czy sa przeciwskazania do terapii par

 

CZY SĄ PRZECIWSKAZANIA DO TERAPII PAR?

Aby  psychoterapia   była skuteczna niezbędne jest zaangażowanie obojga partnerów w proces terapii.
Terapia się nie powiedzie,  gdy tylko jedna strona chce zmiany, a druga  prezentuje obojętność, nie ma motywacji do pracy lub nadziei, że zmiana jest możliwa.
Do tej formy terapii nie przyjmuje się par,  gdzie jeden  z partnerów lokuje swoją życiową energię gdzie indziej, -np. w relację intymną z  inną osobę (trwający romans) lub np. w nałóg (alkoholizm, seksoholizm, itp.)  Należy najpierw rozwiązać te problemy (np. podjąć terapię uzależnień), a dopiero potem,  jak będzie jeszcze potrzebna, terapię par.