cele psychoterapii

CELE PSYCHOTERAPII PAR

Podstawowym celem   terapii par jest  rozwiązanie   problemów zgłaszanych przez parę, tj. osiągnięcie lepszego wzajemnego porozumienia, nauka skutecznej komunikacji bez przemocy,  nauka wyrażenia własnych potrzeb i emocji, a także zrozumienia potrzeb i uczuć partnera. Psychoterapia par stwarza okazję do lepszego wzajemnego poznania.
Partnerzy wspólnie  z terapeutą, szukają przyczyn przeżywanych trudności oraz udziału każdego z nich w ich powstawaniu. Z pomocą psychologa para poszukuje  sposobów wyjścia z kryzysu, zastanawia się nad tym co należy zmienić by związek był bardziej satysfakcjonujący dla każdego z nich. Terapeuta stara się zrozumieć potrzeby obojga partnerów, dba o to, żeby zachować neutralność, co oznacza, że nie występuje w roli sędziego, nie opowiada się po żadnej  ze stron.