Poznaniu. Należy do Koła Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu we Wrocławiu.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, gdzie prowadziła interwencje kryzysowe oraz psychoterapię indywidualną, par i rodzin. Pracowała również w Centrum Aktywizacji Społecznej prowadząc psychoterapię indywidualną oraz grupową Współpracując z Fundacją Imago prowadziła warsztaty rozwojowe aktywizujące osoby bezrobotne oraz realizowała treningi rozwijające kompetencje społeczne pracując z młodzieżą.

 • Monika Golińska-Pyzik

  mgr Monika Golińska-Pyzik

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • TERAPEUTA RODZINNY
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta z wieloletnim stażem. Ukończyła studia psychologiczne ze specjalizacją z psychologii klinicznej i seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Umiejętności psychoterapeutyczne doskonaliła w trakcie szkolenia z psychoterapii systemowej w Ośrodku SYNAPSIS w Warszawie. Ukończyła również dwuletnie szkolenie z pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi.

  Pracowała jako psycholog, psychoterapeuta w Warszawskim Centrum Psychoterapii ADESTE, gdzie zajmowała się konsultacjami, psychoedukacją i psychoterapią osób dorosłych. Prowadziła również grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci w Ośrodku Rodzice i Dzieci w Warszawie. Równocześnie z prowadzeniem indywidualnej praktyki psychologiczno-psychoterapeutycznej przez wiele lat pracowała jako psycholog w szkole podstawowej, w gimnazjum i liceum oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie.

  Specjalizuje się w terapii osób dorosłych i młodzieży.  Pomaga osobom z problemami w relacjach z ludźmi, doświadczającym lęku i depresji, niezadowolonym z siebie i z życia, nie radzącym sobie ze stresem, z problemami wieku dorastania, zaniżonej samooceny i nieśmiałości.

  Prowadzi terapię par z trudnościami w relacjach, w komunikacji, z problem zazdrości, zdrady, poczucia braku akceptacji w związku.

  Pracuje także z rodzicami doświadczającymi problemów w relacjach z dziećmi i nastolatkami.

  Oferuje psychoterapię, diagnostykę psychologiczną, psychoedukację oraz wsparcie psychologiczne. Pracuje z osobami dorosłymi, parami a także z młodzieżą.

  W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty. Metody pracy dobiera do indywidualnych potrzeb pacjentów pracując w nurcie terapii systemowej i poznawczo-behawioralnej. Pracę poddaje regularnej superwizji.

   

   

   

   

 • Iwona Krzewska

  dr Iwona Krzewska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, doktor nauk społecznych. Współpracuje z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także z Zakładem Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Uczestniczy w Całościowym Kursie Psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  Pracuje z osobami zgłaszającymi się z powodu trudności w relacjach z ludźmi, lęku i depresji, braku akceptacji siebie, poczucia braku akceptacji ze strony innych, niejasnego obrazu siebie, niejasnej orientacji seksualnej, kłopotów z asertywnością, prokrastynacji, doświadczania przemocy, nie radzenia sobie ze złością, chęci udoskonalenia własnych kompetencji społecznych.

  Zajmuje się także problematyką psychosomatyczną (zaburzenia odżywiania się, czynniki psychologiczne w dolegliwościach fizycznych, tożsamość cielesna) oraz psychoterapią par (niezadowolenie z relacji, brak dopasowania potrzeb w związku, problem zazdrości, zdrada, trudność z bliskością, wygasanie uczuć, decyzje o przyszłości związku, trudności z komunikowaniem się).

  Formy pracy Iwony Krzewskiej to psychoterapia w nurcie psychodynamicznym i poznawczym (krótko lub długoterminowa), a także diagnostyka psychologiczna, treningi rozwoju osobistego i psychoedukacja. Pracuje z osobami dorosłymi i z parami.

 • Jolanta Neustein

  mgr Jolanta Neustein

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • TERAPEUTA RODZINNY
  Umów się na wizytę

  Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych oraz psychoterapeuta systemowy,
  w trakcie procesu certyfikacji z zakresu psychoterapii systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Członek nadzwyczajny WTTS. Aktualnie w takcie doktoratu w Katedrze Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu.

  Ukończyła psychologię, ze specjalnością społeczną i kliniczną, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalnością komunikacja społeczna.

  Uczestniczyła w kursie psychoterapii i poradnictwa w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, w Szkole Trenerów organizowanej przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „Plus”, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Pomagania Rodzinie we Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „PLUS”   oraz w licznych szkoleniach zwiększających umiejętności zawodowe.

  Swoje doświadczenie zdobywała m. in. w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym o profilu rehabilitacyjnym, pracując z osobami starszymi oraz ich rodzinami i opiekunami, współpracując z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego, pracując z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane i ich rodzinami oraz Akademią Wychowania Fizycznego, wspierając studentów fizjoterapii w sytuacjach kryzysu oraz prowadząc badania naukowe. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

  Zajmuje się psychoterapią dorosłych, terapią małżeństw, par i rodzin oraz poradnictwem psychologicznym. Pracuje również z osobami borykającymi się z takimi problemami jak: nieśmiałość, zaburzone poczucie własnej wartości, stany lękowe, nerwica, depresja czy trudności w relacjach z ludźmi. Pomaga również osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, przeżywającym napięcie psychiczne czy dążącym do lepszego samopoznania i rozwoju, chcącym podnieść jakość swojego życia. 

 • Natalia Bajkowska

  mgr Natalia Bajkowska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta systemowy, nauczyciel akademicki. Ukończyła studia magisterskie z wyróżnieniem na kierunku Psychologia, specjalność Psychologia Kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

  Pracuje z osobami dorosłymi i seniorami. Zajmuje się poradnictwem, pomocą psychologiczną, interwencją kryzysową (praca z osobami zagrożonymi samobójstwem, praca z żałobą i stratą), diagnostyką psychologiczną (m.in. badania funkcji poznawczych, intelektu) psychoterapią indywidualną (m.in. kryzysy życiowe, nieradzenie sobie ze stresem, problemy w życiu osobistymi i zawodowym, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości), rehabilitacją funkcji poznawczych, psychoterapia par (m.in. kryzys związku, trudności w rodzinie).

  Jest Członkiem Nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (WTTS). Obecnie w trakcie szkolenia w WTTS, kończącego się uzyskaniem Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego, stanowiącego integralną część Kursu Przygotowującego do Egzaminu Certyfikacyjnego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła  Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej organizowanego przez grupę Arcan.

  Doświadczenie zawodowe zdobyła w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na oddziałach psychiatrycznych, oddziałach leczenia uzależnień, w poradni zdrowia psychicznego. Na co dzień zajmuje się również badaniami naukowymi z zakresu psychologii klinicznej. Realizuje projekt badawczy na temat doświadczeń pacjentów przewlekle chorujących psychicznie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

   

 • Jacek Mądry

  mgr Jacek Mądry

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHOANALITYCZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ENGLISH COUNSELING
  • SUPERWIZJA DLA PSYCHOTERAPEUTÓW
  Umów się na wizytę

  Psycholog i certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i  kandydat Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz jest absolwentem czteroletniego Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Szpitalu im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, krakowskim Ambulatorium Terapii Rodzin przy Stowarzyszeniu Dobra Nadzieja jak i przychodni Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii na terenie Zielonej Góry oraz poradni Towarzystwa Rozwoju Rodziny we Wrocławiu. 

  Pomaga osobom borykającym się z lękiem, fobiami, nerwicą, depresją i zaburzeniami osobowości oraz osobom współuzależnionym. Pracuje z dorosłymi, nastolatkami oraz parami. Swoją pracę poddaje regularnej, cotygodniowej superwizji u doświadczonych psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Pracuje również w języku angielskim.

  Psychologist and a psychoanalytic psychotherapist, member of The Polish Psychoanalytic Psychotherapy Society, a graduate of Jagiellonski University. He has completed a four year qualifying course in psychotherapy at Studium Psychoterapii Analitycznej in Warsaw. He is an experienced psychotherapist and has worked at various facilities including the psychiatric hospital in Krakow and at different clinics in Zielona Gora, Wroclaw and Krakow. He specializes in the treatment of phobias, neurosis, depression, anxieties, personality disorders and counter-dependent patients. He works under regular supervision on a weekly basis with IPA certified psychoanalysts.

 • Kamila Talowska

  mgr Kamila Talowska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • TERAPEUTA RODZINNY
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji. Specjalizuje się w terapii par i rodzin oraz terapii indywidualnej dorosłych. Posiada również doświadczenie w pracy terapeutycznej z młodzieżą. Zajmuje się tematyką kryzysu w związkach partnerskich oraz rodzinach.

  Doświadczenie zdobywała w Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziale Dziennym we Wrocławiu, w Stowarzyszeniu „Curatus” pracowała z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej pomagając im w aktywizacji wybranych obszarów funkcjonowania społecznego oraz w Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” pracując w zespole terapeutycznym Poradni Terapii Rodzin. Prowadziła również szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii i rozwoju osobistego. Obecnie pracuje w Domu Dziecka w Oławie z dziećmi i młodzieżą jako psycholog, prowadzi tam również grupę rozwoju zawodowego dla pracowników.

  Dyplom z Psychologii Klinicznej i Psychologii Społecznej uzyskała w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Ukończyła kurs podstawowy psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Aktualnie jest w procesie certyfikacji kontynuując szkolenie w WTTS w zakresie terapii indywidualnej oraz terapii rodzin. Odbyła również wiele szkoleń z zakresu rozwoju osobistego oraz psychoterapii. Pracuję pod regularną superwizją. Jest członkiem nadzwyczajnym WTTS.

   

 • Paulina Chocholska

  mgr Paulina Chocholska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  • ENGLISH COUNSELING
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeutka, psycholog z 12-letnim doświadczeniem, pracująca w nurcie psychoterapii zorientowanej na proces. Ukończyła szkolenie z krótkoterminowej terapii integratywnej oraz dwuletnie studium psychologii procesu i kontynuuje kształcenie i superwizje w tym nurcie. Specjalistka w zakresie terapii wszelkich uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard, seksoholizm, komputer).  Pracuje z osobami borykającymi się z następującymi problemami: zaburzenia nastroju, depresja, diagnoza psychiatryczna, odmienne stany świadomości - pacjenci w śpiączce i ich rodziny, zaburzenia osobowości, współuzależnienie, DDA, stany lękowe, problemy w związkach i relacjach z innymi, problemy seksualne. Pracuje z z dorosłymi, starszą młodzieżą  (15+) i parami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu oraz IAPOP. Prowadzi psychoterapię również w języku angielskim.

 • Ewa Kłosińska

  mgr Ewa Kłosińska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • SEKSUOLOG / (PSYCHOLOG)
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

   

  Psycholog, psychoterapeuta i seksuolog w trakcie certyfikacji. Ukończyła Studia z dziedziny Seksuologii organizowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doskonali swoje umiejętności terapeutyczne w  5-letniej Szkole Psychoterapii przy Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum  Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Pierwszy Etap Szkoły Terapii Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych z dziedziny psychoterapii i psychiatrii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Terapii Rodzin PTP.

  Pracuje w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, wcześniej także w tamtejszej Poradni Zdrowia Psychicznego.  Od kilku lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

  Specjalizuje się w terapii osób dorosłych.  Pomaga osobom z trudnościami i zaburzeniami natury seksualnej. Prowadzi terapię par zgłaszających się z trudnościami w relacjach, a także sferze seksualnej. Pracuje z osobami będącymi w kryzysach, cierpiących z powodu trudności psychologicznych z objawami depresji, schizofrenii, zaburzeń nerwicowych- lękowych, otępiennych, zaburzeń osobowości. Pracuje także z rodzinami z doświadczeniem choroby psychicznej.  Oferuje psychoterapię, diagnostykę psychologiczną psychoedukację, wsparcie psychologiczne.

  W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty. Metody pracy dobiera do indywidualnych potrzeb pacjentów korzystając ze szkół psychodynamicznej, systemowej, poznawczo-behawioralnej, gestalt. Pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej, korzysta także z superwizji grupowej.

   

   

   

   

   

 • Katarzyna Borkowska

  mgr Katarzyna Borkowska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  Umów się na wizytę

  Psycholog i psychoterapeuta z kilkunastoletnim (15 lat) doświadczeniem. Prowadzi terapię osób dorosłych (indywidualną oraz terapię par). Specjalizuje się w terapii zaburzeń nastroju, (depresja, chwiejność emocjonalna, niekontrolowane napady złości, obniżony nastrój, niechęć do życia). Pracuje z osobami  z zaburzeniami  lękowymi ( nerwice), pomaga osobom w stanach niepokoju, napadów paniki. Prowadzi terapię osób mających trudności w relacjach z innymi, w budowaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących związków. Zajmuje się osobami z obniżonym poczuciem własnej wartości, z poczuciem winy, z trudnościami w realizacji swoich celów życiowych. Pomaga osobom współuzależnionym  i DDA a także osobom w kryzysie (utrata bliskiej osoby, rozwód, przemoc, stres).

  Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego studiów magisterskich z zakresu psychologii (2001r.)  specjalizacja z psychologii klinicznej. Psychoterapii uczyła się w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu na kierunku Szkoła Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Gestalt. Dyplom i Certyfikat Psychoterapeuty potwierdzają ukończenie szkoleń i profesjonalne przygotowanie do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej. Kwalifikacje zawodowe podnosi uczestnicząc w konferencjach psychologicznych i szkoląc się między innymi w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Uczestniczka wielu szkoleń m.in. z zakresu: zaburzeń lękowych, leczenia depresji, zaburzeń odżywiania, DDA, prowadzenia interwencji kryzysowej i terapii par.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w różnych ośrodkach psychoterapeutycznych m.in. w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, w Centrum Terapii “Promitis”, a także Klinice Leczenia Niepłodności, jako psycholog współpracuje   z wrocławskimi  uczelniami,  prowadzi również prywatną praktykę. Swoją pracę regularnie poddaje superwizji we Wrocławskim Ośrodku Edukacji Psychologicznej.

   

   

   

 • Katarzyna Peszko

  mgr Katarzyna Peszko

  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY (WIEK DO 6 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY ( WIEK 6 -12 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY MŁODSZEJ (13-15 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  Umów się na wizytę

  Specjalista w zakresie terapii dzieci, młodzieży i rodzin. Pomaga w rozwiązywaniu problemów rodzinnych (rozwody, utraty). Zajmuje się m.in. terapią następujących problemów: nocne moczenie, fobia szkolna, lęk napadowy, zaburzenia zachowania, ADHD, zachowania, zachowania obsesyjno-kompulsywne. Pomaga dzieciom lękliwym i wycofanym, nie radzącym sobie ze złością i agresją, nadpobudliwym, nerwowym, mającym trudności z koncentracja uwagi, skarżącym się na dolegliwości somatyczne – bóle głowy, brzucha, sprawiającym problemy wychowawcze. Jest pedagogiem opiekuńczo-wychowawczym, socjoterapeutką, terapeutką rodzinną i dziecięcą pracujacą w nurcie psychoterapii systemowej. Ma bardzo dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz rodzin. Swoją pracę poddaje superwizji w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.

 • Marta Franczak

  mgr Marta Franczak

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHODIETETYKA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY MŁODSZEJ (13-15 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień  (certyfikat nr SP/1014/2014). Specjalista w zakresie psychodietetyki oraz terapii uzależnień dla osób dorosłych i młodzieży (alkohol, narkotyki, komputer, jedzenie). Prowadzi psychoterapię młodzieży, borykającej się z problemami wieku dorastania lub zagrożonej uzależnieniem.  Pracuje z osobami współuzależnionymi oraz z problemem DDA, jak  również z rodzicami nastolatków, pomagając im zrozumieć dojrzewające dziecko      i odnaleźć z nim porozumienie. Zajmuje się też  poradnictwem psychologicznym oraz pomaga osobom w kryzysie (utrata bliskiej osoby, utrata pracy, rozwód,mobbing, wypalenie zawodowe, stres).

  Doskonali swoje umiejętności terapeutyczne kształcąc się w 4- letniej szkole psychoterapii, w nurcie integracyjnym, przy Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Jest członkiem sekcji naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  Specjalizuje się w Instytucie Psychodietetyki we Wroclawiu w dziedzinie psychodietetyki. Pracuje z klientami, którzy mają trudności we wdrożeniu sformułowanych przez dietetyka zaleceń, którzy podczas odchudzania doświadczyły licznych porażek. Pomaga klientom pokonywać psychologiczne bariery stojące na drodze do osiągnięcia satysfakcjonującej masy ciała lub zdrowego stylu życia, tj. w szczególności nad wypracowaniem zdrowych nawyków, motywacją czy zmianą niesprzyjających przekonań i zachowań.

  Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Opolskim. Kontynuuje kształcenie w zakresie terapii uzależnień w Studium Terapii Uzależnień przy Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Dotychczasowe doświadczenie zbierała pracując zarówno z dorosłymi, jak  i z młodzieżą, w ośrodkach stacjonarnych MONAR-u. Odbyła także staż na Dziennym Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej. Obecnie pracuje także w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR.

   

 • Barbara Sikora

  mgr Barbara Sikora

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

  Psycholog,  psychoterapeuta z 12-letnim doświadczeniem zawodowym, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia. Pracuje w nurcie integratywnym, łączącym dorobek głównych podejść psychoterapeutycznych (psychodynamicznego, poznawczo – behawioralnego, humanistyczno-egzystencjalnego).

  Absolwentka 4-letniego Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie i Szkoły Psychoterapii Uzależnień.

  Pomaga osobom doświadczających stanów depresyjnych, lękowych, zaburzeń osobowości, trudności w relacjach z innymi ludźmi, kryzysów  życiowych. Prowadzi psychoterapię osób uzależnionych (uzależnienie od alkoholu, hazard, nałogowe korzystanie z komputera i Internetu), współuzależnionych i DDA. Zajmuje się terapią osób dorosłych, prowadząc terapię indywidualną oraz terapię małżeństw i par. Prowadzi także różnorodne warsztaty z zakresu rozwoju osobistego.

  Pracuje w poradni terapii uzależnień i współuzależnienia. Swoją pracę terapeutyczną superwizuje we Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „Plus” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 • Urszula Gontarz

  mgr Urszula Gontarz

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • TERAPEUTA RODZINNY
  Umów się na wizytę

  Psycholog o specjalności klinicznej, pedagog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Posiada 23-letnie wielowymiarowe doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej, zdobywane w placówkach służby zdrowia, pomocy społecznej,  placówkach edukacyjnych, w sądzie oraz w ramach prywatnej działalności psychologicznej.  

  Pracuje  z rodzicami doświadczającymi trudności w relacjach ze swoimi dziećmi, z rodzinami zastępczymi, z osobami doświadczającymi przemocy domowej, z osobami współuzależnionymi, DDA, z osobami doświadczającymi niepełnosprawności lub przewlekłej choroby somatycznej swojej lub członka  rodziny (w tym dziecka), z osobami po wypadkach komunikacyjnych, z osobami starszymi - cierpiącymi z powodu choroby, samotności, opuszczenia, z osobami doświadczającymi kryzysów w rodzinie, problemów komunikacyjnych, z osobami doświadczającymi lęków, stresu, wypalenia zawodowego, niskiego poczucia  własnej wartości, problemów ze złością, agresją, z osobami doświadczającymi samotności w związkach, z parami, małżeństwami w kryzysie; z młodzieżą mającą trudności z odnalezieniem własnej drogi, mającą problemy w komunikacji z dorosłymi, z osobami potrzebującymi podzielić się przeżyciami - nie chcącymi jednak obciążać swoich najbliższych, z osobami przygotowującymi się do pomagania innym. Służy wsparciem w w/w obszarach. 

  Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Uczestniczka całościowego 5-letniego akredytowanego kursu psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii – w podejściu systemowo-ericksonowskim. Ukończyła ponadto  Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania (Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej w Krakowie), Szkołę trenerów biznesu (Moderator we Wrocławiu), Szkołę Kontaktów Interpersonalnych (Uniwersytet Wrocławski) oraz liczne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. Obecnie w trakcie szkoleń w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

  Obecnie pracuje  z rodzinami zastępczymi, ofiarami wypadków, prowadzi własną praktykę. W pracy kieruje się kodeksem etycznym psychoterapeuty.  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 • Renata Respondek

  mgr Renata Respondek

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  • COACHING
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, certyfikowany coach ICF, trener szkoleń.

  Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie UAM w Poznaniu oraz Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Wrocławskiej.  Obecnie kształci się w zakresie Psychoterapii systemowo - ericksonowskiej we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, uczestnicząc w  5 letnim akredytowanym kursie przygotowującym do certyfikatu psychoterapeuty. Ukończyła również całościowe szkolenie Terapii krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach przygotowujące do profesjonalnego prowadzenia terapii krótkoterminowej (w trakcie certyfikacji na terapeutę TSR), kurs coachingu akredytowany przez International Coach Federation (uzyskała certyfikat coacha ACC ICF), szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania, arteterapii, szkołę trenerów Pracowni Psychologicznej E. Sołtys w Krakowie i inne szkolenia  podnoszące kwalifikacje zawodowe.

  Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej, terapii par, rodzin oraz coachingu.

  Pomaga osobom doświadczającym różnych problemów i trudności w życiu osobistym, psychicznym i zawodowym, znajdującym się w trudnej sytuacji (stres, kryzys, zmiana, choroba, strata), cierpiącym z powodu objawów nerwicowych, lękowych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości i depresji, odczuwającym smutek, niezadowolenie, brak poczucia sensu i celu życia, doznającym zmęczenia, napięcia i stresu, doświadczającym niskiej samooceny, obniżonego poczucia własnej wartości, nieśmiałości, trudności w związkach i w relacjach z innymi. Pracuje również w obszarze rozwoju osobistego, kompetencyjnego i zawodowego. Pomaga rozwijać się i osiągać zakładane cele osobiste i zawodowe.

  Posiada ponad 20-letnie interdyscyplinarne doświadczenie w pracy z ludźmi obejmujące doświadczenie  psychologiczne i psychoterapetyczne, coachingowe, szkoleniowe i biznesowe. Obecnie pracuje jako psycholog, psychoterapeuta, prowadzi własną działalność oraz współpracuje z firmami szkoleniowymi w zakresie prowadzenia szkoleń i coachingu. Doświadczenie psychologiczno-psuychoterapeutyczne zdobywała prowadząc własną praktykę oraz pracując jako psychoterapeuta i psychoonkolog w Integrative Medical Centre w Żernikach Wrocławskich, jako psycholog w Domu Dziecka w Oławie, w Fundacji PsychologDoDomu, współpracując z Top Gym Fitness we Wrocławiu, odbywając staż w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu i ćwiczenia w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych Dziekanka w Gnieźnie.

  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR. W pracy kieruje się standardami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa oraz Kodeksie Etycznym ICF. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 • Izabela Boryczka

  mgr Izabela Boryczka

  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY MŁODSZEJ (13-15 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ENGLISH COUNSELING

  Dyplomowana psychoterapeutka z 16-letnim doświadczeniem klinicznym, pracująca w nurcie psychoterapii psychodynamicznej oraz certyfikowany psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia. Ukończyła m.in. 4-letnią Krakowska Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz   szkolenia z zakresu terapii uzależnień. Specjalistka w zakresie terapii zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie) oraz wszelkich uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard, seksoholizm, komputer). Zajmuje się terapią depresji, zaburzeń osobowości, współuzależnienia, DDA, nerwic, stanów lękowych, problemów z związkach i relacjach z innymi, problemów wychowawczych i wieku dorastania. Zajmuje się terapią osób dorosłych, młodzieży oraz par. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

  UWAGA! w celu uzyskania informacji nt dostępności dodatkowych wolnych terminów proszę o kontakt telefoniczny (509 550 663) lub mailowy  izabela.boryczka@gmail.com

 • Aneta Tyma-Ruszczyńska

  mgr Aneta Tyma-Ruszczyńska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • TERAPEUTA RODZINNY
  Umów się na wizytę

  Aktualnie przebywa na urlopie macierzyńskim.

  Psycholog o specjalności klinicznej, psychoterapeuta systemowy w trakcie procesu certyfikacji. Jest członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług, swoja pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

  Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, pracuje indywidualnie, z parami oraz rodzinami, a także prowadzi terapię młodzieży. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w ośrodku jako psycholog kliniczny z osobami chorującymi na psychozy schizofreniczne, afektywne zaburzenia dwubiegunowe, depresje, nerwice, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zburzenia psychosomatyczne. W Dolnośląskim Centrum Onkologii udzielała pomocy psychologicznej pacjentom chorującym onkologicznie i ich rodziną.

  Pracuje z osobami mającymi:

  • problemy w relacjach (w związkach, rodzinie, pracy, szkole)
  • będącymi w kryzysie (żałoba, choroba, kryzys rozwojowy)
  • problemy adaptacyjne
  • myśli samobójcze,
  • trudności emocjonalne,
  • stany nerwicowe, lękowe,
  • obniżony nastrój, depresja
  • zaburzenia psychosomatyczne,
  • zaburzenia osobowości,
  • schizofrenia
  • zaburzenia schizoafektywne

  Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w NZOZ w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, w Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych chorujących psychicznie, w Dolnośląskim Centrum Onkologii, w Fundacji Dobrze że Jesteś wspierającej osoby chorujące onkologicznie oraz ich rodziny, prowadząc programy szkoleniowe z zakresu psychoedukacji i psychoprofilaktyki dla dzieci i młodzieży.