Poradnia  Psychologiczna - Psychiatryczna - Seksuologiczna

 
 
     Alter Ego   Izabela Boryczka
 
 
rejestracja tel. 535 830 351 , rejestracja przez internet         
 

 

TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR

Opcja szybki termin  przedstawi Państwu wszystkie najbliższe ,wolne terminy wizyt w ramach wybranego zespołu specjalistów

 

kliknij   -SZYBKI TERMIN-

 

Aby uzyskać dostęp do kalendarza wolnych terminów u poszczególnych specjalistów kliknij przycisk  Umów się na wizytę  który jest umieszczony  przy profilu każdego specjalisty

 

 
 
 
 
 
 • Natalia Bajkowska

  mgr Natalia Bajkowska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta systemowy, nauczyciel akademicki. Ukończyła studia magisterskie z wyróżnieniem na kierunku Psychologia, specjalność Psychologia Kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

  Pracuje z osobami dorosłymi i seniorami. Zajmuje się poradnictwem, pomocą psychologiczną, interwencją kryzysową (praca z osobami zagrożonymi samobójstwem, praca z żałobą i stratą), diagnostyką psychologiczną (m.in. badania funkcji poznawczych, intelektu) psychoterapią indywidualną (m.in. kryzysy życiowe, nieradzenie sobie ze stresem, problemy w życiu osobistymi i zawodowym, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości), rehabilitacją funkcji poznawczych, psychoterapia par (m.in. kryzys związku, trudności w rodzinie).

  Jest Członkiem Nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (WTTS). Obecnie w trakcie szkolenia w WTTS, kończącego się uzyskaniem Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego, stanowiącego integralną część Kursu Przygotowującego do Egzaminu Certyfikacyjnego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła  Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej organizowanego przez grupę Arcan.

  Doświadczenie zawodowe zdobyła w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na oddziałach psychiatrycznych, oddziałach leczenia uzależnień, w poradni zdrowia psychicznego. Na co dzień zajmuje się również badaniami naukowymi z zakresu psychologii klinicznej. Realizuje projekt badawczy na temat doświadczeń pacjentów przewlekle chorujących psychicznie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

   

 • Jolanta Neustein

  mgr Jolanta Neustein

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  Umów się na wizytę

  Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych oraz psychoterapeuta systemowy,
  w trakcie procesu certyfikacji z zakresu psychoterapii systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Członek nadzwyczajny WTTS. Aktualnie w takcie doktoratu w Katedrze Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu.

  Ukończyła psychologię, ze specjalnością społeczną i kliniczną, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalnością komunikacja społeczna.

  Uczestniczyła w kursie psychoterapii i poradnictwa w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, w Szkole Trenerów organizowanej przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „Plus”, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Pomagania Rodzinie we Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „PLUS”   oraz w licznych szkoleniach zwiększających umiejętności zawodowe.

  Swoje doświadczenie zdobywała m. in. w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym o profilu rehabilitacyjnym, pracując z osobami starszymi oraz ich rodzinami i opiekunami, współpracując z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego, pracując z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane i ich rodzinami oraz Akademią Wychowania Fizycznego, wspierając studentów fizjoterapii w sytuacjach kryzysu oraz prowadząc badania naukowe. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

  Zajmuje się psychoterapią dorosłych, terapią małżeństw, par i rodzin oraz poradnictwem psychologicznym. Pracuje również z osobami borykającymi się z takimi problemami jak: nieśmiałość, zaburzone poczucie własnej wartości, stany lękowe, nerwica, depresja czy trudności w relacjach z ludźmi. Pomaga również osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, przeżywającym napięcie psychiczne czy dążącym do lepszego samopoznania i rozwoju, chcącym podnieść jakość swojego życia. 

 • Monika Golińska-Pyzik

  mgr Monika Golińska-Pyzik

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta z wieloletnim stażem. Ukończyła studia psychologiczne ze specjalizacją z psychologii klinicznej i seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Umiejętności psychoterapeutyczne doskonaliła w trakcie szkolenia z psychoterapii systemowej w Ośrodku SYNAPSIS w Warszawie. Ukończyła również dwuletnie szkolenie z pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi.

  Pracowała jako psycholog, psychoterapeuta w Warszawskim Centrum Psychoterapii ADESTE, gdzie zajmowała się konsultacjami, psychoedukacją i psychoterapią osób dorosłych. Prowadziła również grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci w Ośrodku Rodzice i Dzieci w Warszawie. Równocześnie z prowadzeniem indywidualnej praktyki psychologiczno-psychoterapeutycznej przez wiele lat pracowała jako psycholog w szkole podstawowej, w gimnazjum i liceum oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie.

  Specjalizuje się w terapii osób dorosłych i młodzieży.  Pomaga osobom z problemami w relacjach z ludźmi, doświadczającym lęku i depresji, niezadowolonym z siebie i z życia, nie radzącym sobie ze stresem, z problemami wieku dorastania, zaniżonej samooceny i nieśmiałości.

  Prowadzi terapię par z trudnościami w relacjach, w komunikacji, z problem zazdrości, zdrady, poczucia braku akceptacji w związku.

  Pracuje także z rodzicami doświadczającymi problemów w relacjach z dziećmi i nastolatkami.

  Oferuje psychoterapię, diagnostykę psychologiczną, psychoedukację oraz wsparcie psychologiczne. Pracuje z osobami dorosłymi, parami a także z młodzieżą.

  W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty. Metody pracy dobiera do indywidualnych potrzeb pacjentów pracując w nurcie terapii systemowej i poznawczo-behawioralnej. Pracę poddaje regularnej superwizji.

   

   

   

   

 • Marlena Dolik

  mgr Marlena Dolik

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  • TERAPEUTA RODZINNY
  Umów się na wizytę

  Terapeutka systemowa, prowadzi   psychoterapię  młodzieży, osób dorosłych oraz rodzin. Pomaga rodzicom w rozwiązywaniu problemów  wychowawczych, pomagając zrozumieć trudności związane z dorastaniem dzieci i wyzwań stojących przed wszystkimi członkami systemu rodzinnego. Ma  bardzo dobry kontakt z młodzieżą, pomaga młodym osobom   w rozwiązywaniu problemów wieku dorastania,   m.in. trudności w relacjach z rodzicami, zaniżona samoocena, nieśmiałość, trudności w kontaktach,  lęki i fobie, stany  depresyjne, nerwice, problemy szkolne, nie radzenie sobie ze stresem, itd. Osobom dorosłym pomaga w pokonywaniu  takich problemów jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, nerwice, zaburzenia psychosomatyczne, kryzysy życiowe, żałoba i doświadczenie straty, itp.

  Psycholog, dyplom uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim. Psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Członek nadzwyczajny WTTS. Ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Dodatkowo rozwijała swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie INTRO, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii oraz Stowarzyszenie KARAN.

  Doświadczenie w pracy z dorosłymi zdobywała m. in. w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic, w Klinice Psychiatrii we Wrocławiu na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym Ogólnym, w Przychodni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień SPZOZ we Wrocławiu oraz w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Współpracowała ze Stowarzyszeniem INTRO prowadząc konsultacje online w kampanii przeciwko przemocy. Członek Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego działającej przy Instytucie Psychologii UWr.     W pracy z młodzieżą doskonaliła swoje umiejętności terapeutyczne na Oddziałach Psychiatrycznych dla Dzieci i Młodzieży w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim we Wrocławiu oraz w Milickim Centrum Medycznym, gdzie obecnie prowadzi terapię indywidualną i grupową dla pacjentów. Prowadziła warsztaty z zakresu psychologii i rozwoju osobistego. W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty i psychologa.

 • Aneta Tyma

  mgr Aneta Tyma

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • TERAPEUTA RODZINNY
  Umów się na wizytę

  Psycholog o specjalności klinicznej, psychoterapeuta systemowy w trakcie procesu certyfikacji. Jest członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług, swoja pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

  Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, pracuje indywidualnie, z parami oraz rodzinami, a także prowadzi terapię młodzieży. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w ośrodku jako psycholog kliniczny z osobami chorującymi na psychozy schizofreniczne, afektywne zaburzenia dwubiegunowe, depresje, nerwice, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zburzenia psychosomatyczne. W Dolnośląskim Centrum Onkologii udzielała pomocy psychologicznej pacjentom chorującym onkologicznie i ich rodziną.

  Pracuje z osobami mającymi:

  • problemy w relacjach (w związkach, rodzinie, pracy, szkole)
  • będącymi w kryzysie (żałoba, choroba, kryzys rozwojowy)
  • problemy adaptacyjne
  • myśli samobójcze,
  • trudności emocjonalne,
  • stany nerwicowe, lękowe,
  • obniżony nastrój, depresja
  • zaburzenia psychosomatyczne,
  • zaburzenia osobowości,
  • schizofrenia
  • zaburzenia schizoafektywne

  Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w NZOZ w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, w Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych chorujących psychicznie, w Dolnośląskim Centrum Onkologii, w Fundacji Dobrze że Jesteś wspierającej osoby chorujące onkologicznie oraz ich rodziny, prowadząc programy szkoleniowe z zakresu psychoedukacji i psychoprofilaktyki dla dzieci i młodzieży.

 • Ewa Kłosińska

  mgr Ewa Kłosińska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • SEKSUOLOG / (PSYCHOLOG)
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

   

  Psycholog, psychoterapeuta i seksuolog w trakcie certyfikacji. Ukończyła Studia z dziedziny Seksuologii organizowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doskonali swoje umiejętności terapeutyczne w  5-letniej Szkole Psychoterapii przy Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum  Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Pierwszy Etap Szkoły Terapii Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych z dziedziny psychoterapii i psychiatrii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Terapii Rodzin PTP.

  Pracuje w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, wcześniej także w tamtejszej Poradni Zdrowia Psychicznego.  Od kilku lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

  Specjalizuje się w terapii osób dorosłych.  Pomaga osobom z trudnościami i zaburzeniami natury seksualnej. Prowadzi terapię par zgłaszających się z trudnościami w relacjach, a także sferze seksualnej. Pracuje z osobami będącymi w kryzysach, cierpiących z powodu trudności psychologicznych z objawami depresji, schizofrenii, zaburzeń nerwicowych- lękowych, otępiennych, zaburzeń osobowości. Pracuje także z rodzinami z doświadczeniem choroby psychicznej.  Oferuje psychoterapię, diagnostykę psychologiczną psychoedukację, wsparcie psychologiczne.

  W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty. Metody pracy dobiera do indywidualnych potrzeb pacjentów korzystając ze szkół psychodynamicznej, systemowej, poznawczo-behawioralnej, gestalt. Pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej, korzysta także z superwizji grupowej.

   

   

   

   

   

 • Alina Lorek

  mgr Alina Lorek

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji. Specjalizuje się w terapii par, terapii rodzin oraz terapii indywidualnej dorosłych. Posiada również doświadczenie w udzielaniu konsultacji w sprawach dotyczących medot wychowawczych i kryzysów rozwojowych u dzieci.

  Doświadczenie zdobywała w Centrum Zdrowia Mama i Ja, gdzie zajmowała się terapią par, które doświadczyły straty dziecka w okresie ciąży i po porodzie, terapią kobiet zmagających się z depresją poporodową oraz terapią par będących w kryzysie min. z powodu zdrady. Pracowała z rodzicami pragnącymi wychowywać swoje dzieci w poczuciu bezpieczeństwa i zgodnie z metodą Wychowania Bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga.

  Jako psychoterapeuta Centrum Aktywizacji Społecznej prowadzi w pracy indywidualnej terapię osób cierpiących w wyniku zaburzeń lękowych i depresyjnych, terapię dorosłych dzieci alkoholików, a także wspiera kobiety będące w kryzysie wynikającym z doświadczenia przemocy.
  Jest także członkiem Gminnego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, prowadzi spotkania superwizyjne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Dzięki współpracy z Fundacją Imago zyskała cenne doświadczenie w pracy z młodymi dorosłymi, którzy potrzebowali pomocy w określeniu swoich życiowych celów, pogłębienia samozrozumienia czy treningu w radzeniu sobie ze stresem, presją grupy czy słabą wiarą we własne możliwości.

  Dyplom z Psychologii Klinicznej uzyskała w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Ukończyła kurs podstawowy psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Aktualnie jest w procesie certyfikacji kontynuując szkolenie w WTTS w zakresie terapii indywidualnej oraz terapii rodzin.
  Pracuje pod regularną superwizją. Jest członkiem nadzwyczajnym WTTS.

   

 • Patrycja Legieć

  mgr Patrycja Legieć

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOONKOLOGIA
  Umów się na wizytę

  Specjalista w zakresie terapii depresji, zaburzeń lękowych, nerwic, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości. Poza terapią indywidualną osób dorosłych prowadzi także psychoterapię dzieci i młodzieży, psychoterapię rodzin oraz psychoterapię par. Zajmuje się  też pracą z pacjentami onkologicznymi i członkami ich rodzin oraz  terapią zaburzeń psychosomatycznych.

  Absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu o specjalności psychologia kliniczna. Psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii systemowej i psychodynamicznej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie wraz ze szkoleniami uzupełniającymi: terapia Gestalt oraz terapia poznawczo-behawioralna. Dyplomowany psychoonkolog, absolwentka studiów podyplomowych z psychoonkologii klinicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc treningi rozwoju osobistego i warsztaty wspierające dla rodziców i młodzieży w Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu, warsztaty wsparcia psychologicznego w ramach unijnego programu- Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz szkolenia z zakresu psychologii w programie Aktywizacji Osób Bezrobotnych. Obecnie pracuje w Zespole Uzdrowisk Kłodzkich, gdzie prowadzi psychoterapię  pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi oraz schorzeniami onkologicznymi i kardiologicznymi. Odbywa również staż kliniczny w Zespole Terapii Rodzin w Poradni Neuromed we Wrocławiu. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje superwizji.

 • Paulina Chocholska

  mgr Paulina Chocholska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • Konsultacje ON-LINE ( przez SKYPE)
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  • ENGLISH COUNSELING
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeutka, psycholog z 12-letnim doświadczeniem, pracująca w nurcie psychoterapii zorientowanej na proces. Ukończyła szkolenie z krótkoterminowej terapii integratywnej oraz dwuletnie studium psychologii procesu i kontynuuje kształcenie i superwizje w tym nurcie. Specjalistka w zakresie terapii wszelkich uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard, seksoholizm, komputer).  Pracuje z osobami borykającymi się z następującymi problemami: zaburzenia nastroju, depresja, diagnoza psychiatryczna, odmienne stany świadomości - pacjenci w śpiączce i ich rodziny, zaburzenia osobowości, współuzależnienie, DDA, stany lękowe, problemy w związkach i relacjach z innymi, problemy seksualne. Pracuje z z dorosłymi, starszą młodzieżą  (15+) i parami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu oraz IAPOP. Prowadzi psychoterapię również w języku angielskim.

 • Izabela Nowak

  mgr Izabela Nowak

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • SEKSUOLOG / (PSYCHOLOG)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM w Poznaniu. Uczestniczy w całościowym akredytowanym kursie psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii o podejściu systemowo-ericksonowskim. Obecnie w trakcie cyklu szkoleń na drodze do Certyfikatu Specjalisty ds. przemocy oraz pracy terapeutycznej ze sprawcami przemocy i z ofiarami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

   Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Pomaga szczególnie osobom uwikłanym w zjawisko przemocy, zarówno ofiarom jak i sprawcom oraz osobom przejawiającym zachowania agresywne. Swoją pomoc kieruje ponadto do osób mających trudności w sferze seksualnej – problemów z tożsamością seksualną oraz akceptacją orientacji seksualnej, a także osób z doświadczeniem przemocy seksualnej. Ponadto, pomaga osobom będącym w kryzysie, np. z powodu żałoby, rozstania, osobom z zaburzeniami emocjonalnymi, depresją, zaburzeniami lękowymi, nieśmiałością, problemami w związkach oraz w relacjach międzyludzkich, a także młodym osobom, które doświadczają problemów wieku dorastania, m.in. trudności w relacjach, trudności w akceptacji siebie, zaniżonej samooceny czy trudności szkolnych.

   Doświadczenie w pracy zdobywała w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ProVitaMed w Wieluniu oraz w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży. Obecnie jako psycholog, terapeuta pracuje w Stowarzyszeniu Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”. Ponadto, we Wrocławskim Centrum Zdrowia pełni funkcję ko-terapeuty w programie korekcyjno-edukacyjnym grupowym dla sprawców przemocy. Praktykuje jako wykładowca w WZS Edukacja, prowadząc zajęcia z „Podstaw seksuologii”. Prowadzi również prywatną praktykę.

   

   

 • Katarzyna Peszko

  mgr Katarzyna Peszko

  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Specjalista w zakresie terapii dzieci, młodzieży i rodzin. Pomaga w rozwiązywaniu problemów rodzinnych (rozwody, utraty). Zajmuje się m.in. terapią następujących problemów: nocne moczenie, fobia szkolna, lęk napadowy, zaburzenia zachowania, ADHD, zachowania, zachowania obsesyjno-kompulsywne. Pomaga dzieciom lękliwym i wycofanym, nie radzącym sobie ze złością i agresją, nadpobudliwym, nerwowym, mającym trudności z koncentracja uwagi, skarżącym się na dolegliwości somatyczne – bóle głowy, brzucha, sprawiającym problemy wychowawcze. Jest pedagogiem opiekuńczo-wychowawczym, socjoterapeutką, terapeutką rodzinną i dziecięcą pracujacą w nurcie psychoterapii systemowej. Ma bardzo dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz rodzin. Swoją pracę poddaje superwizji w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.

 • Kamila Talowska

  mgr Kamila Talowska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji. Specjalizuje się w terapii par i rodzin oraz terapii indywidualnej dorosłych. Posiada również doświadczenie w pracy terapeutycznej z młodzieżą. Zajmuje się tematyką kryzysu w związkach partnerskich oraz rodzinach.

  Doświadczenie zdobywała w Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziale Dziennym we Wrocławiu, w Stowarzyszeniu „Curatus” pracowała z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej pomagając im w aktywizacji wybranych obszarów funkcjonowania społecznego oraz w Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” pracując w zespole terapeutycznym Poradni Terapii Rodzin. Prowadziła również szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii i rozwoju osobistego. Obecnie pracuje w Domu Dziecka w Oławie z dziećmi i młodzieżą jako psycholog, prowadzi tam również grupę rozwoju zawodowego dla pracowników.

  Dyplom z Psychologii Klinicznej i Psychologii Społecznej uzyskała w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Ukończyła kurs podstawowy psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Aktualnie jest w procesie certyfikacji kontynuując szkolenie w WTTS w zakresie terapii indywidualnej oraz terapii rodzin. Odbyła również wiele szkoleń z zakresu rozwoju osobistego oraz psychoterapii. Pracuję pod regularną superwizją. Jest członkiem nadzwyczajnym WTTS.

   

 • Jacek Mądry

  mgr Jacek Mądry

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHOANALITYCZNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • ENGLISH COUNSELING
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  • SUPERWIZJA DLA PSYCHOTERAPEUTÓW
  Umów się na wizytę

  Psycholog i certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i  kandydat Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz jest absolwentem czteroletniego Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Szpitalu im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, krakowskim Ambulatorium Terapii Rodzin przy Stowarzyszeniu Dobra Nadzieja jak i przychodni Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii na terenie Zielonej Góry oraz poradni Towarzystwa Rozwoju Rodziny we Wrocławiu. 

  Pomaga osobom borykającym się z lękiem, fobiami, nerwicą, depresją i zaburzeniami osobowości oraz osobom współuzależnionym. Pracuje z dorosłymi, nastolatkami oraz parami. Swoją pracę poddaje regularnej, cotygodniowej superwizji u doświadczonych psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Pracuje również w języku angielskim.

  Psychologist and a psychoanalytic psychotherapist, member of The Polish Psychoanalytic Psychotherapy Society, a graduate of Jagiellonski University. He has completed a four year qualifying course in psychotherapy at Studium Psychoterapii Analitycznej in Warsaw. He is an experienced psychotherapist and has worked at various facilities including the psychiatric hospital in Krakow and at different clinics in Zielona Gora, Wroclaw and Krakow. He specializes in the treatment of phobias, neurosis, depression, anxieties, personality disorders and counter-dependent patients. He works under regular supervision on a weekly basis with IPA certified psychoanalysts.

 • Iwona Krzewska

  dr Iwona Krzewska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, doktor nauk społecznych. Współpracuje z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także z Zakładem Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Uczestniczy w Całościowym Kursie Psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  Pracuje z osobami zgłaszającymi się z powodu trudności w relacjach z ludźmi, lęku i depresji, braku akceptacji siebie, poczucia braku akceptacji ze strony innych, niejasnego obrazu siebie, niejasnej orientacji seksualnej, kłopotów z asertywnością, prokrastynacji, doświadczania przemocy, nie radzenia sobie ze złością, chęci udoskonalenia własnych kompetencji społecznych.

  Zajmuje się także problematyką psychosomatyczną (zaburzenia odżywiania się, czynniki psychologiczne w dolegliwościach fizycznych, tożsamość cielesna) oraz psychoterapią par (niezadowolenie z relacji, brak dopasowania potrzeb w związku, problem zazdrości, zdrada, trudność z bliskością, wygasanie uczuć, decyzje o przyszłości związku, trudności z komunikowaniem się).

  Formy pracy Iwony Krzewskiej to psychoterapia w nurcie psychodynamicznym i poznawczym (krótko lub długoterminowa), a także diagnostyka psychologiczna, treningi rozwoju osobistego i psychoedukacja. Pracuje z osobami dorosłymi i z parami.

 • Barbara Sikora

  mgr Barbara Sikora

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog,  psychoterapeuta z 12-letnim doświadczeniem zawodowym, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia. Pracuje w nurcie integratywnym, łączącym dorobek głównych podejść psychoterapeutycznych (psychodynamicznego, poznawczo – behawioralnego, humanistyczno-egzystencjalnego).

  Absolwentka 4-letniego Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie i Szkoły Psychoterapii Uzależnień.

  Pomaga osobom doświadczających stanów depresyjnych, lękowych, zaburzeń osobowości, trudności w relacjach z innymi ludźmi, kryzysów  życiowych. Prowadzi psychoterapię osób uzależnionych (uzależnienie od alkoholu, hazard, nałogowe korzystanie z komputera i Internetu), współuzależnionych i DDA. Zajmuje się terapią osób dorosłych, prowadząc terapię indywidualną oraz terapię małżeństw i par. Prowadzi także różnorodne warsztaty z zakresu rozwoju osobistego.

  Pracuje w poradni terapii uzależnień i współuzależnienia. Swoją pracę terapeutyczną superwizuje we Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „Plus” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 • Joanna Janiszewska

  mgr Joanna Janiszewska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  • ENGLISH COUNSELING
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA

  Psycholog, psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji. Członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Specjalizuje się w terapii indywidualnej dorosłych i młodzieży, a także terapii par oraz rodzin.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu pracując z dziećmi i młodzieżą na Oddziale Psychiatrycznym, w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w Centrum Neuropsychiatrii “Neuromed” w zespole terapii rodzin. Pracowała również środowiskowo z osobami będącymi w kryzysie psychicznym oraz ich rodzinami, jako członek mobilnego zespołu działającego na terenie Dolnego Śląska (projekt “Wsparcie w kryzysie psychicznym w metodzie Otwartego Dialogu”).

  Tytuł magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła kurs podstawowy psychoterapii systemowej w WTTS, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obecnie kontynuuje szkolenie w WTTS. 

  Ukończyła również kurs „Otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego” w Polskim Instytucie Otwartego Dialogu. 

  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi również psychoterapię w języku angielskim.

 • Izabela Boryczka

  mgr Izabela Boryczka

  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • ENGLISH COUNSELING
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM

  Psychoterapeutka z 15-letnim doświadczeniem, pracująca w nurcie psychoterapii psychodynamicznej oraz certyfikowany terapeuta uzależnień i współuzależnienia. Ukończyła 4-letnią Krakowska Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz 2,5 letnie szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin i par. Specjalistka w zakresie terapii zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie) oraz wszelkich uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard, seksoholizm, komputer). Zajmuje się terapią depresji, zaburzeń osobowości, współuzależnienia, DDA, nerwic, stanów lękowych, problemów z związkach i relacjach z innymi, problemów wychowawczych i wieku dorastania. Zajmuje się terapią osób dorosłych, młodzieży oraz par. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

  UWAGA! w celu uzyskania informacji nt dostępności dodatkowych wolnych terminów proszę o kontakt telefoniczny (509 550 663) lub mailowy kontakt@alterego-psychologwroclaw.pl