info

 

Psychiatra, psycholog czy psychoterapeuta? Do kogo się udać? Jakiej pomocy potrzebuję?

 

Wszystkie te określenia brzmią podobnie, a są to przecież trzy zawody. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami lub o kontakt z nami. 

 

Psychiatra -jest lekarzem, który skończył studia medyczne i wybrał specjalizację z zakresu psychiatrii. Zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych. Psychiatra jako lekarz ma prawo do stosowania farmakoterapii czyli wykorzystania leków oraz wystawiania zwolnień lekarskich. Możliwości takiej nie mają zarówno psycholog jak i psychoterapeuta. Psychiatra, który ukończył szkolenie z zakresu psychoterapii ma uprawnienia do prowadzenia psychoterapii .

 

Spotkanie z lekarzem psychiatrą adresowane jest do osób wymagających postawienia formalnej diagnozy choroby oraz potrzebujących wsparcia farmakologicznego.

 

Psycholog – osoba, która ukończyła 5–letnie studia z zakresu psychologii. Psycholog nie jest lekarzem. Uprawniony jest do diagnozowania, prowadzenia badań psychologicznych w oparciu o testy psychologiczne i opracowywania wyników tych badań, wystawia opinie psychologiczne, zajmuje się poradnictwem psychologicznym oraz interwencją kryzysową, jednak bez przygotowania psychoterapeutycznego nie ma kompetencji do prowadzenia psychoterapii.

 

Psychoterapeuta- to wysoko wykwalifikowany specjalista, który po studiach magisterskich humanistycznych (np. psychologii, pedagogice, socjologii, filozofii, etc.) lub medycznych przeszedł co najmniej 4-5 letnie specjalistyczne szkolenie ( tzw SZKOŁA PSYCHOTERAPII), trwające nie mniej niż 1200 godzin i obejmujące przedmioty specyficzne dla psychoterapii, praktykę pod superwizją, staż kliniczny oraz wlasną psychoterapię (lub jest w trakcie takiego szkolenia ). Szkoła powinna mieć rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i/ lub Psychiatrycznego. Nie zostaje się  psychoterapeutą po kilkudniowych warsztatach czy błyskawicznych kursach.

Psychoterapeuta to specjalista stosujący metody terapeutyczne, służące przede wszystkim leczeniu objawów psychopatologicznych i zaburzeń psychicznych

 

Należy pamiętać, że w sytuacji zaburzeń czy problemów psychicznych, jeżeli potrzebna jest psychoterapia, to profesjonalistą przygotowanym do jej prowadzenia jest tylko dobrze wyszkolony psychoterapeuta.