Poradnia  Psychologiczna - Psychiatryczna - Seksuologiczna

 
 
     Alter Ego   Izabela Boryczka
 
 
rejestracja tel. 535 830 351 , rejestracja przez internet         
 

 

PSYCHOLOG PSYCHOTERAPEUTA

 

Opcja szybki termin  przedstawi Państwu wszystkie najbliższe ,wolne terminy wizyt w ramach wybranego zespołu specjalistów

 

kliknij   SZYBKI TERMIN

 

Aby uzyskać dostęp do kalendarza wolnych terminów u poszczególnych specjalistów kliknij przycisk  Umów się na wizytę  który jest umieszczony  przy profilu każdego specjalisty

 

 
 
 
 
 
 • Przemysław Gnatiuk

  mgr Przemysław Gnatiuk

  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeuta pracujący w nurcie integratywnym. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Psychoterapeuta, Specjalista Psychoterapii Uzależnień, ukończył wszystkie etapy szkolenia w zakresie nowoczesnych metod diagnozowania oraz prowadzenia psychoterapii uzależnień, współuzależnienia oraz DDA. W celu pogłębienia wiedzy psychologicznej studiował psychologię na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Posada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu szeroko pojętej pomocy psychologicznej. Doświadczenie związanej z zawodem psychoterapeuty zdobywał pracując w latach 2008-2012 w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Lubiążu, Sądowym Oddziale Odwykowym dla Młodzieży,  Centrum Profilaktyki Uzależnień w Wołowie, gdzie był gminnym konsultantem d/s uzależnień - współpracował z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W kolejnych latach pracował w prywatnych klinikach doskonaląc i poszerzając swoje umiejętności zawodowe.

  Świadczy pomoc osobom dorosłym i młodzieży: cierpiącym z powodu uzależnienia od substancji chemicznych (alkohol, narkotyki, leki, dopalcze), a także uzależnionych od kompulsywnych zachowań tj. hazard, internet, zakupy i seks.

  Oferuje wsparcie i pomoc osobom mającym trudności w relacjach interpersonalnych z powodu niskiej samooceny, lęku lub agresji, jak również osobom, które poprzez psychoterapię chcą wkroczyć na ścieżkę samorozwoju i większej samoświadomości, w wyniku wglądu w nie zawsze świadome motywy swojego dotychczasowego postępowania. Posiada doświadczenie w pracy z osobami przechodzącymi kryzys sytuacyjny lub rozwojowy - zmagających się z poczuciem zagubienia, osamotnienia, pustki i utraty sensu w życiu.

   

   

   

   

 • Marta Zarychta

  mgr Marta Zarychta

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła 3 letnią Szkołę Pomocy Psychologicznej we Wrocławiu, kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej oraz Studium Profilaktyki Uzależnień organizowane przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie. Ukończyła też Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, a obecnie kontynuuje kształcenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na stażu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz w Stowarzyszeniu KARAN we Wrocławiu, gdzie pracowała z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją społeczną. Pracowała w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej we Wrocławiu jako psychoterapeuta/psycholog, a także jako asystent rodzinny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu oraz we Wrocławskim Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji. Aktualnie pracuje jako psycholog w Ośrodku Adopcyjnym we Wrocławiu. W Pracowni Psychoterapii Alter Ego prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów z KCP.

 • Izabela Gryszan

  mgr Izabela Gryszan

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  Umów się na wizytę

  Psycholog, pedagog,  psychoterapeutka psychodynamiczna. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na kierunku psychologia i pedagogika. Ukończyła również czteroletnią Szkołę Psychoterapii oraz dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

  W pracy zawodowej pomaga osobom dorosłym z różnego rodzaju trudnościami życiowymi i emocjonalnymi  (kryzysy życiowe - utrata bliskich, rozwód, choroba, a także trudności w związkach  i w relacjach z bliskimi, problemy obniżonego nastroju i utraty sensu, zaburzenia odżywiania, nawykowe zachowania, agresja, lęki i niepokój) oraz młodzieży z problemami dorastania, a także dzieciom i ich rodzicom.

  Posiada 12 -letnie doświadczenie zawodowe w pracy  klinicznej, poprzez pracę w szkołach w Polsce i za granicą oraz w Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych. Odbyła staż zawodowy w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracę psychoterapeutyczną z pacjentami poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych psychoterapeutów.

   

   

 • Krzysztof Kosonóg

  mgr Krzysztof Kosonóg

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHOANALITYCZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest absolwentem studiów psychologicznych o specjalności klinicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył roczny Program Edukacji Psychologicznej w Zakresie Psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Obecnie kończy czteroletnie Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Poznaniu – szkolenie afiliowane przy PTPP (Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej) i spełniające standardy wyznaczone przez EFPP (Europejską Federację Psychoterapii Psychoanalitycznej).

  Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Pomaga osobom zmagającym się z lękiem, depresją, nerwicą, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania, współuzależnieniem oraz trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich więzi. Pracuje w nurcie psychoanalitycznym zgodnie ze standardami etycznymi Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Swoją prace poddaje regularnej superwizji u doświadczonych psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

  Przez wiele lat współpracował z Wydziałem Profilaktyki Uzależnień Urzędu Miejskiego w Oławie realizując autorskie Programy Pomocy Psychologicznej dla Osób Zagrożonych Uzależnieniami, Przemocą i Niedostosowaniem Społecznym. Prowadził psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży i dzieci, zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży oraz konsultacje i poradnictwo wychowawcze dla rodziców. Od kilku lat przyjmuje w ramach prywatnej praktyki w Gabinecie Psychoterapii Psychoanalitycznej.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia we Wrocławiu na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień; Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; Zespole Rodzinnej Pieczy Zastępczej; Domu Dziecka i Fundacji „KROK PO KROKU” dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Prowadził szkolenia i grupy wsparcia dla rodziców zastępczych oraz osób prowadzących Rodzinne Domy Dziecka w ramach Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. Współpracował z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu udzielając indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz prowadząc treningi i warsztaty psychologiczne dla osób bezrobotnych w ramach programu „Równi na rynku pracy”.

   

   

 • Adrianna Murawska

  mgr Adrianna Murawska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta z kilkuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej,   pracująca w nurcie psychodynamicznym.

  Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych i młodzieży. Specjalista w zakresie terapii depresji, stanów lękowych, nerwic, zaburzeń jedzenia, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychotycznych i problemów wieku dorastania.

  Swoje kwalifikacje zawodowe podnosi kształcąc się w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Od kilku lat pracuje jako psycholog, psychoterapeuta na oddziale Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów  Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 • Marta Franczak (Król)

  mgr Marta Franczak (Król)

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHODIETETYKA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień  (certyfikat nr SP/1014/2014). Specjalista w zakresie psychodietetyki oraz terapii uzależnień dla osób dorosłych i młodzieży (alkohol, narkotyki, komputer, jedzenie). Prowadzi psychoterapię młodzieży, borykającej się z problemami wieku dorastania lub zagrożonej uzależnieniem.  Pracuje z osobami współuzależnionymi oraz z problemem DDA, jak  również z rodzicami nastolatków, pomagając im zrozumieć dojrzewające dziecko      i odnaleźć z nim porozumienie. Zajmuje się też  poradnictwem psychologicznym oraz pomaga osobom w kryzysie (utrata bliskiej osoby, utrata pracy, rozwód,mobbing, wypalenie zawodowe, stres).

  Doskonali swoje umiejętności terapeutyczne kształcąc się w 4- letniej szkole psychoterapii, w nurcie integracyjnym, przy Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Jest członkiem sekcji naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  Specjalizuje się w Instytucie Psychodietetyki we Wroclawiu w dziedzinie psychodietetyki. Pracuje z klientami, którzy mają trudności we wdrożeniu sformułowanych przez dietetyka zaleceń, którzy podczas odchudzania doświadczyły licznych porażek. Pomaga klientom pokonywać psychologiczne bariery stojące na drodze do osiągnięcia satysfakcjonującej masy ciała lub zdrowego stylu życia, tj. w szczególności nad wypracowaniem zdrowych nawyków, motywacją czy zmianą niesprzyjających przekonań i zachowań.

  Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Opolskim. Kontynuuje kształcenie w zakresie terapii uzależnień w Studium Terapii Uzależnień przy Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Dotychczasowe doświadczenie zbierała pracując zarówno z dorosłymi, jak  i z młodzieżą, w ośrodkach stacjonarnych MONAR-u. Odbyła także staż na Dziennym Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej. Obecnie pracuje także w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR.

   

 • Katarzyna Żelazny

  mgr Katarzyna Żelazny

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  Umów się na wizytę

  Psycholog, socjoterapeutka, dyplomowany psychoterapeuta w procesie certyfikacji. Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (o specjalizacji psychologia kliniczna) oraz Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracuje
  w nurcie psychodynamicznym. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz dwuletnie Studium Socjoterapii w tym samym ośrodku. Zajmuje się psychoterapią dorosłych, młodzieży, terapią par oraz poradnictwem psychologicznym.

  Pracuje m.in. z osobami borykającymi się z takimi problemami jak nieśmiałość, nerwica, depresja, stany lękowe, problemy w związkach i relacjach z innymi, współuzależnienie, DDA. Pomaga także osobom w kryzysie (utrata bliskiej osoby, rozwód, utrata pracy, lobbing, przemoc, stres).

  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała mi.in. na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Katedrze i Klinice Psychiatrii UM we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.

   

   

 • Agnieszka Kachel

  mgr Agnieszka Kachel

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Specjalista w zakresie terapii uzależnień, w szczególności (alkohol, narkotyki, hazard, kompulsywne objadanie), współuzależnienia i DDA, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, depresji, trudności w związkach i relacjach międzyludzkich, nie radzenia sobie ze stresem, problemów wieku dorastania, zaniżonej samooceny, nieśmiałości. Jest psychologiem i specjalistą terapii uzależnień. W ramach kształcenia podyplomowego ukończyła studia w zakresie Diagnozy klinicznej i psychoterapii oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Kontynuuje kształcenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

  Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych,  młodzieży, poradnictwem psychologicznym oraz prowadzeniem warsztatów. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień Współuzależnienia we Wrocławiu oraz w Stowarzyszeniu Karan, gdzie leczone są osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków oraz osoby z podwójną diagnozą. Aktualnie pracuje również  w Poradni Terapii Uzależnień w Świdnicy, gdzie udziela pomocy zarówno osobom uzależnionym, jak i członkom ich rodzin.

 • Marlena Dolik

  mgr Marlena Dolik

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  • TERAPEUTA RODZINNY
  Umów się na wizytę

  Terapeutka systemowa, prowadzi   psychoterapię  młodzieży, osób dorosłych oraz rodzin. Pomaga rodzicom w rozwiązywaniu problemów  wychowawczych, pomagając zrozumieć trudności związane z dorastaniem dzieci i wyzwań stojących przed wszystkimi członkami systemu rodzinnego. Ma  bardzo dobry kontakt z młodzieżą, pomaga młodym osobom   w rozwiązywaniu problemów wieku dorastania,   m.in. trudności w relacjach z rodzicami, zaniżona samoocena, nieśmiałość, trudności w kontaktach,  lęki i fobie, stany  depresyjne, nerwice, problemy szkolne, nie radzenie sobie ze stresem, itd. Osobom dorosłym pomaga w pokonywaniu  takich problemów jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, nerwice, zaburzenia psychosomatyczne, kryzysy życiowe, żałoba i doświadczenie straty, itp.

  Psycholog, dyplom uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim. Psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Członek nadzwyczajny WTTS. Ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Dodatkowo rozwijała swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie INTRO, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii oraz Stowarzyszenie KARAN.

  Doświadczenie w pracy z dorosłymi zdobywała m. in. w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic, w Klinice Psychiatrii we Wrocławiu na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym Ogólnym, w Przychodni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień SPZOZ we Wrocławiu oraz w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Współpracowała ze Stowarzyszeniem INTRO prowadząc konsultacje online w kampanii przeciwko przemocy. Członek Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego działającej przy Instytucie Psychologii UWr.     W pracy z młodzieżą doskonaliła swoje umiejętności terapeutyczne na Oddziałach Psychiatrycznych dla Dzieci i Młodzieży w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim we Wrocławiu oraz w Milickim Centrum Medycznym, gdzie obecnie prowadzi terapię indywidualną i grupową dla pacjentów. Prowadziła warsztaty z zakresu psychologii i rozwoju osobistego. W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty i psychologa.

 • Elżbieta Ciążeńska

  mgr Elżbieta Ciążeńska

  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeuta, socjoterapeuta, doradca zawodowy. Zajmuje się terapią osób dorosłych, młodzieży, ma również bardzo dobry kontakt z dziećmi. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Tytuł mgr uzyskała na Uniwersytecie Śląskim, ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie oraz 2-letnie studium socjoterapii również w Krakowie.

  Posiada 7-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobyła m.in. na Oddziale Psychiatrii  Dzieci i Młodzieży im. Janusza Korczaka we Wrocławiu, w ZS nr 12 przy NEUROMEDzie we Wrocławiu, w gabinecie psychoterapii w Świdnicy oraz w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Towarzystwa Edukacji Otwartej we Wrocławiu. Poza psychoterapią jest jej bliski dialog metodą tutoringu, coachingu, praca z osobami niepełnosprawnymi oraz działania profilaktyczne i poradnictwo psychologiczne.

  Pracuje m.in. z osobami z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się), z depresją, nerwicą, objawami psychosomatycznymi, z osobami współuzależnionymi, z problemami seksualnymi o podłożu psychologicznym.  Pomaga rodzicom w kwestiach związanych z rozwojem i wychowaniem dziecka/adolescenta. Pracuje ze specyfiką problemów występujących w okresie dojrzewania (bunt, agresja, depresyjność, wycofanie, autoagresja).

  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

   

   

 • Patrycja Legieć

  mgr Patrycja Legieć

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOONKOLOGIA
  Umów się na wizytę

  Specjalista w zakresie terapii depresji, zaburzeń lękowych, nerwic, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości. Poza terapią indywidualną osób dorosłych prowadzi także psychoterapię dzieci i młodzieży, psychoterapię rodzin oraz psychoterapię par. Zajmuje się  też pracą z pacjentami onkologicznymi i członkami ich rodzin oraz  terapią zaburzeń psychosomatycznych.

  Absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu o specjalności psychologia kliniczna. Psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii systemowej i psychodynamicznej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie wraz ze szkoleniami uzupełniającymi: terapia Gestalt oraz terapia poznawczo-behawioralna. Dyplomowany psychoonkolog, absolwentka studiów podyplomowych z psychoonkologii klinicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc treningi rozwoju osobistego i warsztaty wspierające dla rodziców i młodzieży w Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu, warsztaty wsparcia psychologicznego w ramach unijnego programu- Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz szkolenia z zakresu psychologii w programie Aktywizacji Osób Bezrobotnych. Obecnie pracuje w Zespole Uzdrowisk Kłodzkich, gdzie prowadzi psychoterapię  pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi oraz schorzeniami onkologicznymi i kardiologicznymi. Odbywa również staż kliniczny w Zespole Terapii Rodzin w Poradni Neuromed we Wrocławiu. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje superwizji.

 • Iwona Szczygieł

  mgr Iwona Szczygieł

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta, w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

  Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w relacjach (w związkach, w rodzinie, w pracy), borykającymi się z sytuacjami „kryzysowymi” (zarówno wynikającymi ze specyfiki etapu życiowego, jak i niespodziewanymi wydarzeniami, wymagającymi reorganizacji przestrzeni psychologicznej), przeżywającymi stany lękowe, stany obniżonego nastroju, silnego napięcia, doświadczającymi intensywnych i/lub trudnych stanów emocjonalnych (poczucie pustki, wstydu, krzywdy i winy, złość). Głównymi obszarami pomocy są: zaburzenia lękowe (nerwice), zaburzenia osobowości, nastroju (w tym: depresja), zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia związane ze stresem (w tym: PTSD).

  Ukończyła również 3-letnią Szkołę Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Absolwentka Studium Terapii Rodzin oraz Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Odbyła staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii w Zakładzie Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych we Wrocławiu.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego, na Oddziale Rehabilitacyjnym i Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz w Poradni dla Osób z Autyzmem w NZOZ w Mikoszowie. Była autorką i realizatorką Programu Pomocy Psychologicznej dla Osób z Grup Podwyższonego Ryzyka Szkodliwego Używania Alkoholu oraz Substancji Psychoaktywnych dla Wydziału Profilaktyki Uzależnień Urzędu Miasta w Oławie. Od 5 lat współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Udaninie, prowadząc Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

 • Jacek Mądry

  mgr Jacek Mądry

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHOANALITYCZNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • ENGLISH COUNSELING
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  • SUPERWIZJA DLA PSYCHOTERAPEUTÓW
  Umów się na wizytę

  Psycholog i certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, ukończył psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz jest absolwentem czteroletniego Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Szpitalu im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, krakowskim Ambulatorium Terapii Rodzin przy Stowarzyszeniu Dobra Nadzieja jak i przychodni Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii na terenie Zielonej Góry oraz poradni Towarzystwa Rozwoju Rodziny we Wrocławiu. 

  Pomaga osobom borykającym się z lękiem, fobiami, nerwicą, depresją i zaburzeniami osobowości oraz osobom współuzależnionym. Pracuje z dorosłymi, nastolatkami oraz parami. Swoją pracę poddaje regularnej, cotygodniowej superwizji u doświadczonych psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Pracuje również w języku angielskim.

  Psychologist and a psychoanalytic psychotherapist, member of The Polish Psychoanalytic Psychotherapy Society, a graduate of Jagiellonski University. He has completed a four year qualifying course in psychotherapy at Studium Psychoterapii Analitycznej in Warsaw. He is an experienced psychotherapist and has worked at various facilities including the psychiatric hospital in Krakow and at different clinics in Zielona Gora, Wroclaw and Krakow. He specializes in the treatment of phobias, neurosis, depression, anxieties, personality disorders and counter-dependent patients. He works under regular supervision on a weekly basis with IPA certified psychoanalysts.

 • Justyna Szyszkowska

  mgr Justyna Szyszkowska

  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeuta, socjoterapeuta, pracuje w nurcie psychodynamicznym. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzoną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, a także 2-letnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. pracując w fundacji zajmującej się terapią  i wspieraniem rozwoju dziecka, w  tym również dzieci z niepełnosprawnością, autyzmem. Odbyła staż  na Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Prowadzi warsztaty o charakterze psychoedukacyjnym dla dzieci i młodzieży.

  Specjalizuje się w pracy z dziećmi, m.in. z trudnościami adaptacyjnymi, wycofanymi, z niską samooceną, nadpobudliwymi, z problemami w zachowaniu. Wspiera rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Bliska jest jej problematyka osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

  Zajmuje się terapią osób z trudnościami wynikającymi z okresu dorastania, mającymi problemy w relacjach z innymi, przeżywającymi trudności emocjonalne, stany lękowe, depresyjne, przejawiającymi dolegliwości psychosomatyczne, nerwica.  Udziela pomocy osobom znajdującym się w kryzysie, nie radzącymi sobie ze stresem. Wspiera proces rozwoju osób, które pragną poznać siebie.

 • Iwona Krzewska

  dr Iwona Krzewska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, doktor nauk społecznych. Współpracuje z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także z Zakładem Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Uczestniczy w Całościowym Kursie Psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  Pracuje z osobami zgłaszającymi się z powodu trudności w relacjach z ludźmi, lęku i depresji, braku akceptacji siebie, poczucia braku akceptacji ze strony innych, niejasnego obrazu siebie, niejasnej orientacji seksualnej, kłopotów z asertywnością, prokrastynacji, doświadczania przemocy, nie radzenia sobie ze złością, chęci udoskonalenia własnych kompetencji społecznych.

  Zajmuje się także problematyką psychosomatyczną (zaburzenia odżywiania się, czynniki psychologiczne w dolegliwościach fizycznych, tożsamość cielesna) oraz psychoterapią par (niezadowolenie z relacji, brak dopasowania potrzeb w związku, problem zazdrości, zdrada, trudność z bliskością, wygasanie uczuć, decyzje o przyszłości związku, trudności z komunikowaniem się).

  Formy pracy Iwony Krzewskiej to psychoterapia w nurcie psychodynamicznym i poznawczym (krótko lub długoterminowa), a także diagnostyka psychologiczna, treningi rozwoju osobistego i psychoedukacja. Pracuje z osobami dorosłymi i z parami.

 • Alina Lorek

  mgr Alina Lorek

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji. Specjalizuje się w terapii par, terapii rodzin oraz terapii indywidualnej dorosłych. Posiada również doświadczenie w udzielaniu konsultacji w sprawach dotyczących medot wychowawczych i kryzysów rozwojowych u dzieci.

  Doświadczenie zdobywała w Centrum Zdrowia Mama i Ja, gdzie zajmowała się terapią par, które doświadczyły straty dziecka w okresie ciąży i po porodzie, terapią kobiet zmagających się z depresją poporodową oraz terapią par będących w kryzysie min. z powodu zdrady. Pracowała z rodzicami pragnącymi wychowywać swoje dzieci w poczuciu bezpieczeństwa i zgodnie z metodą Wychowania Bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga.

  Jako psychoterapeuta Centrum Aktywizacji Społecznej prowadzi w pracy indywidualnej terapię osób cierpiących w wyniku zaburzeń lękowych i depresyjnych, terapię dorosłych dzieci alkoholików, a także wspiera kobiety będące w kryzysie wynikającym z doświadczenia przemocy.
  Jest także członkiem Gminnego Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, prowadzi spotkania superwizyjne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Dzięki współpracy z Fundacją Imago zyskała cenne doświadczenie w pracy z młodymi dorosłymi, którzy potrzebowali pomocy w określeniu swoich życiowych celów, pogłębienia samozrozumienia czy treningu w radzeniu sobie ze stresem, presją grupy czy słabą wiarą we własne możliwości.

  Dyplom z Psychologii Klinicznej uzyskała w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Ukończyła kurs podstawowy psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Aktualnie jest w procesie certyfikacji kontynuując szkolenie w WTTS w zakresie terapii indywidualnej oraz terapii rodzin.
  Pracuje pod regularną superwizją. Jest członkiem nadzwyczajnym WTTS.

   

 • Angelika Wojciechowska -Witek

  mgr Angelika Wojciechowska -Witek

  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHOANALITYCZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeutka psychoanalityczna,   10 – letni staż pracy klinicznej w publicznych placówkach opieki psychologicznej i praktyce prywatnej. Ukończyła szkolenie w  Studium Psychoterapii Analitycznej w Poznaniu oraz Szkołę Psychoterapii Centrum Edukacji Psychologicznej Gestalt

  Ma doświadczenie w terapii osób zmagających się z depresją, stanami depresyjno– maniakalnymi, zaburzeniami o charakterze lękowym ( uogólniony lęk, fobie, natrętne myśli i czynności, kompulsje), terapii pacjentów o kruchej strukturze psychicznej (borderline, psychotycznej) – również ze współistniejącą farmakoterapią.

  Pracuje z osobami, którym nie udaje się tworzyć i utrzymywać bliskich związków oraz takimi, które czują, że ich stan wewnętrzny uszkadza, ogranicza ich funkcjonowanie w świecie zewnętrznym – ale wyczerpały swoje możliwości naprawy i zmiany. Zajmuje się zjawiskami psychosomatycznymi oraz związanymi z jedzeniem – bulimią, anoreksją, kompulsywnym objadaniem się, otyłością uwarunkowaną psychicznie. Pomaga kobietom w okresie okołoporodowym, dla których doświadczenie ciąży, porodu, opieki nad niemowlęciem, jest przytłaczające – w odnalezieniu, odzyskaniu radości macierzyństwa. Prowadzi terapię młodzieży w adolescentnym załamaniu rozwoju.

  Swoją pracę poddaje stałej superwizji superwizorów szkoleniowych PTPP, pracuje zgodnie ze standardami etycznymi Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej.

   

 • Paulina Chocholska

  mgr Paulina Chocholska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • Konsultacje ON-LINE ( przez SKYPE)
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  • ENGLISH COUNSELING
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeutka, psycholog z 12-letnim doświadczeniem, pracująca w nurcie psychoterapii zorientowanej na proces. Ukończyła szkolenie z krótkoterminowej terapii integratywnej oraz dwuletnie studium psychologii procesu i kontynuuje kształcenie i superwizje w tym nurcie. Specjalistka w zakresie terapii wszelkich uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard, seksoholizm, komputer).  Pracuje z osobami borykającymi się z następującymi problemami: zaburzenia nastroju, depresja, diagnoza psychiatryczna, odmienne stany świadomości - pacjenci w śpiączce i ich rodziny, zaburzenia osobowości, współuzależnienie, DDA, stany lękowe, problemy w związkach i relacjach z innymi, problemy seksualne. Pracuje z z dorosłymi, starszą młodzieżą  (15+) i parami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu oraz IAPOP. Prowadzi psychoterapię również w języku angielskim.

 • Katarzyna Peszko

  mgr Katarzyna Peszko

  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Specjalista w zakresie terapii dzieci, młodzieży i rodzin. Pomaga w rozwiązywaniu problemów rodzinnych (rozwody, utraty). Zajmuje się m.in. terapią następujących problemów: nocne moczenie, fobia szkolna, lęk napadowy, zaburzenia zachowania, ADHD, zachowania, zachowania obsesyjno-kompulsywne. Pomaga dzieciom lękliwym i wycofanym, nie radzącym sobie ze złością i agresją, nadpobudliwym, nerwowym, mającym trudności z koncentracja uwagi, skarżącym się na dolegliwości somatyczne – bóle głowy, brzucha, sprawiającym problemy wychowawcze. Jest pedagogiem opiekuńczo-wychowawczym, socjoterapeutką, terapeutką rodzinną i dziecięcą pracujacą w nurcie psychoterapii systemowej. Ma bardzo dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz rodzin. Swoją pracę poddaje superwizji w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.

 • Izabela Nowak

  mgr Izabela Nowak

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • SEKSUOLOG / (PSYCHOLOG)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM w Poznaniu. Uczestniczy w całościowym akredytowanym kursie psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii o podejściu systemowo-ericksonowskim. Obecnie w trakcie cyklu szkoleń na drodze do Certyfikatu Specjalisty ds. przemocy oraz pracy terapeutycznej ze sprawcami przemocy i z ofiarami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

   Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Pomaga szczególnie osobom uwikłanym w zjawisko przemocy, zarówno ofiarom jak i sprawcom oraz osobom przejawiającym zachowania agresywne. Swoją pomoc kieruje ponadto do osób mających trudności w sferze seksualnej – problemów z tożsamością seksualną oraz akceptacją orientacji seksualnej, a także osób z doświadczeniem przemocy seksualnej. Ponadto, pomaga osobom będącym w kryzysie, np. z powodu żałoby, rozstania, osobom z zaburzeniami emocjonalnymi, depresją, zaburzeniami lękowymi, nieśmiałością, problemami w związkach oraz w relacjach międzyludzkich, a także młodym osobom, które doświadczają problemów wieku dorastania, m.in. trudności w relacjach, trudności w akceptacji siebie, zaniżonej samooceny czy trudności szkolnych.

   Doświadczenie w pracy zdobywała w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ProVitaMed w Wieluniu oraz w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży. Obecnie jako psycholog, terapeuta pracuje w Stowarzyszeniu Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”. Ponadto, we Wrocławskim Centrum Zdrowia pełni funkcję ko-terapeuty w programie korekcyjno-edukacyjnym grupowym dla sprawców przemocy. Praktykuje jako wykładowca w WZS Edukacja, prowadząc zajęcia z „Podstaw seksuologii”. Prowadzi również prywatną praktykę.

   

   

 • Ewa Kłosińska

  mgr Ewa Kłosińska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • SEKSUOLOG / (PSYCHOLOG)
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

   

  Psycholog, psychoterapeuta i seksuolog w trakcie certyfikacji. Ukończyła Studia z dziedziny Seksuologii organizowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doskonali swoje umiejętności terapeutyczne w  5-letniej Szkole Psychoterapii przy Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum  Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Pierwszy Etap Szkoły Terapii Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych z dziedziny psychoterapii i psychiatrii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Terapii Rodzin PTP.

  Pracuje w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, wcześniej także w tamtejszej Poradni Zdrowia Psychicznego.  Od kilku lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

  Specjalizuje się w terapii osób dorosłych.  Pomaga osobom z trudnościami i zaburzeniami natury seksualnej. Prowadzi terapię par zgłaszających się z trudnościami w relacjach, a także sferze seksualnej. Pracuje z osobami będącymi w kryzysach, cierpiących z powodu trudności psychologicznych z objawami depresji, schizofrenii, zaburzeń nerwicowych- lękowych, otępiennych, zaburzeń osobowości. Pracuje także z rodzinami z doświadczeniem choroby psychicznej.  Oferuje psychoterapię, diagnostykę psychologiczną psychoedukację, wsparcie psychologiczne.

  W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty. Metody pracy dobiera do indywidualnych potrzeb pacjentów korzystając ze szkół psychodynamicznej, systemowej, poznawczo-behawioralnej, gestalt. Pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej, korzysta także z superwizji grupowej.

   

   

   

   

   

 • Kamila Talowska

  mgr Kamila Talowska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji. Specjalizuje się w terapii par i rodzin oraz terapii indywidualnej dorosłych. Posiada również doświadczenie w pracy terapeutycznej z młodzieżą. Zajmuje się tematyką kryzysu w związkach partnerskich oraz rodzinach.

  Doświadczenie zdobywała w Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziale Dziennym we Wrocławiu, w Stowarzyszeniu „Curatus” pracowała z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej pomagając im w aktywizacji wybranych obszarów funkcjonowania społecznego oraz w Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” pracując w zespole terapeutycznym Poradni Terapii Rodzin. Prowadziła również szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii i rozwoju osobistego. Obecnie pracuje w Domu Dziecka w Oławie z dziećmi i młodzieżą jako psycholog, prowadzi tam również grupę rozwoju zawodowego dla pracowników.

  Dyplom z Psychologii Klinicznej i Psychologii Społecznej uzyskała w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Ukończyła kurs podstawowy psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Aktualnie jest w procesie certyfikacji kontynuując szkolenie w WTTS w zakresie terapii indywidualnej oraz terapii rodzin. Odbyła również wiele szkoleń z zakresu rozwoju osobistego oraz psychoterapii. Pracuję pod regularną superwizją. Jest członkiem nadzwyczajnym WTTS.

   

 • Iga Jaworska-Gruszczyńska

  mgr Iga Jaworska-Gruszczyńska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNO-POZNAWCZA
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, interwent kryzysowy. Prowadzi psychoterapię osób doświadczających depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń lękowych (fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, PTSD),  zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia) oraz uzależnień. Pomaga osobom doświadczającym kryzysu psychicznego (żałoba, rozwód, utrata zdrowia, utrata pracy, mobbing, wypalenie zawodowe) i udziela wsparcia ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.

  Wiedzę z zakresu psychoterapii pogłębia w 4-letniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr. Agnieszki Popiel i dr. Ewy Pragłowskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

  Absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Odbyła 2-letni staż kliniczny na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym SPSK nr 1 we Wrocławiu, z którym w dalszym ciągu współpracuje. Doświadczenie zawodowe zdobywała również m. in. na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, w Centrum Edukacji Społecznej we Wrocławiu oraz w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie pracuje w Centrum Spotkań „Na Ciepłej”, gdzie udziela wsparcia seniorom oraz prowadzi treningi prokognitywne dla osób chorujących na chorobę Alzheimera. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 • Mikołaj Oleszek

  mgr Mikołaj Oleszek

  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeuta z 10-letnim doświadczeniem, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Pracuje z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki, dopalacze) oraz uzależnionych od m.in.: komputera, hazardu, seksu czy pornografii. Pomaga  rodzinom osób uzależnionych (współuzależnienie, DDA , przemoc) oraz  osobom cierpiącym z powodu: kryzysów życiowych, depresji, nerwicy, zaburzeń lękowych, trudności w związkach i relacjach międzyludzkich, nie radzenia sobie ze stresem, zaniżonej samooceny, nieśmiałości. Prowadzi psychoterapię młodzieży, doświadczającej  problemów wieku dorastania lub zagrożonej uzależnieniem, a także  pomaga rodzicom nastolatków  w budowaniu porozumienia z dorastającymi dziećmi.

  Specjalista Terapii Uzależnień, posiadający certyfikat przyznany przez Krajowe Biuro ds. Narkomanii (nr certyfikatu SP/0654/2011). Ukończył kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach organizowane przez Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, kurs Profilaktyki Uzależnień organizowany przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne. Doskonali swoje umiejętności terapeutyczne kształcąc się w 4- letniej Szkole Psychoterapii, w nurcie integracyjnym, przy Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

  Absolwent pedagogiki oraz filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w poradni i ośrodkach Stowarzyszenia MONAR oraz jako pedagog w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i wrocławskich Gimnazjach.

   Pracuje z osobami dorosłymi oraz z starszą młodzieżą.

  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 • Natalia Bajkowska

  mgr Natalia Bajkowska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta systemowy, nauczyciel akademicki. Ukończyła studia magisterskie z wyróżnieniem na kierunku Psychologia, specjalność Psychologia Kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

  Pracuje z osobami dorosłymi i seniorami. Zajmuje się poradnictwem, pomocą psychologiczną, interwencją kryzysową (praca z osobami zagrożonymi samobójstwem, praca z żałobą i stratą), diagnostyką psychologiczną (m.in. badania funkcji poznawczych, intelektu) psychoterapią indywidualną (m.in. kryzysy życiowe, nieradzenie sobie ze stresem, problemy w życiu osobistymi i zawodowym, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości), rehabilitacją funkcji poznawczych, psychoterapia par (m.in. kryzys związku, trudności w rodzinie).

  Jest Członkiem Nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (WTTS). Obecnie w trakcie szkolenia w WTTS, kończącego się uzyskaniem Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego, stanowiącego integralną część Kursu Przygotowującego do Egzaminu Certyfikacyjnego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła  Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej organizowanego przez grupę Arcan.

  Doświadczenie zawodowe zdobyła w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na oddziałach psychiatrycznych, oddziałach leczenia uzależnień, w poradni zdrowia psychicznego. Na co dzień zajmuje się również badaniami naukowymi z zakresu psychologii klinicznej. Realizuje projekt badawczy na temat doświadczeń pacjentów przewlekle chorujących psychicznie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

   

 • Magdalena Dzialuk

  mgr Magdalena Dzialuk

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • ENGLISH COUNSELING
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej o specjalności psychologia kliniczna. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego  w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Doskonali swoje umiejętności terapeutyczne kształcąc się w 4- letniej szkole psychoterapii, w nurcie integracyjnym we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jest członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także członkiem wspierającym Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

  Specjalizuje się w terapii zaburzeń osobowości (zaburzenia typu borderline, zaburzenia psychotyczne, nerwicowe). Pracuje z osobami zmagającymi się z depresją, lękiem i jego różnymi postaciami (lęk uogólniony, społeczny, fobie), a także z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi (natrętne myśli i czynności). Pomaga osobom doświadczającym kryzysu psychicznego na skutek różnych traumatycznych przeżyć (wypadek, żałoba, rozwód, choroba, sytuacja straty, doświadczenie przemocy). Prowadzi także pełną diagnostykę psychologiczną i neuropsychologiczną osób dorosłych, osób z upośledzeniem umysłowym, trening funkcji poznawczych, zajmuje się leczeniem zaburzeń psychicznych wieku podeszłego wynikających z chorób otępiennych i neurorehabilitacją. Pracuje także z rodzinami tych osób, oferując psychoedukację i wsparcie psychologiczne.

  Swoje doświadczenie zdobywała w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego i w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadziła terapie grupowe i terapie zajęciowe na całodobowych i dziennych oddziałach psychiatrycznych – ogólnych i geriatrycznych. W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.

   

   

 • Barbara Sikora

  mgr Barbara Sikora

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Psycholog,  psychoterapeuta z 12-letnim doświadczeniem zawodowym, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia. Pracuje w nurcie integratywnym, łączącym dorobek głównych podejść psychoterapeutycznych (psychodynamicznego, poznawczo – behawioralnego, humanistyczno-egzystencjalnego).

  Absolwentka 4-letniego Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie i Szkoły Psychoterapii Uzależnień.

  Pomaga osobom doświadczających stanów depresyjnych, lękowych, zaburzeń osobowości, trudności w relacjach z innymi ludźmi, kryzysów  życiowych. Prowadzi psychoterapię osób uzależnionych (uzależnienie od alkoholu, seksu, hazard, nałogowe korzystanie z komputera i Internetu), współuzależnionych i DDA. Zajmuje się terapią osób dorosłych, prowadząc terapię indywidualną oraz terapię małżeństw i par. Prowadzi także różnorodne warsztaty z zakresu rozwoju osobistego.

  Pracuje w poradni terapii uzależnień i współuzależnienia. Swoją pracę terapeutyczną superwizuje we Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „Plus” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 • Monika Golińska-Pyzik

  mgr Monika Golińska-Pyzik

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta z wieloletnim stażem. Ukończyła studia psychologiczne ze specjalizacją z psychologii klinicznej i seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Umiejętności psychoterapeutyczne doskonaliła w trakcie szkolenia z psychoterapii systemowej w Ośrodku SYNAPSIS w Warszawie. Ukończyła również dwuletnie szkolenie z pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi.

  Pracowała jako psycholog, psychoterapeuta w Warszawskim Centrum Psychoterapii ADESTE, gdzie zajmowała się konsultacjami, psychoedukacją i psychoterapią osób dorosłych. Prowadziła również grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci w Ośrodku Rodzice i Dzieci w Warszawie. Równocześnie z prowadzeniem indywidualnej praktyki psychologiczno-psychoterapeutycznej przez wiele lat pracowała jako psycholog w szkole podstawowej, w gimnazjum i liceum oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie.

  Specjalizuje się w terapii osób dorosłych i młodzieży.  Pomaga osobom z problemami w relacjach z ludźmi, doświadczającym lęku i depresji, niezadowolonym z siebie i z życia, nie radzącym sobie ze stresem, z problemami wieku dorastania, zaniżonej samooceny i nieśmiałości.

  Prowadzi terapię par z trudnościami w relacjach, w komunikacji, z problem zazdrości, zdrady, poczucia braku akceptacji w związku.

  Pracuje także z rodzicami doświadczającymi problemów w relacjach z dziećmi i nastolatkami.

  Oferuje psychoterapię, diagnostykę psychologiczną, psychoedukację oraz wsparcie psychologiczne. Pracuje z osobami dorosłymi, parami a także z młodzieżą.

  W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty. Metody pracy dobiera do indywidualnych potrzeb pacjentów pracując w nurcie terapii systemowej i poznawczo-behawioralnej. Pracę poddaje regularnej superwizji.

   

   

   

   

 • Ewelina Chętkowska

  mgr Ewelina Chętkowska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • ENGLISH COUNSELING
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  Umów się na wizytę

  Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Psychoterapeutka pracująca w nurcie psychodynamicznym. Ukończyła 3-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, ponadto kontynuuje kształcenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Specjalista w zakresie terapii depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, dolegliwości psychosomatycznych; pomaga osobom z trudnościami w związkach i relacjach międzyludzkich. Doświadczenie zawodowe zdobywała działając w ramach Studenckiego Koła Naukowego – Interdyscyplinarnego Koła Pomocy Neuropsychologicznej, gdzie pracowała z osobami z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego. Pracowała również z osobami borykającymi się z problemami związanymi z przemocą, uzależnieniami i innymi trudnościami rodzinnymi w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta Oława.  Obejmowała też stanowisko psychologa w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie gdzie zajmowała się diagnozą oraz prowadziła zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe. Zajmuje się terapią młodzieży i osób dorosłych. Swoją pracę poddaje superwizji . Istnieje możliwość terapii w języku angielskim.

 • Katarzyna Mroziewska

  mgr Katarzyna Mroziewska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA

  Psycholog, psychoterapeuta, z kilkunastoletnim doświadczeniem, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (nr certyfikatu 1396) , w trakcie całościowego 4-letniego Kursu Psychoterapii przygotowującego do Egzaminu  Certyfikacyjnego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przy Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

  Zajmuje sie głównie psychoterapią zaburzeń lękowych, depresyjnych, nerwicowych,  zaburzeń osobowości. Jako specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia  pracuje  z osobami uzależnionymi (substancje psychoaktywne, patologiczny hazard, seksoholizm, komputer) oraz  z członkami ich rodzin. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą.

  Doświadczenie zawodowe,  zdobywała i zdobywa nadal pracując od wielu lat w Oddziale Psychiatrii  w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu oraz Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień w Centrum "Ikar" we Wrocławiu.     W przeszłości pracowała w Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu,             w Wojewódzkiej Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia we Wrocławiu  oraz współpracowała z wybranymi Ośrodkami Socjoterapii we Wrocławiu, świadcząc usługi w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej z osobami dorosłymi i młodzieżą.

 • Joanna Janiszewska

  mgr Joanna Janiszewska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  • ENGLISH COUNSELING
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA

  Psycholog, psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji. Członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Specjalizuje się w terapii indywidualnej dorosłych i młodzieży, a także terapii par oraz rodzin.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu pracując z dziećmi i młodzieżą na Oddziale Psychiatrycznym, w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w Centrum Neuropsychiatrii “Neuromed” w zespole terapii rodzin. Pracowała również środowiskowo z osobami będącymi w kryzysie psychicznym oraz ich rodzinami, jako członek mobilnego zespołu działającego na terenie Dolnego Śląska (projekt “Wsparcie w kryzysie psychicznym w metodzie Otwartego Dialogu”).

  Tytuł magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła kurs podstawowy psychoterapii systemowej w WTTS, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obecnie kontynuuje szkolenie w WTTS. 

  Ukończyła również kurs „Otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego” w Polskim Instytucie Otwartego Dialogu. 

  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi również psychoterapię w języku angielskim.

 • Izabela Boryczka

  mgr Izabela Boryczka

  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • ENGLISH COUNSELING
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA DDA
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM

  Psychoterapeutka z 15-letnim doświadczeniem, pracująca w nurcie psychoterapii psychodynamicznej oraz certyfikowany terapeuta uzależnień i współuzależnienia. Ukończyła 4-letnią Krakowska Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz 2,5 letnie szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin i par. Specjalistka w zakresie terapii zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie) oraz wszelkich uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard, seksoholizm, komputer). Zajmuje się terapią depresji, zaburzeń osobowości, współuzależnienia, DDA, nerwic, stanów lękowych, problemów z związkach i relacjach z innymi, problemów wychowawczych i wieku dorastania. Zajmuje się terapią osób dorosłych, młodzieży oraz par. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

  UWAGA! w celu uzyskania informacji nt dostępności dodatkowych wolnych terminów proszę o kontakt telefoniczny (509 550 663) lub mailowy kontakt@alterego-psychologwroclaw.pl

 • Renata Szkudlarek

  mgr Renata Szkudlarek

  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

  Psychoterapeuta , socjoterapeuta pracuje w nurcie psychodynamicznym. Prowadzi terapię osób dorosłych i młodzieży. Ma również bardzo dobry kontakt z osobami w  starszym wieku. Specjalista w zakresie  terapii zaburzeń lękowych, depresji, nerwicy, zaburzeń osobowości, problemów DDA, problemów wieku dorastania, trudności związkach i  relacjach  z innymi ludźmi. Pomaga osobom z problemem nieśmiałości, przemocy, mobbingu w pracy, oraz w sytuacjach kryzysowych- rozwód,choroba, utrata pracy. Bogate doświadczenie w  diagnozowaniu i motywowaniu do leczenia sprawców przemocy domowej, zdobywała pomagając ludziom  uzależnionym, współuzależnionym oraz z innymi  dysfunkcjami społecznymi. Specjalista w obszarze pracy socjoterapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki   oraz wszelkich form pomocy psychologicznej dla młodzieży. Kontynuuje kolejny etap kształcenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym , swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 • Anna Sałdak

  mgr Anna Sałdak

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

  Specjalista w zakresie terapii zaburzeń lękowych, depresji, nerwic, zaburzeń osobowości. Prowadzi terapię osób doświadczających niskiej satysfakcji z życia, doznających przemocy, a także osób przeżywających dyskomfort po długotrwałej emigracji.

  Pracuje z osobami dorosłymi,  z parami, z młodzieżą oraz z dziećmi.

  Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła  dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz czteroletnią Szkolę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Tam też poddaje swoją pracę regularnej superwizji, pod okiem doświadczonych szkoleniowców.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich stowarzyszeniach oraz fundacjach działających na rzecz pomocy psychologicznej, pracując z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz  z rodzicami dzieci z zaburzeniami rozwoju. Odbyła też staż na Oddziale Drugim psychiatrycznym całodobowym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego.
  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.