formy płatności

DANE DO PRZELEWU

CPP Alter Ego 

SWIFT: BPKOPLPW 

IBAN:

PL74 1020 5226 0000 6102 0794 8914   (UWAGA Nowy Nr. rachunku obowiązuje od 11.04.2023)

(tytułem : imię i nazwisko klienta, dzień, godzina wizyty/ lub przy opłacie miesięcznej za jaki miesiąc)

UWAGA!  

W PRZYPADKU PŁATNOŚCI PRZELEWEM  PROSIMY O PRZEDSTAWIENIE DOWODU

WPŁATY  PODCZAS WIZYTY. POTWIERDZENIE MOŻNA TEŻ PRZESŁAĆ PRZED WIZYTĄ NA NASZ ADRES MAILOWY 

(PROSIMY W MAILU PODAĆ NAZWISKO SPECJALISTY, U KTÓREGO JEST UMÓWIONA WIZYTA).