Poradnia  Psychologiczna - Psychiatryczna - Seksuologiczna

 
 
     Alter Ego   Izabela Boryczka
 
 
rejestracja tel. 535 830 351 , rejestracja przez internet         
 

 

PSYCHOLOG PSYCHOTERAPEUTA

 

Opcja szybki termin  przedstawi Państwu wszystkie najbliższe ,wolne terminy wizyt w ramach wybranego zespołu specjalistów

 

kliknij   SZYBKI TERMIN

 

Aby uzyskać dostęp do kalendarza wolnych terminów u poszczególnych specjalistów kliknij przycisk  Umów się na wizytę  który jest umieszczony  przy profilu każdego specjalisty

 

 
 
 
 
 
 • Olga Lewiniec

  mgr Olga Lewiniec

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • ENGLISH COUNSELING
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta, trener. Specjalista w zakresie terapii młodzieży i dorosłych. Pracuje z osobami doświadczającymi depresji, zaburzeń lękowych, nerwic, zaburzeń odżywiania, zaburzeń na tle psychosomatycznym. Pomaga osobom w zakresie problemów rodzinnych, wychowawczych, problemów wieku dorastania, nieśmiałości, nieradzenia sobie ze stresem, trudności w relacjach z innymi, w sytuacjach kryzysu, trudności natury emocjonalnej.

  Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkoliła się w nurcie systemowym, Gestalt, krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, w kierunku pracy z grupami. W swojej pracy korzysta również z dorobku podejścia humanistyczno-egzystencjalnego.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradniach i placówkach zajmujących się pomocą psychologiczną, zdrowiem psychicznym, w placówkach oświatowych oraz prowadząc treningi i grupy rozwoju osobistego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

   

  Psychologist, psychotherapist, group coach. Works with adult and adolescents, treating depression, anxiety, neurosis, eating disorders, psychosomatic disorders. Helps people in their family issues, teenage behavioral problems, shyness, stres, interpersonal relations, crisis, emotional problems. 

  Graduated from Jagiellonski University. She has been trained in systemic/family psychotherapy,  Gestalt, she has also undergone a training course for trainers.  Mainly influenced by humanistic and Gestalt schools of psychoterapy, along with attachment theory. She has worked at various mental health care facilities and educational institutions. She works under regular supervision.

 • Marta Zarychta

  mgr Marta Zarychta

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła 3 letnią Szkołę Pomocy Psychologicznej we Wrocławiu, kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej oraz Studium Profilaktyki Uzależnień organizowane przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie. Ukończyła też Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, a obecnie kontynuuje kształcenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na stażu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz w Stowarzyszeniu KARAN we Wrocławiu, gdzie pracowała z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją społeczną. Pracowała w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej we Wrocławiu jako psychoterapeuta/psycholog, a także jako asystent rodzinny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu oraz we Wrocławskim Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji. Aktualnie pracuje jako psycholog w Ośrodku Adopcyjnym we Wrocławiu. W Pracowni Psychoterapii Alter Ego prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów z KCP.

 • Patrycja Legieć

  mgr Patrycja Legieć

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • PSYCHOONKOLOGIA
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

  Specjalista w zakresie terapii depresji, zaburzeń lękowych, nerwic, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości. Poza terapią indywidualną osób dorosłych prowadzi także psychoterapię dzieci i młodzieży, psychoterapię rodzin oraz psychoterapię par. Zajmuje się  też pracą z pacjentami onkologicznymi i członkami ich rodzin oraz  terapią zaburzeń psychosomatycznych.

  Absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu o specjalności psychologia kliniczna. Psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii systemowej i psychodynamicznej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie wraz ze szkoleniami uzupełniającymi: terapia Gestalt oraz terapia poznawczo-behawioralna. Dyplomowany psychoonkolog, absolwentka studiów podyplomowych z psychoonkologii klinicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc treningi rozwoju osobistego i warsztaty wspierające dla rodziców i młodzieży w Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu, warsztaty wsparcia psychologicznego w ramach unijnego programu- Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz szkolenia z zakresu psychologii w programie Aktywizacji Osób Bezrobotnych. Obecnie pracuje w Zespole Uzdrowisk Kłodzkich, gdzie prowadzi psychoterapię  pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi oraz schorzeniami onkologicznymi i kardiologicznymi. Odbywa również staż kliniczny w Zespole Terapii Rodzin w Poradni Neuromed we Wrocławiu. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje superwizji.

 • Ewelina Chętkowska

  mgr Ewelina Chętkowska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • ENGLISH COUNSELING
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Psychoterapeutka pracująca w nurcie psychodynamicznym. Ukończyła 3-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, ponadto kontynuuje kształcenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Specjalista w zakresie terapii depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, dolegliwości psychosomatycznych; pomaga osobom z trudnościami w związkach i relacjach międzyludzkich. Doświadczenie zawodowe zdobywała działając w ramach Studenckiego Koła Naukowego – Interdyscyplinarnego Koła Pomocy Neuropsychologicznej, gdzie pracowała z osobami z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego. Pracowała również z osobami borykającymi się z problemami związanymi z przemocą, uzależnieniami i innymi trudnościami rodzinnymi w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta Oława.  Obejmowała też stanowisko psychologa w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie gdzie zajmowała się diagnozą oraz prowadziła zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe. Zajmuje się terapią młodzieży i osób dorosłych. Swoją pracę poddaje superwizji . Istnieje możliwość terapii w języku angielskim.

 • Marta Franczak (Król)

  mgr Marta Franczak (Król)

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHODIETETYKA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień  (certyfikat nr SP/1014/2014). Specjalista w zakresie psychodietetyki oraz terapii uzależnień dla osób dorosłych i młodzieży (alkohol, narkotyki, komputer, jedzenie). Prowadzi psychoterapię młodzieży, borykającej się z problemami wieku dorastania lub zagrożonej uzależnieniem.  Pracuje z osobami współuzależnionymi oraz z problemem DDA, jak  również z rodzicami nastolatków, pomagając im zrozumieć dojrzewające dziecko      i odnaleźć z nim porozumienie. Zajmuje się też  poradnictwem psychologicznym oraz pomaga osobom w kryzysie (utrata bliskiej osoby, utrata pracy, rozwód,mobbing, wypalenie zawodowe, stres).

  Doskonali swoje umiejętności terapeutyczne kształcąc się w 4- letniej szkole psychoterapii, w nurcie integracyjnym, przy Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Jest członkiem sekcji naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  Specjalizuje się w Instytucie Psychodietetyki we Wroclawiu w dziedzinie psychodietetyki. Pracuje z klientami, którzy mają trudności we wdrożeniu sformułowanych przez dietetyka zaleceń, którzy podczas odchudzania doświadczyły licznych porażek. Pomaga klientom pokonywać psychologiczne bariery stojące na drodze do osiągnięcia satysfakcjonującej masy ciała lub zdrowego stylu życia, tj. w szczególności nad wypracowaniem zdrowych nawyków, motywacją czy zmianą niesprzyjających przekonań i zachowań.

  Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Opolskim. Kontynuuje kształcenie w zakresie terapii uzależnień w Studium Terapii Uzależnień przy Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Dotychczasowe doświadczenie zbierała pracując zarówno z dorosłymi, jak  i z młodzieżą, w ośrodkach stacjonarnych MONAR-u. Odbyła także staż na Dziennym Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej. Obecnie pracuje także w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR.

   

 • Justyna Szyszkowska

  mgr Justyna Szyszkowska

  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeuta, socjoterapeuta, pracuje w nurcie psychodynamicznym. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzoną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, a także 2-letnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. pracując w fundacji zajmującej się terapią  i wspieraniem rozwoju dziecka, w  tym również dzieci z niepełnosprawnością, autyzmem. Odbyła staż  na Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Prowadzi warsztaty o charakterze psychoedukacyjnym dla dzieci i młodzieży.

  Specjalizuje się w pracy z dziećmi, m.in. z trudnościami adaptacyjnymi, wycofanymi, z niską samooceną, nadpobudliwymi, z problemami w zachowaniu. Wspiera rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Bliska jest jej problematyka osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

  Zajmuje się terapią osób z trudnościami wynikającymi z okresu dorastania, mającymi problemy w relacjach z innymi, przeżywającymi trudności emocjonalne, stany lękowe, depresyjne, przejawiającymi dolegliwości psychosomatyczne, nerwica.  Udziela pomocy osobom znajdującym się w kryzysie, nie radzącymi sobie ze stresem. Wspiera proces rozwoju osób, które pragną poznać siebie.

 • Iwona Krzewska

  dr Iwona Krzewska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, doktor nauk społecznych. Współpracuje z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także z Zakładem Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Uczestniczy w Całościowym Kursie Psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  Pracuje z osobami zgłaszającymi się z powodu trudności w relacjach z ludźmi, lęku i depresji, braku akceptacji siebie, poczucia braku akceptacji ze strony innych, niejasnego obrazu siebie, niejasnej orientacji seksualnej, kłopotów z asertywnością, prokrastynacji, doświadczania przemocy, nie radzenia sobie ze złością, chęci udoskonalenia własnych kompetencji społecznych.

  Zajmuje się także problematyką psychosomatyczną (zaburzenia odżywiania się, czynniki psychologiczne w dolegliwościach fizycznych, tożsamość cielesna) oraz psychoterapią par (niezadowolenie z relacji, brak dopasowania potrzeb w związku, problem zazdrości, zdrada, trudność z bliskością, wygasanie uczuć, decyzje o przyszłości związku, trudności z komunikowaniem się).

  Formy pracy Iwony Krzewskiej to psychoterapia w nurcie psychodynamicznym i poznawczym (krótko lub długoterminowa), a także diagnostyka psychologiczna, treningi rozwoju osobistego i psychoedukacja. Pracuje z osobami dorosłymi i z parami.

 • Jacek Mądry

  mgr Jacek Mądry

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHOANALITYCZNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • ENGLISH COUNSELING
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  • SUPERWIZJA DLA PSYCHOTERAPEUTÓW
  Umów się na wizytę

  Psycholog i certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, ukończył psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz jest absolwentem czteroletniego Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Szpitalu im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, krakowskim Ambulatorium Terapii Rodzin przy Stowarzyszeniu Dobra Nadzieja jak i przychodni Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii na terenie Zielonej Góry oraz poradni Towarzystwa Rozwoju Rodziny we Wrocławiu. 

  Pomaga osobom borykającym się z lękiem, fobiami, nerwicą, depresją i zaburzeniami osobowości oraz osobom współuzależnionym. Pracuje z dorosłymi, nastolatkami oraz parami. Swoją pracę poddaje regularnej, cotygodniowej superwizji u doświadczonych psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Pracuje również w języku angielskim.

  Psychologist and a psychoanalytic psychotherapist, member of The Polish Psychoanalytic Psychotherapy Society, a graduate of Jagiellonski University. He has completed a four year qualifying course in psychotherapy at Studium Psychoterapii Analitycznej in Warsaw. He is an experienced psychotherapist and has worked at various facilities including the psychiatric hospital in Krakow and at different clinics in Zielona Gora, Wroclaw and Krakow. He specializes in the treatment of phobias, neurosis, depression, anxieties, personality disorders and counter-dependent patients. He works under regular supervision on a weekly basis with IPA certified psychoanalysts.

 • Agnieszka Kachel

  mgr Agnieszka Kachel

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Specjalista w zakresie terapii uzależnień, w szczególności (alkohol, narkotyki, hazard, kompulsywne objadanie), współuzależnienia i DDA, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, depresji, trudności w związkach i relacjach międzyludzkich, nie radzenia sobie ze stresem, problemów wieku dorastania, zaniżonej samooceny, nieśmiałości. Jest psychologiem i specjalistą terapii uzależnień. W ramach kształcenia podyplomowego ukończyła studia w zakresie Diagnozy klinicznej i psychoterapii oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Kontynuuje kształcenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

  Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych,  młodzieży, poradnictwem psychologicznym oraz prowadzeniem warsztatów. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień Współuzależnienia we Wrocławiu oraz w Stowarzyszeniu Karan, gdzie leczone są osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków oraz osoby z podwójną diagnozą. Aktualnie pracuje również  w Poradni Terapii Uzależnień w Świdnicy, gdzie udziela pomocy zarówno osobom uzależnionym, jak i członkom ich rodzin.

 • Adrianna Murawska

  mgr Adrianna Murawska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta z kilkuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej,   pracująca w nurcie psychodynamicznym.

  Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych i młodzieży. Specjalista w zakresie terapii depresji, stanów lękowych, nerwic, zaburzeń jedzenia, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychotycznych i problemów wieku dorastania.

  Swoje kwalifikacje zawodowe podnosi kształcąc się w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Od kilku lat pracuje jako psycholog, psychoterapeuta na oddziale Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów  Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 • Katarzyna Włusek -Rymaszewska

  mgr Katarzyna Włusek -Rymaszewska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji w ramach Kursu Psychoterapii Psychoanalitycznej organizowanym przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. Babińskiego. 

  Oferuje pomoc osobom szukającym nowej drogi rozwoju oraz cierpiącym z powodu: stanów lękowych, depresji, niskiej samooceny, trudności w relacjach interpersonalnych, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych. Ma doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy oraz w sytuacjach kryzysowych. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą.

 • Alina Lorek

  mgr Alina Lorek

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji. Specjalizuje się w terapii par, terapii rodzin oraz terapii indywidualnej dorosłych. Posiada również doświadczenie w udzielaniu konsultacji w sprawach dotyczących medot wychowawczych i kryzysów rozwojowych u dzieci.

  Doświadczenie zdobywała w Centrum Zdrowia Mama i Ja, gdzie zajmowała się terapią par, które doświadczyły straty dziecka w okresie ciąży i po porodzie, terapią kobiet zmagających się z depresją poporodową oraz terapią par będących w kryzysie min. z powodu zdrady. Pracowała z rodzicami pragnącymi wychowywać swoje dzieci w poczuciu bezpieczeństwa i zgodnie z metodą Wychowania Bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga.

  Jako psychoterapeuta Centrum Aktywizacji Społecznej prowadzi w pracy indywidualnej terapię osób cierpiących w wyniku zaburzeń lękowych i depresyjnych, terapię dorosłych dzieci alkoholików, a także wspiera kobiety będące w kryzysie wynikającym z doświadczenia przemocy.
  Jest także członkiem Gminnego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, prowadzi spotkania superwizyjne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Dzięki współpracy z Fundacją Imago zyskała cenne doświadczenie w pracy z młodymi dorosłymi, którzy potrzebowali pomocy w określeniu swoich życiowych celów, pogłębienia samozrozumienia czy treningu w radzeniu sobie ze stresem, presją grupy czy słabą wiarą we własne możliwości.

  Dyplom z Psychologii Klinicznej uzyskała w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Ukończyła kurs podstawowy psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Aktualnie jest w procesie certyfikacji kontynuując szkolenie w WTTS w zakresie terapii indywidualnej oraz terapii rodzin.
  Pracuje pod regularną superwizją. Jest członkiem nadzwyczajnym WTTS.

   

 • Marlena Dolik

  mgr Marlena Dolik

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  • TERAPEUTA RODZINNY
  Umów się na wizytę

  Terapeutka systemowa, prowadzi   psychoterapię  młodzieży, osób dorosłych oraz rodzin. Pomaga rodzicom w rozwiązywaniu problemów  wychowawczych, pomagając zrozumieć trudności związane z dorastaniem dzieci i wyzwań stojących przed wszystkimi członkami systemu rodzinnego. Ma  bardzo dobry kontakt z młodzieżą, pomaga młodym osobom   w rozwiązywaniu problemów wieku dorastania,   m.in. trudności w relacjach z rodzicami, zaniżona samoocena, nieśmiałość, trudności w kontaktach,  lęki i fobie, stany  depresyjne, nerwice, problemy szkolne, nie radzenie sobie ze stresem, itd. Osobom dorosłym pomaga w pokonywaniu  takich problemów jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, nerwice, zaburzenia psychosomatyczne, kryzysy życiowe, żałoba i doświadczenie straty, itp.

  Psycholog, dyplom uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim. Psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Członek nadzwyczajny WTTS. Ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Dodatkowo rozwijała swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie INTRO, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii oraz Stowarzyszenie KARAN.

  Doświadczenie w pracy z dorosłymi zdobywała m. in. w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic, w Klinice Psychiatrii we Wrocławiu na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym Ogólnym, w Przychodni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień SPZOZ we Wrocławiu oraz w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Współpracowała ze Stowarzyszeniem INTRO prowadząc konsultacje online w kampanii przeciwko przemocy. Członek Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego działającej przy Instytucie Psychologii UWr.     W pracy z młodzieżą doskonaliła swoje umiejętności terapeutyczne na Oddziałach Psychiatrycznych dla Dzieci i Młodzieży w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim we Wrocławiu oraz w Milickim Centrum Medycznym, gdzie obecnie prowadzi terapię indywidualną i grupową dla pacjentów. Prowadziła warsztaty z zakresu psychologii i rozwoju osobistego. W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty i psychologa.

 • Katarzyna Mroziewska

  mgr Katarzyna Mroziewska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta, z kilkunastoletnim doświadczeniem, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (nr certyfikatu 1396) , w trakcie całościowego 4-letniego Kursu Psychoterapii przygotowującego do Egzaminu  Certyfikacyjnego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przy Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

  Zajmuje sie głównie psychoterapią zaburzeń lękowych, depresyjnych, nerwicowych,  zaburzeń osobowości. Jako specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia  pracuje  z osobami uzależnionymi (substancje psychoaktywne, patologiczny hazard, seksoholizm, komputer) oraz  z członkami ich rodzin. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą.

  Doświadczenie zawodowe,  zdobywała i zdobywa nadal pracując od wielu lat w Oddziale Psychiatrii  w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu oraz Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień w Centrum "Ikar" we Wrocławiu.     W przeszłości pracowała w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu,             w Wojewódzkiej Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia we Wrocławiu  oraz współpracowała z wybranymi Ośrodkami Socjoterapii we Wrocławiu, świadcząc usługi w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi i młodzieżą.

 • Angelika Wojciechowska -Witek

  mgr Angelika Wojciechowska -Witek

  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHOANALITYCZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeutka psychoanalityczna,   10 – letni staż pracy klinicznej w publicznych placówkach opieki psychologicznej i praktyce prywatnej. Ukończyła szkolenie w  Studium Psychoterapii Analitycznej w Poznaniu oraz Szkołę Psychoterapii Centrum Edukacji Psychologicznej Gestalt

  Ma doświadczenie w terapii osób zmagających się z depresją, stanami depresyjno– maniakalnymi, zaburzeniami o charakterze lękowym ( uogólniony lęk, fobie, natrętne myśli i czynności, kompulsje), terapii pacjentów o kruchej strukturze psychicznej (borderline, psychotycznej) – również ze współistniejącą farmakoterapią.

  Pracuje z osobami, którym nie udaje się tworzyć i utrzymywać bliskich związków oraz takimi, które czują, że ich stan wewnętrzny uszkadza, ogranicza ich funkcjonowanie w świecie zewnętrznym – ale wyczerpały swoje możliwości naprawy i zmiany. Zajmuje się zjawiskami psychosomatycznymi oraz związanymi z jedzeniem – bulimią, anoreksją, kompulsywnym objadaniem się, otyłością uwarunkowaną psychicznie. Pomaga kobietom w okresie okołoporodowym, dla których doświadczenie ciąży, porodu, opieki nad niemowlęciem, jest przytłaczające – w odnalezieniu, odzyskaniu radości macierzyństwa. Prowadzi terapię młodzieży w adolescentnym załamaniu rozwoju.

  Swoją pracę poddaje stałej superwizji superwizorów szkoleniowych PTPP, pracuje zgodnie ze standardami etycznymi Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej.

   

 • Katarzyna Żelazny

  mgr Katarzyna Żelazny

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeutka. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Zajmuje się psychoterapią dorosłych i młodzieży, terapią par oraz poradnictwem psychologicznym. Ma również bardzo dobry kontakt z osobami w starszym wieku. Pomaga rodzicom w rozwiazywaniu problemów wychowawczych i pokonywaniu trudności wieku dorastania. Pracuje m.in. z osobami borykającymi się z takimi problemami jak nieśmiałość, nerwica, depresja, stany lękowe, problemy w związkach i relacjach z innymi, problemy seksualne o podłożu psychologicznym, współuzależnienie, DDA. Pomaga osobom w kryzysie ( utrata bliskiej osoby, rozwód, utrata pracy, mobbing,przemoc, stres. Kontynuuje kształcenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

   

 • Elżbieta Ciążeńska

  mgr Elżbieta Ciążeńska

  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeuta, socjoterapeuta, doradca zawodowy. Zajmuje się terapią osób dorosłych, młodzieży, ma również bardzo dobry kontakt z dziećmi. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Tytuł mgr uzyskała na Uniwersytecie Śląskim, ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie oraz 2-letnie studium socjoterapii również w Krakowie.

  Posiada 7-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobyła m.in. na Oddziale Psychiatrii  Dzieci i Młodzieży im. Janusza Korczaka we Wrocławiu, w ZS nr 12 przy NEUROMEDzie we Wrocławiu, w gabinecie psychoterapii w Świdnicy oraz w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Towarzystwa Edukacji Otwartej we Wrocławiu. Poza psychoterapią jest jej bliski dialog metodą tutoringu, coachingu, praca z osobami niepełnosprawnymi oraz działania profilaktyczne i poradnictwo psychologiczne.

  Pracuje m.in. z osobami z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się), z depresją, nerwicą, objawami psychosomatycznymi, z osobami współuzależnionymi, z problemami seksualnymi o podłożu psychologicznym.  Pomaga rodzicom w kwestiach związanych z rozwojem i wychowaniem dziecka/adolescenta. Pracuje ze specyfiką problemów występujących w okresie dojrzewania (bunt, agresja, depresyjność, wycofanie, autoagresja).

  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

   

   

 • Mikołaj Oleszek

  mgr Mikołaj Oleszek

  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeuta z 10-letnim doświadczeniem, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Pracuje z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki, dopalacze) oraz uzależnionych od m.in.: komputera, hazardu, seksu czy pornografii. Pomaga  rodzinom osób uzależnionych (współuzależnienie, DDA , przemoc) oraz  osobom cierpiącym z powodu: kryzysów życiowych, depresji, nerwicy, zaburzeń lękowych, trudności w związkach i relacjach międzyludzkich, nie radzenia sobie ze stresem, zaniżonej samooceny, nieśmiałości. Prowadzi psychoterapię młodzieży, doświadczającej  problemów wieku dorastania lub zagrożonej uzależnieniem, a także  pomaga rodzicom nastolatków  w budowaniu porozumienia z dorastającymi dziećmi.

  Specjalista Terapii Uzależnień, posiadający certyfikat przyznany przez Krajowe Biuro ds. Narkomanii (nr certyfikatu SP/0654/2011). Ukończył kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach organizowane przez Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, kurs Profilaktyki Uzależnień organizowany przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne. Doskonali swoje umiejętności terapeutyczne kształcąc się w 4- letniej Szkole Psychoterapii, w nurcie integracyjnym, przy Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

  Absolwent pedagogiki oraz filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w poradni i ośrodkach Stowarzyszenia MONAR oraz jako pedagog w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i wrocławskich Gimnazjach.

   Pracuje z osobami dorosłymi oraz z starszą młodzieżą.

 • Przemysław Gnatiuk

  mgr Przemysław Gnatiuk

  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeuta pracujący w nurcie integratywnym. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Psychoterapeuta, Specjalista Psychoterapii Uzależnień, ukończył wszystkie etapy szkolenia w zakresie nowoczesnych metod diagnozowania oraz prowadzenia psychoterapii uzależnień, współuzależnienia oraz DDA. W celu pogłębienia wiedzy psychologicznej studiował psychologię na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Posada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu szeroko pojętej pomocy psychologicznej. Doświadczenie związanej z zawodem psychoterapeuty zdobywał pracując w latach 2008-2012 w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Lubiążu, Sądowym Oddziale Odwykowym dla Młodzieży,  Centrum Profilaktyki Uzależnień w Wołowie, gdzie był gminnym konsultantem d/s uzależnień - współpracował z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W kolejnych latach pracował w prywatnych klinikach doskonaląc i poszerzając swoje umiejętności zawodowe.

  Świadczy pomoc osobom dorosłym i młodzieży: cierpiącym z powodu uzależnienia od substancji chemicznych (alkohol, narkotyki, leki, dopalcze), a także uzależnionych od kompulsywnych zachowań tj. hazard, internet, zakupy i seks.

  Oferuje wsparcie i pomoc osobom mającym trudności w relacjach interpersonalnych z powodu niskiej samooceny, lęku lub agresji, jak również osobom, które poprzez psychoterapię chcą wkroczyć na ścieżkę samorozwoju i większej samoświadomości, w wyniku wglądu w nie zawsze świadome motywy swojego dotychczasowego postępowania. Posiada doświadczenie w pracy z osobami przechodzącymi kryzys sytuacyjny lub rozwojowy - zmagających się z poczuciem zagubienia, osamotnienia, pustki i utraty sensu w życiu.

   

   

   

   

 • Iwona Szczygieł

  mgr Iwona Szczygieł

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta, w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

  Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w relacjach (w związkach, w rodzinie, w pracy), borykającymi się z sytuacjami „kryzysowymi” (zarówno wynikającymi ze specyfiki etapu życiowego, jak i niespodziewanymi wydarzeniami, wymagającymi reorganizacji przestrzeni psychologicznej), przeżywającymi stany lękowe, stany obniżonego nastroju, silnego napięcia, doświadczającymi intensywnych i/lub trudnych stanów emocjonalnych (poczucie pustki, wstydu, krzywdy i winy, złość). Głównymi obszarami pomocy są: zaburzenia lękowe (nerwice), zaburzenia osobowości, nastroju (w tym: depresja), zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia związane ze stresem (w tym: PTSD).

  Ukończyła również 3-letnią Szkołę Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Absolwentka Studium Terapii Rodzin oraz Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Odbyła staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii w Zakładzie Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych we Wrocławiu.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego, na Oddziale Rehabilitacyjnym i Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz w Poradni dla Osób z Autyzmem w NZOZ w Mikoszowie. Była autorką i realizatorką Programu Pomocy Psychologicznej dla Osób z Grup Podwyższonego Ryzyka Szkodliwego Używania Alkoholu oraz Substancji Psychoaktywnych dla Wydziału Profilaktyki Uzależnień Urzędu Miasta w Oławie. Od 5 lat współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Udaninie, prowadząc Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

 • Anna Sałdak

  mgr Anna Sałdak

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Specjalista w zakresie terapii zaburzeń lękowych, depresji, nerwic, zaburzeń osobowości. Prowadzi terapię osób doświadczających niskiej satysfakcji z życia, doznających przemocy, a także osób przeżywających dyskomfort po długotrwałej emigracji.

  Pracuje z osobami dorosłymi,  z parami, z młodzieżą oraz z dziećmi.

  Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła  dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz czteroletnią Szkolę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Tam też poddaje swoją pracę regularnej superwizji, pod okiem doświadczonych szkoleniowców.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich stowarzyszeniach oraz fundacjach działających na rzecz pomocy psychologicznej, pracując z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz  z rodzicami dzieci z zaburzeniami rozwoju. Odbyła też staż na Oddziale Drugim psychiatrycznym całodobowym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego.
  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. 
 • Paulina Chocholska

  mgr Paulina Chocholska

  • PSYCHOLOG
  • Konsultacje ON-LINE ( przez SKYPE)
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeutka, psycholog z 12-letnim doświadczeniem, pracująca w nurcie psychoterapii zorientowanej na proces. Ukończyła szkolenie z krótkoterminowej terapii integratywnej oraz dwuletnie studium psychologii procesu i kontynuuje kształcenie i superwizje w tym nurcie. Specjalistka w zakresie terapii wszelkich uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard, seksoholizm, komputer).  Pracuje z osobami borykającymi się z następującymi problemami: zaburzenia nastroju, depresja, diagnoza psychiatryczna, odmienne stany świadomości - pacjenci w śpiączce i ich rodziny, zaburzenia osobowości, współuzależnienie, DDA, stany lękowe, problemy w związkach i relacjach z innymi, problemy seksualne. Pracuje z z dorosłymi, starszą młodzieżą  (15+) i parami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu oraz IAPOP. Prowadzi psychoterapię również w języku angielskim.

 • Katarzyna Peszko

  mgr Katarzyna Peszko

  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Specjalista w zakresie terapii dzieci, młodzieży i rodzin. Pomaga w rozwiązywaniu problemów rodzinnych (rozwody, utraty). Zajmuje się m.in. terapią następujących problemów: nocne moczenie, fobia szkolna, lęk napadowy, zaburzenia zachowania, ADHD, zachowania, zachowania obsesyjno-kompulsywne. Pomaga dzieciom lękliwym i wycofanym, nie radzącym sobie ze złością i agresją, nadpobudliwym, nerwowym, mającym trudności z koncentracja uwagi, skarżącym się na dolegliwości somatyczne – bóle głowy, brzucha, sprawiającym problemy wychowawcze. Jest pedagogiem opiekuńczo-wychowawczym, socjoterapeutką, terapeutką rodzinną i dziecięcą pracujacą w nurcie psychoterapii systemowej. Ma bardzo dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz rodzin. Swoją pracę poddaje superwizji w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.

 • Joanna Jaśkiewicz

  mgr Joanna Jaśkiewicz

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog z 12 – letnim doświadczeniem zawodowym, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Edukacji Psychologicznej oraz Studium Socjoterapii. W pracy integruje różne podejścia i metody psychoterapeutyczne,  dostosowując je do problemu oraz potrzeb pacjenta. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową dorosłych i młodzieży. Zajmuje się terapią zaburzeń lękowych, nerwic, depresji, zaburzeń odżywiania, w zakresie problemów rodzinnych, wychowawczych, problemów wieku dorastania, trudności w relacjach z innymi, w sytuacjach kryzysu, trudności natury emocjonalnej, dolegliwości psychosomatycznych, doświadczeń traumatycznych.

  Pracuje w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

 • Ewa Kłosińska

  mgr Ewa Kłosińska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • SEKSUOLOG / (PSYCHOLOG)
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

   

  Psycholog, psychoterapeuta i seksuolog w trakcie certyfikacji. Ukończyła Studia z dziedziny Seksuologii organizowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doskonali swoje umiejętności terapeutyczne w  5-letniej Szkole Psychoterapii przy Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum  Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Pierwszy Etap Szkoły Terapii Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych z dziedziny psychoterapii i psychiatrii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Terapii Rodzin PTP.

  Pracuje w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, wcześniej także w tamtejszej Poradni Zdrowia Psychicznego.  Od kilku lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

  Specjalizuje się w terapii osób dorosłych.  Pomaga osobom z trudnościami i zaburzeniami natury seksualnej. Prowadzi terapię par zgłaszających się z trudnościami w relacjach, a także sferze seksualnej. Pracuje z osobami będącymi w kryzysach, cierpiących z powodu trudności psychologicznych z objawami depresji, schizofrenii, zaburzeń nerwicowych- lękowych, otępiennych, zaburzeń osobowości. Pracuje także z rodzinami z doświadczeniem choroby psychicznej.  Oferuje psychoterapię, diagnostykę psychologiczną psychoedukację, wsparcie psychologiczne.

  W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty. Metody pracy dobiera do indywidualnych potrzeb pacjentów korzystając ze szkół psychodynamicznej, systemowej, poznawczo-behawioralnej, gestalt. Pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej, korzysta także z superwizji grupowej.

   

   

   

   

   

 • Kamila Talowska

  mgr Kamila Talowska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • TERAPEUTA RODZINNY
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji. Specjalizuje się w terapii par i rodzin oraz terapii indywidualnej dorosłych. Posiada również doświadczenie w pracy terapeutycznej z młodzieżą. Zajmuje się tematyką kryzysu w związkach partnerskich oraz rodzinach.

  Doświadczenie zdobywała w Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziale Dziennym we Wrocławiu, w Stowarzyszeniu „Curatus” pracowała z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej pomagając im w aktywizacji wybranych obszarów funkcjonowania społecznego oraz w Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” pracując w zespole terapeutycznym Poradni Terapii Rodzin. Prowadziła również szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii i rozwoju osobistego. Obecnie pracuje w Domu Dziecka w Oławie z dziećmi i młodzieżą jako psycholog, prowadzi tam również grupę rozwoju zawodowego dla pracowników.

  Dyplom z Psychologii Klinicznej i Psychologii Społecznej uzyskała w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Ukończyła kurs podstawowy psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Aktualnie jest w procesie certyfikacji kontynuując szkolenie w WTTS w zakresie terapii indywidualnej oraz terapii rodzin. Odbyła również wiele szkoleń z zakresu rozwoju osobistego oraz psychoterapii. Pracuję pod regularną superwizją. Jest członkiem nadzwyczajnym WTTS.

   

 • Monika Golińska-Pyzik

  mgr Monika Golińska-Pyzik

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta z wieloletnim stażem. Ukończyła studia psychologiczne ze specjalizacją z psychologii klinicznej i seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Umiejętności psychoterapeutyczne doskonaliła w trakcie szkolenia z psychoterapii systemowej w Ośrodku SYNAPSIS w Warszawie. Ukończyła również dwuletnie szkolenie z pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi.

  Pracowała jako psycholog, psychoterapeuta w Warszawskim Centrum Psychoterapii ADESTE, gdzie zajmowała się konsultacjami, psychoedukacją i psychoterapią osób dorosłych. Prowadziła również grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci w Ośrodku Rodzice i Dzieci w Warszawie. Równocześnie z prowadzeniem indywidualnej praktyki psychologiczno-psychoterapeutycznej przez wiele lat pracowała jako psycholog w szkole podstawowej, w gimnazjum i liceum oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie.

  Specjalizuje się w terapii osób dorosłych i młodzieży.  Pomaga osobom z problemami w relacjach z ludźmi, doświadczającym lęku i depresji, niezadowolonym z siebie i z życia, nie radzącym sobie ze stresem, z problemami wieku dorastania, zaniżonej samooceny i nieśmiałości.

  Prowadzi terapię par z trudnościami w relacjach, w komunikacji, z problem zazdrości, zdrady, poczucia braku akceptacji w związku.

  Pracuje także z rodzicami doświadczającymi problemów w relacjach z dziećmi i nastolatkami.

  Oferuje psychoterapię, diagnostykę psychologiczną, psychoedukację oraz wsparcie psychologiczne. Pracuje z osobami dorosłymi, parami a także z młodzieżą.

  W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty. Metody pracy dobiera do indywidualnych potrzeb pacjentów pracując w nurcie terapii systemowej i poznawczo-behawioralnej. Pracę poddaje regularnej superwizji.

   

   

   

   

 • Joanna Janiszewska

  mgr Joanna Janiszewska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  • ENGLISH COUNSELING
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji. Członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Specjalizuje się w terapii indywidualnej dorosłych i młodzieży, a także terapii par oraz rodzin.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu pracując z dziećmi i młodzieżą na Oddziale Psychiatrycznym, w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w Centrum Neuropsychiatrii “Neuromed” w zespole terapii rodzin. Pracowała również środowiskowo z osobami będącymi w kryzysie psychicznym oraz ich rodzinami, jako członek mobilnego zespołu działającego na terenie Dolnego Śląska (projekt “Wsparcie w kryzysie psychicznym w metodzie Otwartego Dialogu”).

  Tytuł magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła kurs podstawowy psychoterapii systemowej w WTTS, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obecnie kontynuuje szkolenie w WTTS. 

  Ukończyła również kurs „Otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego” w Polskim Instytucie Otwartego Dialogu. 

  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi również psychoterapię w języku angielskim.

 • Barbara Sikora

  mgr Barbara Sikora

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog,  psychoterapeuta z 12-letnim doświadczeniem zawodowym, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia. Pracuje w nurcie integratywnym, łączącym dorobek głównych podejść psychoterapeutycznych (psychodynamicznego, poznawczo – behawioralnego, humanistyczno-egzystencjalnego).

  Absolwentka 4-letniego Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie i Szkoły Psychoterapii Uzależnień.

  Pomaga osobom doświadczających stanów depresyjnych, lękowych, zaburzeń osobowości, trudności w relacjach z innymi ludźmi, kryzysów  życiowych. Prowadzi psychoterapię osób uzależnionych (uzależnienie od alkoholu, seksu, hazard, nałogowe korzystanie z komputera i Internetu), współuzależnionych i DDA. Zajmuje się terapią osób dorosłych, prowadząc terapię indywidualną oraz terapię małżeństw i par. Prowadzi także różnorodne warsztaty z zakresu rozwoju osobistego.

  Pracuje w poradni terapii uzależnień i współuzależnienia. Swoją pracę terapeutyczną superwizuje we Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „Plus” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 • Renata Szkudlarek

  mgr Renata Szkudlarek

  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeuta , socjoterapeuta pracuje w nurcie psychodynamicznym. Prowadzi terapię osób dorosłych i młodzieży. Ma również bardzo dobry kontakt z osobami w  starszym wieku. Specjalista w zakresie  terapii zaburzeń lękowych, depresji, nerwicy, zaburzeń osobowości, problemów DDA, problemów wieku dorastania, trudności związkach i  relacjach  z innymi ludźmi. Pomaga osobom z problemem nieśmiałości, przemocy, mobbingu w pracy, oraz w sytuacjach kryzysowych- rozwód,choroba, utrata pracy. Bogate doświadczenie w  diagnozowaniu i motywowaniu do leczenia sprawców przemocy domowej, zdobywała pomagając ludziom  uzależnionym, współuzależnionym oraz z innymi  dysfunkcjami społecznymi. Specjalista w obszarze pracy socjoterapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki   oraz wszelkich form pomocy psychologicznej dla młodzieży. Kontynuuje kolejny etap kształcenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym , swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 • Jakub Stefanowicz

  mgr Jakub Stefanowicz

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHOANALITYCZNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

      Psychoterapeuta psychoanalityczny, psycholog, socjoterapeuta. Specjalista w
  zakresie długotrwałej terapii wglądowej. Posiada 10- letnie doświadczenie w pracy
  terapeutycznej z młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi grupy terapeutyczne, terapie
  indywidualne oraz terapię par. Pracuje w oparciu o metodę psychoterapii
  psychoanalitycznej, która pomaga rozumieć głębokie zaburzenia psychiczne.
  Zajmuje się leczeniem w szczególności: zaburzeń osobowości, (w tym borderline),
  zaburzeń odżywiania, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń psychosomatycznych,
  nerwic, depresji.


         Ukończył psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim i Studium Psychoterapii
  Psychoanalitycznej w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej, jest
  pod stałą superwizją i nieustannie pogłębia swoją wiedzę na temat zaburzeń
  psychicznych poprzez udział w konferencjach i seminariach.


         Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich miejscach jak Młodzieżowy
  Ośrodek Socjoterapii (obecnie Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna przy ul.
  Borowskiej), Oddział Dzienny Szpitala Psychiatrycznego w Wałbrzychu,
  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja”. Od wielu lat
  prowadzi także praktykę w gabinecie prywatnym.

 • Izabela Boryczka

  mgr Izabela Boryczka

  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • ENGLISH COUNSELING
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA

  Psychoterapeutka z 15-letnim doświadczeniem, pracująca w nurcie psychoterapii psychodynamicznej oraz certyfikowany terapeuta uzależnień i współuzależnienia. Ukończyła 4-letnią Krakowska Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz 2,5 letnie szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin i par. Specjalistka w zakresie terapii zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie) oraz wszelkich uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard, seksoholizm, komputer). Zajmuje się terapią depresji, zaburzeń osobowości, współuzależnienia, DDA, nerwic, stanów lękowych, problemów z związkach i relacjach z innymi, problemów wychowawczych i wieku dorastania. Zajmuje się terapią osób dorosłych, młodzieży oraz par. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

  UWAGA! w celu uzyskania informacji nt dostępności dodatkowych wolnych terminów proszę o kontakt telefoniczny (509 550 663) lub mailowy kontakt@alterego-psychologwroclaw.pl

 • Joanna 	Żur-Teper

  mgr Joanna Żur-Teper

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA

  Jest psychologiem, ze specjalnością kliniczną. Dyplomowana psychoterapeutka pracująca w nurcie Gestalt, absolwentka Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu. Dodatkowo specjalista w zakresie terapii seksuologicznej. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu seksuologii organizowane przez Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, w trakcie certyfikacji seksuologicznej. Swoją pracę poddaje superwizji u superwizora PTS. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in we wrocławskiej fundacji Bliżej Rodziny, gdzie prowadziła psychoterapię i terapię seksuologiczną. Obecnie współpracuje z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju, dla której prowadzi szkolenia oraz grupy wsparcia i konsultacje indywidualne. Prowadzi terapię osób dorosłych i par. w swojej pracy zajmuje się pomocą psychologiczną i leczeniem m.in. takich zaburzeń jak: depresja, nerwica, zaburzenia lękowe,zaniżona samoocena, kryzysy życiowe oraz terapią zaburzeń seksualnych. Pomaga osobom, które odczuwają dyskomfort, trudności w sferze intymnej, seksualnej oraz w sferze relacji partnerskich.

 • Monika Gospodarczyk

  mgr Monika Gospodarczyk

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

  Specjalista w zakresie terapii zaburzeń odżywiania, depresji, zaburzeń lękowych, dolegliwości psychosomatycznych (nerwicowych), współuzależnienia, DDA, problemów w związkach i relacjach międzyludzkich, problemów seksualnych o podłożu psychologicznym, problemów wychowawczych i wieku dorastania, wypalenie zawodowe. Psycholog i psychoterapeutka pracująca w nurcie psychodynamicznym, socjoterapeutka. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych i młodzieży, terapią par oraz poradnictwem psychologicznym. Ma dobry kontakt również z osobami w starszym wieku. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii. W trosce o wysoką jakość swojej pracy poddaje ją regularnej superwizji u superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.