Poradnia  Psychologiczna - Psychiatryczna - Seksuologiczna

 
 
     Alter Ego   Izabela Boryczka
 
 
rejestracja tel. 535 830 351 , rejestracja przez internet         
 

 

PSYCHOLOG PSYCHOTERAPEUTA

 

Opcja szybki termin  przedstawi Państwu wszystkie najbliższe ,wolne terminy wizyt w ramach wybranego zespołu specjalistów

 

kliknij   SZYBKI TERMIN

 

Aby uzyskać dostęp do kalendarza wolnych terminów u poszczególnych specjalistów kliknij przycisk  Umów się na wizytę  który jest umieszczony  przy profilu każdego specjalisty

 

 
 
 
 
 
 • Monika Andrzejewska

  mgr Monika Andrzejewska

  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeutka psychodynamiczna, socjolog, kulturoznawca, pedagog.

  Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

  Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Szkołę Trenerów umiejętności psychospołecznych w Pracowni Psychoedukacji i Terapii w Bielsku Białej.  Ukończyła szkolenia z zakresu psychoterapii dzieci  oraz psychoterapii młodzieży w Ośrodku Psychoterapii Mały Książe w Krakowie. Obecnie kończy czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

  Specjalizuje się w indywidualnej psychoterapii  osób z zaburzeniami osobowości, z depresją, nerwicami, zmagającymi się ze stanami lękowymi czy też objawami psychosomatycznymi. Pomaga w sytuacjach kryzysowych, w trudnościach  w kontaktach interpersonalnych, itp.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała w  Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Zakładzie Psychoterapii na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych, jak również na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu  oraz w  Ośrodku Leczenia Uzależnień w Tąpadłach.

 • Sylwia Wolna-Rybak

  mgr Sylwia Wolna-Rybak

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY MŁODSZEJ (13-15 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • TERAPEUTA RODZINNY
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

  Prowadzi terapię indywidualną młodzieży i dorosłych, rodzinną i terapię par pomagając rozwiązać problemy z różnych sfer życia człowieka np. kryzysy rodzinne i małżeńskie, problemy adaptacyjne, trudności w kontaktach z innymi ludźmi, stany depresyjne, nerwice, zaburzenia odżywiania, kryzysy życiowe takie jak żałoba i doświadczenie straty, zaburzenia psychosomatyczne. Pomaga także zrozumieć rodzicom problemy ich dorastających dzieci i wspiera przy wyzwaniach stojących przed całą rodziną w obliczu trudności wychowawczych.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach takich jak Klinika Psychiatrii we Wrocławiu na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym Ogólnym, Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim we Wrocławiu, Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu oraz różnorodnych stowarzyszeniach i fundacjach. Aktualnie pracuje na Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży Milickiego Centrum Medycznego w Miliczu, gdzie prowadzi głównie terapie rodzinne i psychoterapię starszej młodzieży oraz w Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich gdzie udziela wsparcia psychologicznego osobom z doświadczeniem przewlekłych chorób somatycznych i zaburzeń psychicznych.

  W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty i psychologa, korzysta z regularnej superwizji. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach, jest członkiem nadzywczajnym WTTS.

   

 • Justyna Tymon

  mgr Justyna Tymon

  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeutka psychodynamiczna w trakcie procesu certyfikacji.  Prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz starszej młodzieży( +16 lat). Zajmuje się zaburzeniami lękowymi, depresją, nerwicami, objawami psychosomatycznymi, a także zaburzeniami osobowości. Pomaga w kryzysach rozwojowych i egzystencjalnych. Pracuje wglądowo, starając się odkryć powtarzające się schematy. Służy wiedzą, wsparciem, akceptacją oraz wspólnym poszukiwaniem zrozumienia problemu w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa. 

   

  Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła także Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii. Nadal rozwija swoje kwalifikacje w Szkole Psychoterpii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie  zawodowe zdobywała na oddziale dziennym w szpitalu psychiatrycznym DCZP we Wrocławiu oraz gabinecie prywatnym. 

  W trosce o dobro pacjentów stale podnosi jakość procesu terapeutycznego regularnie superwizując swoją pracę u superwizorów związanych z KCP i PTP. 

   

 • Joanna Janiszewska

  mgr Joanna Janiszewska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • ENGLISH COUNSELING
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji. Członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Specjalizuje się w terapii indywidualnej dorosłych i młodzieży, a także terapii par oraz rodzin.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu pracując z dziećmi i młodzieżą na Oddziale Psychiatrycznym, w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w Centrum Neuropsychiatrii “Neuromed” w zespole terapii rodzin. Pracowała również środowiskowo z osobami będącymi w kryzysie psychicznym oraz ich rodzinami, jako członek mobilnego zespołu działającego na terenie Dolnego Śląska (projekt “Wsparcie w kryzysie psychicznym w metodzie Otwartego Dialogu”).

  Tytuł magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła kurs podstawowy psychoterapii systemowej w WTTS, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obecnie kontynuuje szkolenie w WTTS. 

  Ukończyła również kurs „Otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego” w Polskim Instytucie Otwartego Dialogu. 

  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi również psychoterapię w języku angielskim.

 • Katarzyna Szewczyk

  mgr Katarzyna Szewczyk

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  Umów się na wizytę

  Psycholog, interwent kryzysowy, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji, w gabinecie przyjmuje młodzież oraz dorosłych pacjentów indywidualnie, a także pary. Przede wszystkim na co dzień w gabinecie spotyka się z osobami, które doświadczają różnorakich trudności, takich jak lęk, obniżony nastrój lub jego duże wahania, trudności w relacjach z innymi, kłopoty w związku, pracy, szkole, poczucie dyskomfortu i potrzeba zmiany, uczucie znajdowania się na życiowym zakręcie, bycia wyobcowanym, utraty sensu lub jego poszukiwania. Pracuje w szczególności z osobami, które doświadczyły traumy pod wieloma postaciami, z przyszłymi i świeżo upieczonymi mamami oraz parami rodzicielskimi, z młodzieżą, studentami oraz osobami doświadczającymi kryzysu w związku z wkraczaniem w dorosłość.  Wiąże się to z jej szczególnym zainteresowaniem psychotraumatologią oraz psychologią perinatalną, również w zakresie naukowym.

  Pracuje integrując wiele podejść i uczy się w duchu nurtu terapii integratywnej (5-letni kurs psychoterapii przy Wrocławskim Instytucie Psychoterapii we Wrocławiu), natomiast najwięcej czerpie z terapii systemowej, TSR i terapii humanistyczno-egzystencjalnej. Poza studiami intensywnie rozwijała wiedzę i umiejętności w ramach szkoleń, warsztatów i kursów w całej Polsce (szkolenia seksulogiczne, z zakresu psychotraumatologii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej, terapii narracyjnej, terapii systemowej). Dodatkowo ukończyła Stosunki Międzynarodowe oraz roczną wymianę studencką na Uniwersytecie Warszawskim.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Częstochowie,  wymianie studenckiej w ramach programu MOST w Warszawie, w Schronisku dla Kobiet z dziećmi działającego przy Fundacji Centrum Praw Kobiet w Warszawie oraz w ramach praktyki własnej w prywatnym gabinecie psychologiczno-psychoterapeutycznym. Aktualnie dodatkowo należy do Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym i współpracuje ze szkołą Rodzenia Mama Gaja. Swoją pracę poddaje superwizji.

 • Patrycja Legieć

  mgr Patrycja Legieć

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY (WIEK DO 6 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY ( WIEK 6 -12 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY MŁODSZEJ (13-15 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • PSYCHOONKOLOGIA
  Umów się na wizytę

  Specjalista w zakresie terapii depresji, zaburzeń lękowych, nerwic, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości. Poza terapią indywidualną osób dorosłych prowadzi także psychoterapię dzieci i młodzieży, psychoterapię rodzin oraz psychoterapię par. Zajmuje się  też pracą z pacjentami onkologicznymi i członkami ich rodzin oraz  terapią zaburzeń psychosomatycznych.

  Absolwentka psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu o specjalności psychologia kliniczna. Psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyła czteroletni kurs psychoterapii systemowej i psychodynamicznej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie wraz ze szkoleniami uzupełniającymi: terapia Gestalt oraz terapia poznawczo-behawioralna. Dyplomowany psychoonkolog, absolwentka studiów podyplomowych z psychoonkologii klinicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc treningi rozwoju osobistego i warsztaty wspierające dla rodziców i młodzieży w Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu, warsztaty wsparcia psychologicznego w ramach unijnego programu- Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz szkolenia z zakresu psychologii w programie Aktywizacji Osób Bezrobotnych. Obecnie pracuje w Zespole Uzdrowisk Kłodzkich, gdzie prowadzi psychoterapię  pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi oraz schorzeniami onkologicznymi i kardiologicznymi. Odbywa również staż kliniczny w Zespole Terapii Rodzin w Poradni Neuromed we Wrocławiu. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje superwizji.

 • Jowita Fatyga

  mgr Jowita Fatyga

  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

  Pedagog, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Posiada 12-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z ludźmi w zakresie szeroko pojętej pomocy psychologicznej.

  Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych doświadczających depresji, nerwicy,  zaburzeń lękowych, odżywiania, związanych ze stresem (adaptacyjnych), somatyzacyjnych, trudności w relacjach z innymi oraz zaburzeń osobowości. Zajmuje się również terapią młodzieży starszej (+16 lat).

  Ukończyła całościowe czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej jest kursem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.  Wiedzę zdobywała również w ramach dwuletniego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży prowadzonego w tym samym ośrodku.

  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u ceryfikowanego superwizora PTP i PTPP oraz certyfikowanego psychoterapeuty PTPP.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu w ramach Poradni Konsultacyjnej Zdrowia Psychicznego oraz Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic, a także w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej Fundacji Praesterno we Wrocławiu.

 • Adrianna Murawska

  mgr Adrianna Murawska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta z kilkuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej,   pracująca w nurcie psychodynamicznym.

  Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych i młodzieży. Specjalista w zakresie terapii depresji, stanów lękowych, nerwic, zaburzeń jedzenia, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychotycznych i problemów wieku dorastania.

  Swoje kwalifikacje zawodowe podnosi kształcąc się w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Od kilku lat pracuje jako psycholog, psychoterapeuta na oddziale Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów  Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 • Krzysztof Kosonóg

  mgr Krzysztof Kosonóg

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHOANALITYCZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest absolwentem studiów psychologicznych o specjalności klinicznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył roczny Program Edukacji Psychologicznej w Zakresie Psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Obecnie kończy czteroletnie Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Poznaniu – szkolenie afiliowane przy PTPP (Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej) i spełniające standardy wyznaczone przez EFPP (Europejską Federację Psychoterapii Psychoanalitycznej).

  Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Pomaga osobom zmagającym się z lękiem, depresją, nerwicą, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania, współuzależnieniem oraz trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich więzi. Pracuje w nurcie psychoanalitycznym zgodnie ze standardami etycznymi Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Swoją prace poddaje regularnej superwizji u doświadczonych psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

  Przez wiele lat współpracował z Wydziałem Profilaktyki Uzależnień Urzędu Miejskiego w Oławie realizując autorskie Programy Pomocy Psychologicznej dla Osób Zagrożonych Uzależnieniami, Przemocą i Niedostosowaniem Społecznym. Prowadził psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży i dzieci, zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży oraz konsultacje i poradnictwo wychowawcze dla rodziców. Od kilku lat przyjmuje w ramach prywatnej praktyki w Gabinecie Psychoterapii Psychoanalitycznej.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia we Wrocławiu na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień; Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej; Zespole Rodzinnej Pieczy Zastępczej; Domu Dziecka i Fundacji „KROK PO KROKU” dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Prowadził szkolenia i grupy wsparcia dla rodziców zastępczych oraz osób prowadzących Rodzinne Domy Dziecka w ramach Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. Współpracował z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu udzielając indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz prowadząc treningi i warsztaty psychologiczne dla osób bezrobotnych w ramach programu „Równi na rynku pracy”.

   

   

 • Izabela Nowak

  mgr Izabela Nowak

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • SEKSUOLOG / (PSYCHOLOG)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM w Poznaniu. Uczestniczy w całościowym akredytowanym kursie psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii o podejściu systemowo-ericksonowskim. Obecnie w trakcie cyklu szkoleń na drodze do Certyfikatu Specjalisty ds. przemocy oraz pracy terapeutycznej ze sprawcami przemocy i z ofiarami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

   Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. Pomaga szczególnie osobom uwikłanym w zjawisko przemocy, zarówno ofiarom jak i sprawcom oraz osobom przejawiającym zachowania agresywne. Swoją pomoc kieruje ponadto do osób mających trudności w sferze seksualnej – problemów z tożsamością seksualną oraz akceptacją orientacji seksualnej, a także osób z doświadczeniem przemocy seksualnej. Ponadto, pomaga osobom będącym w kryzysie, np. z powodu żałoby, rozstania, osobom z zaburzeniami emocjonalnymi, depresją, zaburzeniami lękowymi, nieśmiałością, problemami w związkach oraz w relacjach międzyludzkich, a także młodym osobom, które doświadczają problemów wieku dorastania, m.in. trudności w relacjach, trudności w akceptacji siebie, zaniżonej samooceny czy trudności szkolnych.

   Doświadczenie w pracy zdobywała w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ProVitaMed w Wieluniu oraz w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży. Obecnie jako psycholog, terapeuta pracuje w Stowarzyszeniu Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”. Ponadto, we Wrocławskim Centrum Zdrowia pełni funkcję ko-terapeuty w programie korekcyjno-edukacyjnym grupowym dla sprawców przemocy. Praktykuje jako wykładowca w WZS Edukacja, prowadząc zajęcia z „Podstaw seksuologii”. Prowadzi również prywatną praktykę.

   

   

 • Agata Filarska

  mgr Agata Filarska

  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ENGLISH COUNSELING
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeutka, pedagog; ukończyła Szkołę Psychoterapii (4-letnie podyplomowe specjalistyczne szkolenie) i Studium Socjoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Dolnośląskim  Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu na II Oddziale Dziennym. Jest też absolwentką filologii polskiej i angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.

   Pracuje z pacjentami cierpiącymi na depresje, stany lękowe, zachowania kompulsywne i zaburzenia osobowości.   Ponadto pomaga osobom, które znalazły się w swoim życiu w sytuacjach kryzysowych takich jak: utrata bliskiej osoby, problemy w relacjach z ludźmi, niepowodzenia zawodowe, uzależnienia, mobbing, depresje, nerwice, zaburzenia odżywiania i duże wahania nastroju. Pracuje też od 15 lat z młodzieżą, zajmuje się problemami wychowawczymi a zwłaszcza tymi związanymi z okresem dojrzewania. Prowadzi trapię par w nurcie psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji  w  Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

 • Marlena Dolik

  mgr Marlena Dolik

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY MŁODSZEJ (13-15 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  Umów się na wizytę

  Terapeutka systemowa, prowadzi   psychoterapię  młodzieży, osób dorosłych oraz rodzin. Pomaga rodzicom w rozwiązywaniu problemów  wychowawczych, pomagając zrozumieć trudności związane z dorastaniem dzieci i wyzwań stojących przed wszystkimi członkami systemu rodzinnego. Ma  bardzo dobry kontakt z młodzieżą, pomaga młodym osobom   w rozwiązywaniu problemów wieku dorastania,   m.in. trudności w relacjach z rodzicami, zaniżona samoocena, nieśmiałość, trudności w kontaktach,  lęki i fobie, stany  depresyjne, nerwice, problemy szkolne, nie radzenie sobie ze stresem, itd. Osobom dorosłym pomaga w pokonywaniu  takich problemów jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, nerwice, zaburzenia psychosomatyczne, kryzysy życiowe, żałoba i doświadczenie straty, itp.

  Psycholog, dyplom uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim. Psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Członek nadzwyczajny WTTS. Ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Dodatkowo rozwijała swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie INTRO, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii oraz Stowarzyszenie KARAN.

  Doświadczenie w pracy z dorosłymi zdobywała m. in. w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic, w Klinice Psychiatrii we Wrocławiu na Oddziale Psychiatrycznym Dziennym Ogólnym, w Przychodni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień SPZOZ we Wrocławiu oraz w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Współpracowała ze Stowarzyszeniem INTRO prowadząc konsultacje online w kampanii przeciwko przemocy. Członek Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego działającej przy Instytucie Psychologii UWr.     W pracy z młodzieżą doskonaliła swoje umiejętności terapeutyczne na Oddziałach Psychiatrycznych dla Dzieci i Młodzieży w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim we Wrocławiu oraz w Milickim Centrum Medycznym, gdzie obecnie prowadzi terapię indywidualną i grupową dla pacjentów. Prowadziła warsztaty z zakresu psychologii i rozwoju osobistego. W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty i psychologa.

 • Izabela Gryszan

  mgr Izabela Gryszan

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, pedagog,  psychoterapeutka psychodynamiczna. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego na kierunku psychologia i pedagogika. Ukończyła również czteroletnią Szkołę Psychoterapii oraz dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

  W pracy zawodowej pomaga osobom dorosłym z różnego rodzaju trudnościami życiowymi i emocjonalnymi  (kryzysy życiowe - utrata bliskich, rozwód, choroba, a także trudności w związkach  i w relacjach z bliskimi, problemy obniżonego nastroju i utraty sensu, zaburzenia odżywiania, nawykowe zachowania, agresja, lęki i niepokój) oraz młodzieży z problemami dorastania, a także dzieciom i ich rodzicom.

  Posiada 12 -letnie doświadczenie zawodowe w pracy  klinicznej, poprzez pracę w szkołach w Polsce i za granicą oraz w Poradniach Psychologiczno - Pedagogicznych. Odbyła staż zawodowy w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracę psychoterapeutyczną z pacjentami poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych psychoterapeutów.

   

   

 • Katarzyna Wiśniewska

  mgr Katarzyna Wiśniewska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY MŁODSZEJ (13-15 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta. Pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym, korzystając z innych szkół terapeutycznych. Przygotowuje się do certyfikatu psychoterapeuty na 4-letnim kursie Psychoterapii Psychodynamicznej przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. 

  Pomaga osobom doświadczającym m.in. trudności w relacjach z ludźmi, niskiego poczucia własnej wartości, depresji, stanów lękowych oraz ludziom borykającym się z utratą (żałoba, poronienie, utrata zdrowia, rozstanie, kryzys związany z wiekiem).  Prowadzi także terapię młodzieży w kryzysach związanych np. z wahaniami nastroju, agresją, nieakceptowaniem siebie, zaburzeniami odżywiania. Wieloletnia praca w dużej firmie pomaga jej pełniej rozumieć takie problemy jak wypalenie zawodowe.  

  Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziale dziennym psychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadziła zajęcia terapeutyczne dla pacjentów. Odbyła staż w szpitalu MSW. Była też wolontariuszką w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci. Obecnie współpracuje z wielospecjalistycznymi centrami medycznymi we Wrocławiu, m.in. kliniką Mediconcept.

  Ukończyła również Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP i szkolenia: z coachingu, zapobiegania konfliktom i mobbingowi, profilaktyki uzależnień behawioralnych, podstaw psychogeriatrii.

  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

   

   

 • Kaja Kowalska-Kryś

  mgr Kaja Kowalska-Kryś

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • TERAPEUTA RODZINNY
  Umów się na wizytę

  Psycholog, interwent kryzysowy, psychoterapeuta pracujący w nurcie psychoterapii systemowej i krótkoterminowej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu. 

  Specjalizuje się w pracy indywidulnej (młodzież i dorośli), pracy z parami, małżeństwami oraz rodzinami. Pracuje z osobami doświadczającymi sytuacji kryzysowych, będącymi w procesie żałoby po utracie bliskiej osoby, doświadczającymi przemocy, osobami będącymi w trakcie procesu rozstania lub rozwodu, osobami doświadczającymi lęku i depresji, doświadczającymi wypalenia zawodowego lub mobbingu,  będącymi pod wpływem długotrwałego stresu, rodzicami którzy stracili dzieci, osobami zmagającymi się z trudnościami emocjonalnymi, małżeństwami lub parami w kryzysie oraz małżeństwami lub parami poszukującymi możliwości lepszej komunikacji i rozwoju, osobami cierpiącymi z powodu dolegliwości o charakterze psychosomatycznym oraz osobami, które doświadczyły traumy, kobietami zmagającymi się ze stratą dziecka w trakcie ciąży oraz kobietami cierpiącymi z powodu depresji poporodowej. Prowadzi również sesje debriefingowe dla grup, które doświadczyły sytuacji traumatycznych np. uczestników katastrof, klęsk żywiołowych, pożarów,  napadów,  wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych.

  Uzyskała certyfikat nr 87/2014 II stopnia TSR w Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Warszawie. Obecnie w procesie certyfikacji w trakcie zaawansowanego kursu psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Ukończyła również Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej realizowany przez  Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARKAN, certyfikat nr 14/2015/ikik oraz studia podyplomowe w zakresie - Diagnoza kliniczna i psychoterapia (2009r., SWPS) oraz w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (2012r.,WSB).  W swojej pracy wykorzystuje karty dailogowe - zaśw. nr 09/2015r. KLANZA w Poznaniu.

  Regularnie korzysta z superwizji prowadzonej przez superwizorów związanych z Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej oraz jest Członkiem Nadzwyczajnym WTTS w Poznaniu. Należy do Koła Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu we Wrocławiu.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, gdzie prowadziła interwencje kryzysowe oraz psychoterapię indywidualną, par i rodzin. Pracowała również w Centrum Aktywizacji Społecznej prowadząc psychoterapię indywidualną oraz grupową Współpracując z Fundacją Imago prowadziła warsztaty rozwojowe aktywizujące osoby bezrobotne oraz realizowała treningi rozwijające kompetencje społeczne pracując z młodzieżą.

 • Katarzyna Żelazny

  mgr Katarzyna Żelazny

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, socjoterapeutka, dyplomowany psychoterapeuta w procesie certyfikacji. Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (o specjalizacji psychologia kliniczna) oraz Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim.

  Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz dwuletnie Studium Socjoterapii w tym samym ośrodku.

  Zajmuje się psychoterapią dorosłych, młodzieży oraz poradnictwem psychologicznym. Pracuje m.in. z osobami borykającymi się z takimi problemami jak nieśmiałość, nerwica, depresja, stany lękowe, problemy w związkach i relacjach z innymi, współuzależnienie, DDA. Pomaga także osobom w kryzysie (utrata bliskiej osoby, rozwód, utrata pracy, lobbing, przemoc, stres).

  Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała mi.in. na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic w Katedrze i Klinice Psychiatrii UM we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.

 • Ewelina Chętkowska

  mgr Ewelina Chętkowska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ENGLISH COUNSELING
  Umów się na wizytę

  Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Psychoterapeutka pracująca w nurcie psychodynamicznym. Ukończyła 3-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, ponadto kontynuuje kształcenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Specjalista w zakresie terapii depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, dolegliwości psychosomatycznych; pomaga osobom z trudnościami w związkach i relacjach międzyludzkich. Doświadczenie zawodowe zdobywała działając w ramach Studenckiego Koła Naukowego – Interdyscyplinarnego Koła Pomocy Neuropsychologicznej, gdzie pracowała z osobami z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego. Pracowała również z osobami borykającymi się z problemami związanymi z przemocą, uzależnieniami i innymi trudnościami rodzinnymi w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta Oława.  Obejmowała też stanowisko psychologa w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie gdzie zajmowała się diagnozą oraz prowadziła zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe. Zajmuje się terapią młodzieży i osób dorosłych. Swoją pracę poddaje superwizji . Istnieje możliwość terapii w języku angielskim.

 • Iga Jaworska-Gruszczyńska

  mgr Iga Jaworska-Gruszczyńska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNO-POZNAWCZA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  Umów się na wizytę
  Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, interwent kryzysowy. Prowadzi psychoterapię osób doświadczających depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń lękowych (fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, PTSD),  zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia) oraz uzależnień behawioralnych (uzależnienie od Internetu, zakupów, ćwiczeń fizycznych, pracoholizm). Pomaga osobom doświadczającym kryzysu psychicznego (żałoba, rozwód, utrata zdrowia, utrata pracy, mobbing, wypalenie zawodowe) i udziela wsparcia ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.

  Wiedzę z zakresu psychoterapii pogłębia w 4-letniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr. Agnieszki Popiel i dr. Ewy Pragłowskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

  Absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Odbyła 2-letni staż kliniczny na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym SPSK nr 1 we Wrocławiu, z którym w dalszym ciągu współpracuje. Doświadczenie zawodowe zdobywała również m. in. na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, w Centrum Edukacji Społecznej we Wrocławiu oraz w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie pracuje w Centrum Spotkań „Na Ciepłej”, gdzie udziela wsparcia seniorom oraz prowadzi treningi prokognitywne dla osób chorujących na chorobę Alzheimera. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 • Adrianna Zielińska

  mgr Adrianna Zielińska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNO-POZNAWCZA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • SEKSUOLOG / (PSYCHOLOG)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY MŁODSZEJ (13-15 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, seksuolog.  Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Wiedzę z zakresu psychoterapii pogłębia w 4 - letniej Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Popiel i dr Pragłowskiej. Ukończyła 2 - letnie podyplomowe studia z zakresu seksuologii klinicznej pod kierownictwem prof. dr hab. Marii Beisert. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

  Specjalizuje się w pracy z dorosłymi oraz z młodzieżą (od 13 r.ż). Prowadzi psychoterapię osób doświadczających zaburzeń lękowych (fobie, zaburzenie obsesyjno - kompulsyjne, fobia społeczna, PTSD), zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, objadanie sie), zaburzeń afektywnych (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), bezsenności, trudności w sferze seksualnej. Pomaga osobom będącym po kryzysie psychicznym (epizod psychotyczny) oraz będącym w trudnej sytuacji życiowej, przeżywającym silny stres, trudności adaptacyjne.

  Pracuje z młodzieżą, która przejawia zaburzenia opozycyjno - buntownicze, zaburzenia zachowania i emocji, sprawia trudności wychowawcze. Pomaga młodym osobom, które doświadczają problemów okresu dorastania m.in. trudności szkolne, niska samoocena, nieśmiałość, trudności w relacjach, obniżony nastrój, lęk, stres, brak asertywności. Wspiera i pomaga rodzicom, których dzieci przejawiają zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), tiki. 

  Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, zajęcia psychoedukacyjne, diagnostykę psychologiczną oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego.  Doświadczenie zawodowe zdobywa m.in. na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym przy Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu (2 – letni staż), w Fundacji „Promyk Słońca”, w Stacji Dializ Fresenius Nephrocare, na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego, w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno – Wychowawczym w Miliczu, Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania, Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego.

  Kompetencje zawodowe rozwija uczestnicząc w szkoleniach specjalistycznych, warsztatach rozwojowych oraz biorąc udział w konferencjach naukowych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty i psychologa.

 • Monika Golińska-Pyzik

  mgr Monika Golińska-Pyzik

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • TERAPEUTA RODZINNY
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta z wieloletnim stażem. Ukończyła studia psychologiczne ze specjalizacją z psychologii klinicznej i seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Umiejętności psychoterapeutyczne doskonaliła w trakcie szkolenia z psychoterapii systemowej w Ośrodku SYNAPSIS w Warszawie. Ukończyła również dwuletnie szkolenie z pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi.

  Pracowała jako psycholog, psychoterapeuta w Warszawskim Centrum Psychoterapii ADESTE, gdzie zajmowała się konsultacjami, psychoedukacją i psychoterapią osób dorosłych. Prowadziła również grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci w Ośrodku Rodzice i Dzieci w Warszawie. Równocześnie z prowadzeniem indywidualnej praktyki psychologiczno-psychoterapeutycznej przez wiele lat pracowała jako psycholog w szkole podstawowej, w gimnazjum i liceum oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie.

  Specjalizuje się w terapii osób dorosłych i młodzieży.  Pomaga osobom z problemami w relacjach z ludźmi, doświadczającym lęku i depresji, niezadowolonym z siebie i z życia, nie radzącym sobie ze stresem, z problemami wieku dorastania, zaniżonej samooceny i nieśmiałości.

  Prowadzi terapię par z trudnościami w relacjach, w komunikacji, z problem zazdrości, zdrady, poczucia braku akceptacji w związku.

  Pracuje także z rodzicami doświadczającymi problemów w relacjach z dziećmi i nastolatkami.

  Oferuje psychoterapię, diagnostykę psychologiczną, psychoedukację oraz wsparcie psychologiczne. Pracuje z osobami dorosłymi, parami a także z młodzieżą.

  W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty. Metody pracy dobiera do indywidualnych potrzeb pacjentów pracując w nurcie terapii systemowej i poznawczo-behawioralnej. Pracę poddaje regularnej superwizji.

   

   

   

   

 • Iwona Krzewska

  dr Iwona Krzewska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, doktor nauk społecznych. Współpracuje z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także z Zakładem Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Uczestniczy w Całościowym Kursie Psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  Pracuje z osobami zgłaszającymi się z powodu trudności w relacjach z ludźmi, lęku i depresji, braku akceptacji siebie, poczucia braku akceptacji ze strony innych, niejasnego obrazu siebie, niejasnej orientacji seksualnej, kłopotów z asertywnością, prokrastynacji, doświadczania przemocy, nie radzenia sobie ze złością, chęci udoskonalenia własnych kompetencji społecznych.

  Zajmuje się także problematyką psychosomatyczną (zaburzenia odżywiania się, czynniki psychologiczne w dolegliwościach fizycznych, tożsamość cielesna) oraz psychoterapią par (niezadowolenie z relacji, brak dopasowania potrzeb w związku, problem zazdrości, zdrada, trudność z bliskością, wygasanie uczuć, decyzje o przyszłości związku, trudności z komunikowaniem się).

  Formy pracy Iwony Krzewskiej to psychoterapia w nurcie psychodynamicznym i poznawczym (krótko lub długoterminowa), a także diagnostyka psychologiczna, treningi rozwoju osobistego i psychoedukacja. Pracuje z osobami dorosłymi i z parami.

 • Jolanta Neustein

  mgr Jolanta Neustein

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • TERAPEUTA RODZINNY
  Umów się na wizytę

  Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych oraz psychoterapeuta systemowy,
  w trakcie procesu certyfikacji z zakresu psychoterapii systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Członek nadzwyczajny WTTS. Aktualnie w takcie doktoratu w Katedrze Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu.

  Ukończyła psychologię, ze specjalnością społeczną i kliniczną, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalnością komunikacja społeczna.

  Uczestniczyła w kursie psychoterapii i poradnictwa w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej, w Szkole Trenerów organizowanej przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „Plus”, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Pomagania Rodzinie we Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „PLUS”   oraz w licznych szkoleniach zwiększających umiejętności zawodowe.

  Swoje doświadczenie zdobywała m. in. w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym o profilu rehabilitacyjnym, pracując z osobami starszymi oraz ich rodzinami i opiekunami, współpracując z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego, pracując z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane i ich rodzinami oraz Akademią Wychowania Fizycznego, wspierając studentów fizjoterapii w sytuacjach kryzysu oraz prowadząc badania naukowe. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

  Zajmuje się psychoterapią dorosłych, terapią małżeństw, par i rodzin oraz poradnictwem psychologicznym. Pracuje również z osobami borykającymi się z takimi problemami jak: nieśmiałość, zaburzone poczucie własnej wartości, stany lękowe, nerwica, depresja czy trudności w relacjach z ludźmi. Pomaga również osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, przeżywającym napięcie psychiczne czy dążącym do lepszego samopoznania i rozwoju, chcącym podnieść jakość swojego życia. 

 • Joanna Gąsior

  mgr Joanna Gąsior

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY ( WIEK 6 -12 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY MŁODSZEJ (13-15 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • ENGLISH COUNSELING
  Umów się na wizytę

  Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie w trakcie całościowego szkolenia w podejściu systemowo-psychodynamicznym przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty, realizowanego w ramach Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J.Haubenstocków przy Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkolenie jest atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej Fundacji „Praesterno” oraz w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. W tym ostatnim pracuje do dziś w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego oraz Poradni: Zdrowia Psychicznego, Psychologicznej, dla Osób z Autyzmem Dziecięcym oraz w Zespole Leczenia Środowiskowego.  Ma    także doświadczenie w pracy w środowisku biznesowym oraz         w tłumaczeniach szkoleń psychologicznych z j.angielskiego oraz na j. angielski.

  Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, zwłaszcza tymi, którzy wkraczają lub niedawno wkroczyli w dorosłość. Pracuje z dziećmi (w wieku od 6 r.ż.) doświadczającymi trudności emocjonalnych, adaptacyjnych, skarżącymi się na dolegliwości somatyczne,          z dziećmi lękowymi, wycofanymi oraz prezentującymi problemy w zachowaniu, zachowania agresywne i autoagresywne. Swoją ofertę kieruje także do młodzieży i dorosłych doświadczającymi kryzysów rozwojowych, lęków i obniżonego nastroju,  cierpiących            z  powodu dolegliwości o charakterze psychosomatycznym,  trudności w relacjach międzyludzkich, nieradzącymi sobie ze stresem, z zaniżoną samooceną.

  Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach oraz kursach. Regularnie superwizuje swoją pracę u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 • Natalia Bajkowska

  mgr Natalia Bajkowska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta systemowy, nauczyciel akademicki. Ukończyła studia magisterskie z wyróżnieniem na kierunku Psychologia, specjalność Psychologia Kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

  Pracuje z osobami dorosłymi i seniorami. Zajmuje się poradnictwem, pomocą psychologiczną, interwencją kryzysową (praca z osobami zagrożonymi samobójstwem, praca z żałobą i stratą), diagnostyką psychologiczną (m.in. badania funkcji poznawczych, intelektu) psychoterapią indywidualną (m.in. kryzysy życiowe, nieradzenie sobie ze stresem, problemy w życiu osobistymi i zawodowym, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości), rehabilitacją funkcji poznawczych, psychoterapia par (m.in. kryzys związku, trudności w rodzinie).

  Jest Członkiem Nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (WTTS). Obecnie w trakcie szkolenia w WTTS, kończącego się uzyskaniem Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego, stanowiącego integralną część Kursu Przygotowującego do Egzaminu Certyfikacyjnego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła  Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej organizowanego przez grupę Arcan.

  Doświadczenie zawodowe zdobyła w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na oddziałach psychiatrycznych, oddziałach leczenia uzależnień, w poradni zdrowia psychicznego. Na co dzień zajmuje się również badaniami naukowymi z zakresu psychologii klinicznej. Realizuje projekt badawczy na temat doświadczeń pacjentów przewlekle chorujących psychicznie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

   

 • Angelika Wojciechowska -Witek

  mgr Angelika Wojciechowska -Witek

  • PSYCHOTERAPIA PSYCHOANALITYCZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeutka psychoanalityczna,   10 – letni staż pracy klinicznej w publicznych placówkach opieki psychologicznej i praktyce prywatnej. Ukończyła szkolenie w  Studium Psychoterapii Analitycznej w Poznaniu oraz Szkołę Psychoterapii Centrum Edukacji Psychologicznej Gestalt

  Ma doświadczenie w terapii osób zmagających się z depresją, stanami depresyjno– maniakalnymi, zaburzeniami o charakterze lękowym ( uogólniony lęk, fobie, natrętne myśli i czynności, kompulsje), terapii pacjentów o kruchej strukturze psychicznej (borderline, psychotycznej) – również ze współistniejącą farmakoterapią.

  Pracuje z osobami, którym nie udaje się tworzyć i utrzymywać bliskich związków oraz takimi, które czują, że ich stan wewnętrzny uszkadza, ogranicza ich funkcjonowanie w świecie zewnętrznym – ale wyczerpały swoje możliwości naprawy i zmiany. Zajmuje się zjawiskami psychosomatycznymi oraz związanymi z jedzeniem – bulimią, anoreksją, kompulsywnym objadaniem się, otyłością uwarunkowaną psychicznie. Pomaga kobietom w okresie okołoporodowym, dla których doświadczenie ciąży, porodu, opieki nad niemowlęciem, jest przytłaczające – w odnalezieniu, odzyskaniu radości macierzyństwa. Prowadzi terapię młodzieży w adolescentnym załamaniu rozwoju.

  Swoją pracę poddaje stałej superwizji superwizorów szkoleniowych PTPP, pracuje zgodnie ze standardami etycznymi Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej.

   

 • Jacek Mądry

  mgr Jacek Mądry

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHOANALITYCZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ENGLISH COUNSELING
  • SUPERWIZJA DLA PSYCHOTERAPEUTÓW
  Umów się na wizytę

  Psycholog i certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i  kandydat Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz jest absolwentem czteroletniego Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Szpitalu im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, krakowskim Ambulatorium Terapii Rodzin przy Stowarzyszeniu Dobra Nadzieja jak i przychodni Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii na terenie Zielonej Góry oraz poradni Towarzystwa Rozwoju Rodziny we Wrocławiu. 

  Pomaga osobom borykającym się z lękiem, fobiami, nerwicą, depresją i zaburzeniami osobowości oraz osobom współuzależnionym. Pracuje z dorosłymi, nastolatkami oraz parami. Swoją pracę poddaje regularnej, cotygodniowej superwizji u doświadczonych psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Pracuje również w języku angielskim.

  Psychologist and a psychoanalytic psychotherapist, member of The Polish Psychoanalytic Psychotherapy Society, a graduate of Jagiellonski University. He has completed a four year qualifying course in psychotherapy at Studium Psychoterapii Analitycznej in Warsaw. He is an experienced psychotherapist and has worked at various facilities including the psychiatric hospital in Krakow and at different clinics in Zielona Gora, Wroclaw and Krakow. He specializes in the treatment of phobias, neurosis, depression, anxieties, personality disorders and counter-dependent patients. He works under regular supervision on a weekly basis with IPA certified psychoanalysts.

 • Mikołaj Oleszek

  mgr Mikołaj Oleszek

  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeuta z 10-letnim doświadczeniem, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Pracuje z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki, dopalacze) oraz uzależnionych od m.in.: komputera, hazardu, seksu czy pornografii. Pomaga  rodzinom osób uzależnionych (współuzależnienie, DDA , przemoc) oraz  osobom cierpiącym z powodu: kryzysów życiowych, depresji, nerwicy, zaburzeń lękowych, trudności w związkach i relacjach międzyludzkich, nie radzenia sobie ze stresem, zaniżonej samooceny, nieśmiałości. Prowadzi psychoterapię młodzieży, doświadczającej  problemów wieku dorastania lub zagrożonej uzależnieniem, a także  pomaga rodzicom nastolatków  w budowaniu porozumienia z dorastającymi dziećmi.

  Specjalista Terapii Uzależnień, posiadający certyfikat przyznany przez Krajowe Biuro ds. Narkomanii (nr certyfikatu SP/0654/2011). Ukończył kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach organizowane przez Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, kurs Profilaktyki Uzależnień organizowany przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne. Doskonali swoje umiejętności terapeutyczne kształcąc się w 4- letniej Szkole Psychoterapii, w nurcie integracyjnym, przy Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii.

  Absolwent pedagogiki oraz filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał w poradni i ośrodkach Stowarzyszenia MONAR oraz jako pedagog w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i wrocławskich Gimnazjach.

   Pracuje z osobami dorosłymi oraz z starszą młodzieżą.

  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 • Kamila Talowska

  mgr Kamila Talowska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • TERAPEUTA RODZINNY
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji. Specjalizuje się w terapii par i rodzin oraz terapii indywidualnej dorosłych. Posiada również doświadczenie w pracy terapeutycznej z młodzieżą. Zajmuje się tematyką kryzysu w związkach partnerskich oraz rodzinach.

  Doświadczenie zdobywała w Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziale Dziennym we Wrocławiu, w Stowarzyszeniu „Curatus” pracowała z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej pomagając im w aktywizacji wybranych obszarów funkcjonowania społecznego oraz w Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” pracując w zespole terapeutycznym Poradni Terapii Rodzin. Prowadziła również szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii i rozwoju osobistego. Obecnie pracuje w Domu Dziecka w Oławie z dziećmi i młodzieżą jako psycholog, prowadzi tam również grupę rozwoju zawodowego dla pracowników.

  Dyplom z Psychologii Klinicznej i Psychologii Społecznej uzyskała w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Ukończyła kurs podstawowy psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Aktualnie jest w procesie certyfikacji kontynuując szkolenie w WTTS w zakresie terapii indywidualnej oraz terapii rodzin. Odbyła również wiele szkoleń z zakresu rozwoju osobistego oraz psychoterapii. Pracuję pod regularną superwizją. Jest członkiem nadzwyczajnym WTTS.

   

 • Paulina Chocholska

  mgr Paulina Chocholska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  • ENGLISH COUNSELING
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeutka, psycholog z 12-letnim doświadczeniem, pracująca w nurcie psychoterapii zorientowanej na proces. Ukończyła szkolenie z krótkoterminowej terapii integratywnej oraz dwuletnie studium psychologii procesu i kontynuuje kształcenie i superwizje w tym nurcie. Specjalistka w zakresie terapii wszelkich uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard, seksoholizm, komputer).  Pracuje z osobami borykającymi się z następującymi problemami: zaburzenia nastroju, depresja, diagnoza psychiatryczna, odmienne stany świadomości - pacjenci w śpiączce i ich rodziny, zaburzenia osobowości, współuzależnienie, DDA, stany lękowe, problemy w związkach i relacjach z innymi, problemy seksualne. Pracuje z z dorosłymi, starszą młodzieżą  (15+) i parami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu oraz IAPOP. Prowadzi psychoterapię również w języku angielskim.

 • Justyna Szyszkowska

  mgr Justyna Szyszkowska

  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY ( WIEK 6 -12 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY MŁODSZEJ (13-15 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeuta, socjoterapeuta, pracuje w nurcie psychodynamicznym. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzoną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, a także 2-letnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. pracując w fundacji zajmującej się terapią  i wspieraniem rozwoju dziecka, w  tym również dzieci z niepełnosprawnością, autyzmem. Odbyła staż  na Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Prowadzi warsztaty o charakterze psychoedukacyjnym dla dzieci i młodzieży.

  Specjalizuje się w pracy z dziećmi, m.in. z trudnościami adaptacyjnymi, wycofanymi, z niską samooceną, nadpobudliwymi, z problemami w zachowaniu. Wspiera rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Bliska jest jej problematyka osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

  Zajmuje się terapią osób z trudnościami wynikającymi z okresu dorastania, mającymi problemy w relacjach z innymi, przeżywającymi trudności emocjonalne, stany lękowe, depresyjne, przejawiającymi dolegliwości psychosomatyczne, nerwica.  Udziela pomocy osobom znajdującym się w kryzysie, nie radzącymi sobie ze stresem. Wspiera proces rozwoju osób, które pragną poznać siebie.

 • Ewa Kłosińska

  mgr Ewa Kłosińska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • SEKSUOLOG / (PSYCHOLOG)
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

   

  Psycholog, psychoterapeuta i seksuolog w trakcie certyfikacji. Ukończyła Studia z dziedziny Seksuologii organizowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doskonali swoje umiejętności terapeutyczne w  5-letniej Szkole Psychoterapii przy Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum  Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Pierwszy Etap Szkoły Terapii Gestalt w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych z dziedziny psychoterapii i psychiatrii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Terapii Rodzin PTP.

  Pracuje w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, wcześniej także w tamtejszej Poradni Zdrowia Psychicznego.  Od kilku lat prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną.

  Specjalizuje się w terapii osób dorosłych.  Pomaga osobom z trudnościami i zaburzeniami natury seksualnej. Prowadzi terapię par zgłaszających się z trudnościami w relacjach, a także sferze seksualnej. Pracuje z osobami będącymi w kryzysach, cierpiących z powodu trudności psychologicznych z objawami depresji, schizofrenii, zaburzeń nerwicowych- lękowych, otępiennych, zaburzeń osobowości. Pracuje także z rodzinami z doświadczeniem choroby psychicznej.  Oferuje psychoterapię, diagnostykę psychologiczną psychoedukację, wsparcie psychologiczne.

  W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty. Metody pracy dobiera do indywidualnych potrzeb pacjentów korzystając ze szkół psychodynamicznej, systemowej, poznawczo-behawioralnej, gestalt. Pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej, korzysta także z superwizji grupowej.

   

   

   

   

   

 • Przemysław Gnatiuk

  mgr Przemysław Gnatiuk

  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

  Psychoterapeuta pracujący w nurcie integratywnym. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Psychoterapeuta, Specjalista Psychoterapii Uzależnień, ukończył wszystkie etapy szkolenia w zakresie nowoczesnych metod diagnozowania oraz prowadzenia psychoterapii uzależnień, współuzależnienia oraz DDA. W celu pogłębienia wiedzy psychologicznej studiował psychologię na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Posada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu szeroko pojętej pomocy psychologicznej. Doświadczenie związanej z zawodem psychoterapeuty zdobywał pracując w latach 2008-2012 w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Lubiążu, Sądowym Oddziale Odwykowym dla Młodzieży,  Centrum Profilaktyki Uzależnień w Wołowie, gdzie był gminnym konsultantem d/s uzależnień - współpracował z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W kolejnych latach pracował w prywatnych klinikach doskonaląc i poszerzając swoje umiejętności zawodowe.

  Świadczy pomoc osobom dorosłym i młodzieży: cierpiącym z powodu uzależnienia od substancji chemicznych (alkohol, narkotyki, leki, dopalcze), a także uzależnionych od kompulsywnych zachowań tj. hazard, internet, zakupy i seks.

  Oferuje wsparcie i pomoc osobom mającym trudności w relacjach interpersonalnych z powodu niskiej samooceny, lęku lub agresji, jak również osobom, które poprzez psychoterapię chcą wkroczyć na ścieżkę samorozwoju i większej samoświadomości, w wyniku wglądu w nie zawsze świadome motywy swojego dotychczasowego postępowania. Posiada doświadczenie w pracy z osobami przechodzącymi kryzys sytuacyjny lub rozwojowy - zmagających się z poczuciem zagubienia, osamotnienia, pustki i utraty sensu w życiu.

   

   

   

   

 • Katarzyna Borkowska

  mgr Katarzyna Borkowska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  Umów się na wizytę

  Psycholog i psychoterapeuta z kilkunastoletnim (15 lat) doświadczeniem. Prowadzi terapię osób dorosłych (indywidualną oraz terapię par). Specjalizuje się w terapii zaburzeń nastroju, (depresja, chwiejność emocjonalna, niekontrolowane napady złości, obniżony nastrój, niechęć do życia). Pracuje z osobami  z zaburzeniami  lękowymi ( nerwice), pomaga osobom w stanach niepokoju, napadów paniki. Prowadzi terapię osób mających trudności w relacjach z innymi, w budowaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących związków. Zajmuje się osobami z obniżonym poczuciem własnej wartości, z poczuciem winy, z trudnościami w realizacji swoich celów życiowych. Pomaga osobom współuzależnionym  i DDA a także osobom w kryzysie (utrata bliskiej osoby, rozwód, przemoc, stres).

  Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego studiów magisterskich z zakresu psychologii (2001r.)  specjalizacja z psychologii klinicznej. Psychoterapii uczyła się w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu na kierunku Szkoła Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Gestalt. Dyplom i Certyfikat Psychoterapeuty potwierdzają ukończenie szkoleń i profesjonalne przygotowanie do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej. Kwalifikacje zawodowe podnosi uczestnicząc w konferencjach psychologicznych i szkoląc się między innymi w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Uczestniczka wielu szkoleń m.in. z zakresu: zaburzeń lękowych, leczenia depresji, zaburzeń odżywiania, DDA, prowadzenia interwencji kryzysowej i terapii par.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w różnych ośrodkach psychoterapeutycznych m.in. w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, w Centrum Terapii “Promitis”, a także Klinice Leczenia Niepłodności, jako psycholog współpracuje   z wrocławskimi  uczelniami,  prowadzi również prywatną praktykę. Swoją pracę regularnie poddaje superwizji we Wrocławskim Ośrodku Edukacji Psychologicznej.

   

   

   

 • Katarzyna Peszko

  mgr Katarzyna Peszko

  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY (WIEK DO 6 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA DZIECIĘCY ( WIEK 6 -12 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY MŁODSZEJ (13-15 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  Umów się na wizytę

  Specjalista w zakresie terapii dzieci, młodzieży i rodzin. Pomaga w rozwiązywaniu problemów rodzinnych (rozwody, utraty). Zajmuje się m.in. terapią następujących problemów: nocne moczenie, fobia szkolna, lęk napadowy, zaburzenia zachowania, ADHD, zachowania, zachowania obsesyjno-kompulsywne. Pomaga dzieciom lękliwym i wycofanym, nie radzącym sobie ze złością i agresją, nadpobudliwym, nerwowym, mającym trudności z koncentracja uwagi, skarżącym się na dolegliwości somatyczne – bóle głowy, brzucha, sprawiającym problemy wychowawcze. Jest pedagogiem opiekuńczo-wychowawczym, socjoterapeutką, terapeutką rodzinną i dziecięcą pracujacą w nurcie psychoterapii systemowej. Ma bardzo dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz rodzin. Swoją pracę poddaje superwizji w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.

 • Iwona Szczygieł

  mgr Iwona Szczygieł

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta, w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

  Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w relacjach (w związkach, w rodzinie, w pracy), borykającymi się z sytuacjami „kryzysowymi” (zarówno wynikającymi ze specyfiki etapu życiowego, jak i niespodziewanymi wydarzeniami, wymagającymi reorganizacji przestrzeni psychologicznej), przeżywającymi stany lękowe, stany obniżonego nastroju, silnego napięcia, doświadczającymi intensywnych i/lub trudnych stanów emocjonalnych (poczucie pustki, wstydu, krzywdy i winy, złość). Głównymi obszarami pomocy są: zaburzenia lękowe (nerwice), zaburzenia osobowości, nastroju (w tym: depresja), zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia związane ze stresem (w tym: PTSD).

  Ukończyła również 3-letnią Szkołę Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Absolwentka Studium Terapii Rodzin oraz Studium Interwencji Kryzysowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Odbyła staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii w Zakładzie Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych we Wrocławiu.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego, na Oddziale Rehabilitacyjnym i Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz w Poradni dla Osób z Autyzmem w NZOZ w Mikoszowie. Była autorką i realizatorką Programu Pomocy Psychologicznej dla Osób z Grup Podwyższonego Ryzyka Szkodliwego Używania Alkoholu oraz Substancji Psychoaktywnych dla Wydziału Profilaktyki Uzależnień Urzędu Miasta w Oławie. Od 5 lat współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Udaninie, prowadząc Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

 • Katarzyna Popławska -Nawara

  mgr Katarzyna Popławska -Nawara

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  Umów się na wizytę

  Jestem specjalistką psychologii klinicznej oraz psychoterapeutką z kilkunastoletnim doświadczeniem klinicznym,  w trakcie certyfikacji. Pracuję z osobami dorosłymi i starszą młodzieżą (+16 lat). Zajmuję się leczeniem większości problemów psychologicznych, również tych głębszych, a w szczególności: zaburzeń osobowości (w tym borderline), zaburzeń odżywiania, zaburzeń psychosomatycznych, depresji. Specjalizuję się też  w terapii  „trudności okołoporodowych.”

  Ukończyłam szkolenie prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, a także szkolenie z zakresu Psychoterapii Młodzieży oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Specjalizację w zakresie psychologii klinicznej dorosłych odbyłam w SWPS. Pracuję zawodowo od 2004 roku, początkowo w Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży a następnie w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych. Od ponad 6 lat konsultuję pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Klinicznego przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu. Od roku zajmuję się wspieraniem wczesnej relacji matki i dziecka na oddziale ginekologiczno-położniczym oraz neonatologicznym. Organizuję grupy wsparcia oraz spotkania psychoedukacyjne zarówno dla rodziców jak i dla personelu medycznego. Regularnie biorę udział w seminariach i konferencjach podnoszących kwalifikacje. Swoją pracę poddaję stałemu nadzorowi superwizorów zrzeszonych w Polskich Towarzystwach: Psychologicznym, Psychiatrycznym i Psychoanalitycznym.

 • Marta Franczak

  mgr Marta Franczak

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHODIETETYKA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY MŁODSZEJ (13-15 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień  (certyfikat nr SP/1014/2014). Specjalista w zakresie psychodietetyki oraz terapii uzależnień dla osób dorosłych i młodzieży (alkohol, narkotyki, komputer, jedzenie). Prowadzi psychoterapię młodzieży, borykającej się z problemami wieku dorastania lub zagrożonej uzależnieniem.  Pracuje z osobami współuzależnionymi oraz z problemem DDA, jak  również z rodzicami nastolatków, pomagając im zrozumieć dojrzewające dziecko      i odnaleźć z nim porozumienie. Zajmuje się też  poradnictwem psychologicznym oraz pomaga osobom w kryzysie (utrata bliskiej osoby, utrata pracy, rozwód,mobbing, wypalenie zawodowe, stres).

  Doskonali swoje umiejętności terapeutyczne kształcąc się w 4- letniej szkole psychoterapii, w nurcie integracyjnym, przy Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Jest członkiem sekcji naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  Specjalizuje się w Instytucie Psychodietetyki we Wroclawiu w dziedzinie psychodietetyki. Pracuje z klientami, którzy mają trudności we wdrożeniu sformułowanych przez dietetyka zaleceń, którzy podczas odchudzania doświadczyły licznych porażek. Pomaga klientom pokonywać psychologiczne bariery stojące na drodze do osiągnięcia satysfakcjonującej masy ciała lub zdrowego stylu życia, tj. w szczególności nad wypracowaniem zdrowych nawyków, motywacją czy zmianą niesprzyjających przekonań i zachowań.

  Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Opolskim. Kontynuuje kształcenie w zakresie terapii uzależnień w Studium Terapii Uzależnień przy Krajowym Biurze do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Dotychczasowe doświadczenie zbierała pracując zarówno z dorosłymi, jak  i z młodzieżą, w ośrodkach stacjonarnych MONAR-u. Odbyła także staż na Dziennym Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej. Obecnie pracuje także w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR.

   

 • Barbara Sikora

  mgr Barbara Sikora

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

  Psycholog,  psychoterapeuta z 12-letnim doświadczeniem zawodowym, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia. Pracuje w nurcie integratywnym, łączącym dorobek głównych podejść psychoterapeutycznych (psychodynamicznego, poznawczo – behawioralnego, humanistyczno-egzystencjalnego).

  Absolwentka 4-letniego Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie i Szkoły Psychoterapii Uzależnień.

  Pomaga osobom doświadczających stanów depresyjnych, lękowych, zaburzeń osobowości, trudności w relacjach z innymi ludźmi, kryzysów  życiowych. Prowadzi psychoterapię osób uzależnionych (uzależnienie od alkoholu, hazard, nałogowe korzystanie z komputera i Internetu), współuzależnionych i DDA. Zajmuje się terapią osób dorosłych, prowadząc terapię indywidualną oraz terapię małżeństw i par. Prowadzi także różnorodne warsztaty z zakresu rozwoju osobistego.

  Pracuje w poradni terapii uzależnień i współuzależnienia. Swoją pracę terapeutyczną superwizuje we Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „Plus” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 • Urszula Gontarz

  mgr Urszula Gontarz

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • TERAPEUTA RODZINNY
  Umów się na wizytę

  Psycholog o specjalności klinicznej, pedagog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Posiada 23-letnie wielowymiarowe doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej, zdobywane w placówkach służby zdrowia, pomocy społecznej,  placówkach edukacyjnych, w sądzie oraz w ramach prywatnej działalności psychologicznej.  

  Pracuje  z rodzicami doświadczającymi trudności w relacjach ze swoimi dziećmi, z rodzinami zastępczymi, z osobami doświadczającymi przemocy domowej, z osobami współuzależnionymi, DDA, z osobami doświadczającymi niepełnosprawności lub przewlekłej choroby somatycznej swojej lub członka  rodziny (w tym dziecka), z osobami po wypadkach komunikacyjnych, z osobami starszymi - cierpiącymi z powodu choroby, samotności, opuszczenia, z osobami doświadczającymi kryzysów w rodzinie, problemów komunikacyjnych, z osobami doświadczającymi lęków, stresu, wypalenia zawodowego, niskiego poczucia  własnej wartości, problemów ze złością, agresją, z osobami doświadczającymi samotności w związkach, z parami, małżeństwami w kryzysie; z młodzieżą mającą trudności z odnalezieniem własnej drogi, mającą problemy w komunikacji z dorosłymi, z osobami potrzebującymi podzielić się przeżyciami - nie chcącymi jednak obciążać swoich najbliższych, z osobami przygotowującymi się do pomagania innym. Służy wsparciem w w/w obszarach. 

  Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Uczestniczka całościowego 5-letniego akredytowanego kursu psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii – w podejściu systemowo-ericksonowskim. Ukończyła ponadto  Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania (Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej w Krakowie), Szkołę trenerów biznesu (Moderator we Wrocławiu), Szkołę Kontaktów Interpersonalnych (Uniwersytet Wrocławski) oraz liczne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. Obecnie w trakcie szkoleń w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.

  Obecnie pracuje  z rodzinami zastępczymi, ofiarami wypadków, prowadzi własną praktykę. W pracy kieruje się kodeksem etycznym psychoterapeuty.  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 • Renata Respondek

  mgr Renata Respondek

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRATYWNA
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • TERAPEUTA RODZINNY
  • PSYCHOTERAPEUTA ON-LINE (SKYPE)
  • COACHING
  Umów się na wizytę

  Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, certyfikowany coach ICF, trener szkoleń.

  Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie UAM w Poznaniu oraz Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Wrocławskiej.  Obecnie kształci się w zakresie Psychoterapii systemowo - ericksonowskiej we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, uczestnicząc w  5 letnim akredytowanym kursie przygotowującym do certyfikatu psychoterapeuty. Ukończyła również całościowe szkolenie Terapii krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach przygotowujące do profesjonalnego prowadzenia terapii krótkoterminowej (w trakcie certyfikacji na terapeutę TSR), kurs coachingu akredytowany przez International Coach Federation (uzyskała certyfikat coacha ACC ICF), szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania, arteterapii, szkołę trenerów Pracowni Psychologicznej E. Sołtys w Krakowie i inne szkolenia  podnoszące kwalifikacje zawodowe.

  Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej, terapii par, rodzin oraz coachingu.

  Pomaga osobom doświadczającym różnych problemów i trudności w życiu osobistym, psychicznym i zawodowym, znajdującym się w trudnej sytuacji (stres, kryzys, zmiana, choroba, strata), cierpiącym z powodu objawów nerwicowych, lękowych, psychosomatycznych, zaburzeń osobowości i depresji, odczuwającym smutek, niezadowolenie, brak poczucia sensu i celu życia, doznającym zmęczenia, napięcia i stresu, doświadczającym niskiej samooceny, obniżonego poczucia własnej wartości, nieśmiałości, trudności w związkach i w relacjach z innymi. Pracuje również w obszarze rozwoju osobistego, kompetencyjnego i zawodowego. Pomaga rozwijać się i osiągać zakładane cele osobiste i zawodowe.

  Posiada ponad 20-letnie interdyscyplinarne doświadczenie w pracy z ludźmi obejmujące doświadczenie  psychologiczne i psychoterapetyczne, coachingowe, szkoleniowe i biznesowe. Obecnie pracuje jako psycholog, psychoterapeuta, prowadzi własną działalność oraz współpracuje z firmami szkoleniowymi w zakresie prowadzenia szkoleń i coachingu. Doświadczenie psychologiczno-psuychoterapeutyczne zdobywała prowadząc własną praktykę oraz pracując jako psychoterapeuta i psychoonkolog w Integrative Medical Centre w Żernikach Wrocławskich, jako psycholog w Domu Dziecka w Oławie, w Fundacji PsychologDoDomu, współpracując z Top Gym Fitness we Wrocławiu, odbywając staż w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu i ćwiczenia w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych Dziekanka w Gnieźnie.

  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR. W pracy kieruje się standardami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa oraz Kodeksie Etycznym ICF. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 • Agnieszka Kachel

  mgr Agnieszka Kachel

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  Umów się na wizytę

  Specjalista w zakresie terapii uzależnień, w szczególności (alkohol, narkotyki, hazard, kompulsywne objadanie), współuzależnienia i DDA, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych, depresji, trudności w związkach i relacjach międzyludzkich, nie radzenia sobie ze stresem, problemów wieku dorastania, zaniżonej samooceny, nieśmiałości. Jest psychologiem i specjalistą terapii uzależnień. W ramach kształcenia podyplomowego ukończyła studia w zakresie Diagnozy klinicznej i psychoterapii oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Kontynuuje kształcenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

  Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych,  młodzieży, poradnictwem psychologicznym oraz prowadzeniem warsztatów. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień Współuzależnienia we Wrocławiu oraz w Stowarzyszeniu Karan, gdzie leczone są osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków oraz osoby z podwójną diagnozą. Aktualnie pracuje również  w Poradni Terapii Uzależnień w Świdnicy, gdzie udziela pomocy zarówno osobom uzależnionym, jak i członkom ich rodzin.

 • Izabela Boryczka

  mgr Izabela Boryczka

  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY MŁODSZEJ (13-15 LAT)
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • PSYCHOLOG DLA OSÓB W WIEKU STARSZYM
  • PSYCHOTERAPEUTA ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
  • PSYCHOTERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
  • TERAPEUTA WSPÓŁUZALEŻNIENIA
  • ENGLISH COUNSELING

  Dyplomowana psychoterapeutka z 16-letnim doświadczeniem klinicznym, pracująca w nurcie psychoterapii psychodynamicznej oraz certyfikowany psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia. Ukończyła m.in. 4-letnią Krakowska Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz   szkolenia z zakresu terapii uzależnień. Specjalistka w zakresie terapii zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie) oraz wszelkich uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard, seksoholizm, komputer). Zajmuje się terapią depresji, zaburzeń osobowości, współuzależnienia, DDA, nerwic, stanów lękowych, problemów z związkach i relacjach z innymi, problemów wychowawczych i wieku dorastania. Zajmuje się terapią osób dorosłych, młodzieży oraz par. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

  UWAGA! w celu uzyskania informacji nt dostępności dodatkowych wolnych terminów proszę o kontakt telefoniczny (509 550 663) lub mailowy  izabela.boryczka@gmail.com

 • Marta Zarychta

  mgr Marta Zarychta

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  Umów się na wizytę

  Obecnie przebywa na urlopie.

  Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła 3 letnią Szkołę Pomocy Psychologicznej we Wrocławiu, kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej oraz Studium Profilaktyki Uzależnień organizowane przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne w Warszawie. Ukończyła też Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, a obecnie kontynuuje kształcenie w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na stażu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz w Stowarzyszeniu KARAN we Wrocławiu, gdzie pracowała z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją społeczną. Pracowała w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej we Wrocławiu jako psychoterapeuta/psycholog, a także jako asystent rodzinny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu oraz we Wrocławskim Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji. Aktualnie pracuje jako psycholog w Ośrodku Adopcyjnym we Wrocławiu. W Pracowni Psychoterapii Alter Ego prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów z KCP.

 • Aneta Tyma-Ruszczyńska

  mgr Aneta Tyma-Ruszczyńska

  • PSYCHOLOG
  • PSYCHOTERAPIA SYSTEMOWA
  • PSYCHOTERAPEUTA DLA DOROSŁYCH
  • TERAPIA MAŁŻEŃSKA, TERAPIA PAR
  • PSYCHOTERAPEUTA MŁODZIEŻY STARSZEJ (+16 LAT)
  • TERAPEUTA RODZINNY
  Umów się na wizytę

  Aktualnie przebywa na urlopie macierzyńskim.

  Psycholog o specjalności klinicznej, psychoterapeuta systemowy w trakcie procesu certyfikacji. Jest członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług, swoja pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

  Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, pracuje indywidualnie, z parami oraz rodzinami, a także prowadzi terapię młodzieży. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w ośrodku jako psycholog kliniczny z osobami chorującymi na psychozy schizofreniczne, afektywne zaburzenia dwubiegunowe, depresje, nerwice, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, zburzenia psychosomatyczne. W Dolnośląskim Centrum Onkologii udzielała pomocy psychologicznej pacjentom chorującym onkologicznie i ich rodziną.

  Pracuje z osobami mającymi:

  • problemy w relacjach (w związkach, rodzinie, pracy, szkole)
  • będącymi w kryzysie (żałoba, choroba, kryzys rozwojowy)
  • problemy adaptacyjne
  • myśli samobójcze,
  • trudności emocjonalne,
  • stany nerwicowe, lękowe,
  • obniżony nastrój, depresja
  • zaburzenia psychosomatyczne,
  • zaburzenia osobowości,
  • schizofrenia
  • zaburzenia schizoafektywne

  Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w NZOZ w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, w Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych chorujących psychicznie, w Dolnośląskim Centrum Onkologii, w Fundacji Dobrze że Jesteś wspierającej osoby chorujące onkologicznie oraz ich rodziny, prowadząc programy szkoleniowe z zakresu psychoedukacji i psychoprofilaktyki dla dzieci i młodzieży.