Dla kogo psychoterapia

Psychoterapia jest  metodą leczenia przeznaczoną dla:

 • osób zdrowych,   przeżywających ciężką  sytuację życiową    lub pragnących wzrostu samoświadomości i   rozwoju

 • osób borykających się z zaburzeniami psychicznymi

 •osób z chorobami psychicznymi (np. schizofrenia i inne psychozy, choroba afektywna dwubiegunowa),