Poradnia  Psychologiczna - Psychiatryczna - Seksuologiczna

 
 
     Alter Ego   Izabela Boryczka
 
 
rejestracja tel. 535 830 351 , rejestracja przez internet         
 

 

TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR

Opcja szybki termin  przedstawi Państwu wszystkie najbliższe ,wolne terminy wizyt w ramach wybranego zespołu specjalistów

 

kliknij   -SZYBKI TERMIN-

 

Aby uzyskać dostęp do kalendarza wolnych terminów u poszczególnych specjalistów kliknij przycisk  Umów się na wizytę  który jest umieszczony  przy profilu każdego specjalisty

 

 
 
 
 
 
 • Patrycja Legieć

  mgr Patrycja Legieć

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • PSYCHOONKOLOGIA
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

  Specjalista w zakresie terapii depresji, zaburzeń lękowych, nerwic, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości. Poza terapią indywidualną osób dorosłych prowadzi także psychoterapię dzieci i młodzieży, psychoterapię rodzin oraz psychoterapię par. Zajmuje się  też pracą z pacjentami onkologicznymi i członkami ich rodzin oraz  terapią zaburzeń psychosomatycznych.

  Absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu o specjalności psychologia kliniczna. Psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii systemowej i psychodynamicznej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie wraz ze szkoleniami uzupełniającymi: terapia Gestalt oraz terapia poznawczo-behawioralna. Dyplomowany psychoonkolog, absolwentka studiów podyplomowych z psychoonkologii klinicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc treningi rozwoju osobistego i warsztaty wspierające dla rodziców i młodzieży w Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu, warsztaty wsparcia psychologicznego w ramach unijnego programu- Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz szkolenia z zakresu psychologii w programie Aktywizacji Osób Bezrobotnych. Obecnie pracuje w Zespole Uzdrowisk Kłodzkich, gdzie prowadzi psychoterapię  pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi oraz schorzeniami onkologicznymi i kardiologicznymi. Odbywa również staż kliniczny w Zespole Terapii Rodzin w Poradni Neuromed we Wrocławiu. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje superwizji.

 • Katarzyna Żelazny

  mgr Katarzyna Żelazny

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeutka. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Zajmuje się psychoterapią dorosłych i młodzieży, terapią par oraz poradnictwem psychologicznym. Ma również bardzo dobry kontakt z osobami w starszym wieku. Pomaga rodzicom w rozwiazywaniu problemów wychowawczych i pokonywaniu trudności wieku dorastania. Pracuje m.in. z osobami borykającymi się z takimi problemami jak nieśmiałość, nerwica, depresja, stany lękowe, problemy w związkach i relacjach z innymi, problemy seksualne o podłożu psychologicznym, współuzależnienie, DDA. Pomaga osobom w kryzysie ( utrata bliskiej osoby, rozwód, utrata pracy, mobbing,przemoc, stres. Kontynuuje kształcenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

   

 • Iwona Krzewska

  mgr Iwona Krzewska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

   

   Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, doktorantka w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Młodszy asystent psycholog dziennego Oddziału Psychiatrycznego Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Współpracuje z uznanymi wrocławskimi placówkami medycznymi i wyższymi uczelniami.  

  Doskonali doświadczenie zawodowe w ramach kilkuletniego Całościowego Kursu Psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  Działalność praktyczna i naukowa Iwony Krzewskiej dotyczy tożsamości cielesnej i jej znaczenia dla psychicznej i fizycznej kondycji człowieka.    

  Zajmuje się w szczególności  problematyką psychosomatyczną (jak  nerwica i  zaburzenia odżywiania się, czynnikami psychologicznymi w przebiegu i etiologii dolegliwości fizycznych  , obrazem ciała i relacją ciałem, tożsamością cielesną) oraz psychoterapią par (niezadowolenie z relacji, brak dopasowania potrzeb w związku, problem zazdrości, zdrada, trudność z bliskością, wygasanie uczuć, decyzje o przyszłości związku, trudności z komunikowaniem się) .Ponadto ma doświadczenie w pracy z osobami zgłaszającymi się z powodu trudności w relacjach z ludźmi (osobistych i zawodowych), lęku i depresji, niezadowolenia z siebie i z życia, braku akceptacji siebie i niskiej samooceny, poczucia braku akceptacji ze strony innych, niejasnego obrazu siebie jako singla, partnera, rodzica, niejasnej orientacji seksualnej, kłopotów z asertywnością, prokrastynacji, doświadczania przemocy, nie radzenia sobie ze złością, chęci udoskonalenia własnych kompetencji społecznych,

  Formy pracy Iwony Krzewskiej to psychoterapia w nurcie psychodynamicznym i poznawczym (krótko lub długoterminowa), a także diagnostyka psychologiczna, treningi rozwoju osobistego i psychoedukacja. Pracuje z osobami dorosłymi i parami.

   

 • Ewelina Chętkowska

  mgr Ewelina Chętkowska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • ENGLISH COUNSELING
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Psychoterapeutka pracująca w nurcie psychodynamicznym. Ukończyła 3-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, ponadto kontynuuje kształcenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Specjalista w zakresie terapii depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, dolegliwości psychosomatycznych; pomaga osobom z trudnościami w związkach i relacjach międzyludzkich. Doświadczenie zawodowe zdobywała działając w ramach Studenckiego Koła Naukowego – Interdyscyplinarnego Koła Pomocy Neuropsychologicznej, gdzie pracowała z osobami z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego. Pracowała również z osobami borykającymi się z problemami związanymi z przemocą, uzależnieniami i innymi trudnościami rodzinnymi w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta Oława.  Obejmowała też stanowisko psychologa w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie gdzie zajmowała się diagnozą oraz prowadziła zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe. Zajmuje się terapią młodzieży i osób dorosłych. Swoją pracę poddaje superwizji . Istnieje możliwość terapii w języku angielskim.

 • Katarzyna Kratsch

  mgr Katarzyna Kratsch

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHOANALITYCZNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta. Prowadzi psychoterapię w nurcie psychoanalitycznym z dorosłymi i adolescentami. Posiada doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej oraz grupowej. Ponadto prowadzi konsultacje dla par i małżeństw oraz wsparcie dla rodziców. Absolwentka Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

  Pracuje klinicznie na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Specjalistycznego Szpitala w Wałbrzychu. Specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń osobowości, (w tym borderline), depresji, zaburzeń lękowych, odżywiania, psychosomatycznych, uzależnień, z diagnozą psychiatryczną. Pomaga osobom doświadczającym kryzysowej sytuacji życiowej, cierpiącym z powodu braku bliskich relacji z innymi, osobom, które mają za sobą różne formy leczenia, jednak nadal cierpią z powodu objawów i związanego z nimi poczucia bezsilności. Posiada doświadczenie kliniczne w pracy z wymagającymi hospitalizacji pacjentami z głębokimi zaburzeniami osobowości. Uczestniczy w stałej indywidualnej superwizji analitycznej. Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i pracuje zgodnie ze standardami Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP).

 • Barbara Sikora

  mgr Barbara Sikora

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog,  psychoterapeuta z 12-letnim doświadczeniem zawodowym, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia. Pracuje w nurcie integratywnym, łączącym dorobek głównych podejść psychoterapeutycznych (psychodynamicznego, poznawczo – behawioralnego, humanistyczno-egzystencjalnego).

  Absolwentka 4-letniego Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie i Szkoły Psychoterapii Uzależnień.

  Pomaga osobom doświadczających stanów depresyjnych, lękowych, zaburzeń osobowości, trudności w relacjach z innymi ludźmi, kryzysów  życiowych. Prowadzi psychoterapię osób uzależnionych (uzależnienie od alkoholu, seksu, hazard, nałogowe korzystanie z komputera i Internetu), współuzależnionych i DDA. Zajmuje się terapią osób dorosłych, prowadząc terapię indywidualną oraz terapię małżeństw i par. Prowadzi także różnorodne warsztaty z zakresu rozwoju osobistego.

  Pracuje w poradni terapii uzależnień i współuzależnienia. Swoją pracę terapeutyczną superwizuje we Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „Plus” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 • Katarzyna Peszko

  mgr Katarzyna Peszko

  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Specjalista w zakresie terapii dzieci, młodzieży i rodzin. Pomaga w rozwiązywaniu problemów rodzinnych (rozwody, utraty). Zajmuje się m.in. terapią następujących problemów: nocne moczenie, fobia szkolna, lęk napadowy, zaburzenia zachowania, ADHD, zachowania, zachowania obsesyjno-kompulsywne. Pomaga dzieciom lękliwym i wycofanym, nie radzącym sobie ze złością i agresją, nadpobudliwym, nerwowym, mającym trudności z koncentracja uwagi, skarżącym się na dolegliwości somatyczne – bóle głowy, brzucha, sprawiającym problemy wychowawcze. Jest pedagogiem opiekuńczo-wychowawczym, socjoterapeutką, terapeutką rodzinną i dziecięcą pracujacą w nurcie psychoterapii systemowej. Ma bardzo dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz rodzin. Swoją pracę poddaje superwizji w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.

 • Anna Sałdak

  mgr Anna Sałdak

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

   

  Specjalista w zakresie terapii zaburzeń lękowych, depresji, nerwic. Prowadzi terapię osób doświadczających niskiej satysfakcji z życia, doznających przemocy, a także osób przeżywających dyskomfort po długotrwałej emigracji. Pracuje z osobami dorosłymi, z młodzieżą oraz z dziećmi.

  Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Tam też wciąż dokształca się w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej.                                             

   Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich stowarzyszeniach oraz fundacjach działających na rzecz pomocy psychologicznej, pracując z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz  z rodzicami dzieci z zaburzeniami rozwoju. Swoją pracę poddaje superwizji  w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

 • Renata Szkudlarek (Niedzielska)

  mgr Renata Szkudlarek (Niedzielska)

  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeuta , socjoterapeuta pracuje w nurcie psychodynamicznym. Prowadzi terapię osób dorosłych i młodzieży. Ma również bardzo dobry kontakt z osobami w  starszym wieku. Specjalista w zakresie  terapii zaburzeń lękowych, depresji, nerwicy, zaburzeń osobowości, problemów DDA, problemów wieku dorastania, trudności związkach i  relacjach  z innymi ludźmi. Pomaga osobom z problemem nieśmiałości, przemocy, mobbingu w pracy, oraz w sytuacjach kryzysowych- rozwód,choroba, utrata pracy. Bogate doświadczenie w  diagnozowaniu i motywowaniu do leczenia sprawców przemocy domowej, zdobywała pomagając ludziom  uzależnionym, współuzależnionym oraz z innymi  dysfunkcjami społecznymi. Specjalista w obszarze pracy socjoterapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki   oraz wszelkich form pomocy psychologicznej dla młodzieży. Kontynuuje kolejny etap kształcenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym , swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 • Ewa Kłosińska

  mgr Ewa Kłosińska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • SEKSUOLOG / (PSYCHOLOG)
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

   

  Psycholog, psychoterapeuta i seksuolog w trakcie certyfikacji. Ukończyła Studia z dziedziny Seksuologii organizowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doskonali swoje umiejętności terapeutyczne w  5-letniej Szkole Psychoterapii przy Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum  Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Pierwszy Etap Szkoły Terapii Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych z dziedziny psychoterapii i psychiatrii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Terapii Rodzin PTP.

  Pracuje w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, wcześniej także w tamtejszej Poradni Zdrowia Psychicznego.  Od kilku lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

  Specjalizuje się w terapii osób dorosłych.  Pomaga osobom z trudnościami i zaburzeniami natury seksualnej. Prowadzi terapię par zgłaszających się z trudnościami w relacjach, a także sferze seksualnej. Pracuje z osobami będącymi w kryzysach, cierpiących z powodu trudności psychologicznych z objawami depresji, schizofrenii, zaburzeń nerwicowych- lękowych, otępiennych, zaburzeń osobowości. Pracuje także z rodzinami z doświadczeniem choroby psychicznej.  Oferuje psychoterapię, diagnostykę psychologiczną psychoedukację, wsparcie psychologiczne.

  W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty. Metody pracy dobiera do indywidualnych potrzeb pacjentów korzystając ze szkół psychodynamicznej, systemowej, poznawczo-behawioralnej, gestalt. Pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej, korzysta także z superwizji grupowej.

   

   

   

   

   

 • Paulina Chocholska

  mgr Paulina Chocholska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE
  • ENGLISH COUNSELING
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeutka, psycholog z 12-letnim doświadczeniem, pracująca w nurcie psychoterapii zorientowanej na proces. Ukończyła szkolenie z krótkoterminowej terapii integratywnej oraz dwuletnie studium psychologii procesu i kontynuuje kształcenie i superwizje w tym nurcie. Specjalistka w zakresie terapii wszelkich uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard, seksoholizm, komputer).  Pracuje z osobami borykającymi się z następującymi problemami: zaburzenia nastroju, depresja, diagnoza psychiatryczna, odmienne stany świadomości - pacjenci w śpiączce i ich rodziny, zaburzenia osobowości, współuzależnienie, DDA, stany lękowe, problemy w związkach i relacjach z innymi, problemy seksualne. Pracuje z z dorosłymi, starszą młodzieżą  (15+) i parami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu oraz IAPOP. Prowadzi psychoterapię również w języku angielskim.

 • Jakub Stefanowicz

  mgr Jakub Stefanowicz

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHOANALITYCZNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

         Psychoterapeuta psychoanalityczny, psycholog, socjoterapeuta. Specjalista w zakresie długotrwałej terapii wglądowej. Posiada 10 letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi grupy terapeutyczne, terapie indywidualne oraz terapię par. Pracuje w oparciu o metodę psychoterapii psychoanalitycznej, która pomaga rozumieć głębokie zaburzenia psychiczne. Zajmuje się leczeniem w szczególności: zaburzeń osobowości, (w tym borerline), zaburzeń odżywiania, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń psychosomatycznych, nerwic, depresji.

         Ukończył Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej, jest pod stałą superwizją i nieustannie pogłębia swoją wiedzę na temat zaburzeń psychicznych poprzez udział w konferencjach i seminariach. Prowadzi działalność dydaktyczną prowadząc we Wrocławiu kurs Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej. Członek Polskiego towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Dolnośląskiego Koła Naukowego Psychoterapii Psychoanalitycznej.

         Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich miejscach jak Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (obecnie Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna przy ul. Borowskiej), Oddział Dzienny Szpitala Psychiatrycznego w Wałbrzychu, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja”. Prowadzi także praktykę w gabinecie prywatnym.

 • Joanna 	Żur-Teper

  mgr Joanna Żur-Teper

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • SEKSUOLOG / (PSYCHOLOG)
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

  Jest psychologiem, ze specjalnością kliniczną. Dyplomowana psychoterapeutka pracująca w nurcie Gestalt, absolwentka Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Dodatkowo specjalista w zakresie terapii seksuologicznej. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu seksuologii organizowane przez Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, w trakcie certyfikacji seksuologicznej. Swoją pracę poddaje superwizji u superwizora PTS. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in we wrocławskiej fundacji Bliżej Rodziny, gdzie prowadziła psychoterapię i terapię seksuologiczną. Obecnie współpracuje z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju, dla której prowadzi szkolenia oraz grupy wsparcia i konsultacje indywidualne. Prowadzi terapię osób dorosłych i par. w swojej pracy zajmuje się pomocą psychologiczną i leczeniem m.in. takich zaburzeń jak: depresja, nerwica, zaburzenia lękowe,zaniżona samoocena, kryzysy życiowe oraz terapią zaburzeń seksualnych. Pomaga osobom, które odczuwają dyskomfort, trudności w sferze intymnej, seksualnej oraz w sferze relacji partnerskich.

 • Jacek Mądry

  mgr Jacek Mądry

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHOANALITYCZNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • ENGLISH COUNSELING
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog i psychoterapeuta psychoanalityczny, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, ukończył psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz jest absolwentem czteroletniego Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Szpitalu im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, krakowskim Ambulatorium Terapii Rodzin przy Stowarzyszeniu Dobra Nadzieja jak i przychodni Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii na terenie Zielonej Góry oraz poradni Towarzystwa Rozwoju Rodziny we Wrocławiu. 

  Pomaga osobom borykającym się z lękiem, fobiami, nerwicą, depresją i zaburzeniami osobowości oraz osobom współuzależnionym. Pracuje z dorosłymi, nastolatkami oraz parami. Swoją pracę poddaje regularnej, cotygodniowej superwizji u doświadczonych psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Pracuje również w języku angielskim.

  Psychologist and a psychoanalytic psychotherapist, member of The Polish Psychoanalytic Psychotherapy Society, a graduate of Jagiellonski University. He has completed a four year qualifying course in psychotherapy at Studium Psychoterapii Analitycznej in Warsaw. He is an experienced psychotherapist and has worked at various facilities including the psychiatric hospital in Krakow and at different clinics in Zielona Gora, Wroclaw and Krakow. He specializes in the treatment of phobias, neurosis, depression, anxieties, personality disorders and counter-dependent patients. He works under regular supervision on a weekly basis with IPA certified psychoanalysts.

 • Monika Gospodarczyk

  mgr Monika Gospodarczyk

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Specjalista w zakresie terapii zaburzeń odżywiania, depresji, zaburzeń lękowych, dolegliwości psychosomatycznych (nerwicowych), współuzależnienia, DDA, problemów w związkach i relacjach międzyludzkich, problemów seksualnych o podłożu psychologicznym, problemów wychowawczych i wieku dorastania, wypalenie zawodowe. Psycholog i psychoterapeutka pracująca w nurcie psychodynamicznym, socjoterapeutka. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych i młodzieży, terapią par oraz poradnictwem psychologicznym. Ma dobry kontakt również z osobami w starszym wieku. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii. W trosce o wysoką jakość swojej pracy poddaje ją regularnej superwizji u superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

 • Anna Michalska

  mgr Anna Michalska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzaleleżnień, absolwentka Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku Edukacji Psychologicznej. Pomaga osobom doświadczającym stanów lękowych, depresji, niskiej satysfakcji  z życia, trudności w związkach i relacjach z innymi, doznającym przemocy. Specjalista w zakresie psychoterapii uzależnień (alkohol, hazard, seksoholizm), współuzależnienia i DDA, zaburzeń odżywiania (m.in. kompulsywne objadanie się). Zajmuje się terapią… osób dorosłych oraz par. Pracuje w nurcie terapii integratywnej, łącząc rozumienie psychodynamiczne i metody pracy dostosowane do problemu. Swoją… pracę poddaje regularnej superwizji.

 • Izabela Boryczka

  mgr Izabela Boryczka

  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • ENGLISH COUNSELING
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA

  Psychoterapeutka z 15-letnim doświadczeniem, pracująca w nurcie psychoterapii psychodynamicznej oraz certyfikowany terapeuta uzależnień i współuzależnienia. Ukończyła 4-letnią Krakowska Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz 2,5 letnie szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin i par. Specjalistka w zakresie terapii zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie) oraz wszelkich uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard, seksoholizm, komputer). Zajmuje się terapią depresji, zaburzeń osobowości, współuzależnienia, DDA, nerwic, stanów lękowych, problemów z związkach i relacjach z innymi, problemów wychowawczych i wieku dorastania. Zajmuje się terapią osób dorosłych, młodzieży oraz par. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

  UWAGA! w celu uzyskania informacji nt dostępności dodatkowych wolnych terminów proszę o kontakt telefoniczny (509 550 663) lub mailowy kontakt@alterego-psychologwroclaw.pl