Jak często odbywa się psychoterapia i ile trwa

 

JAK CZĘSTO ODBYWA SIĘ PSYCHOTERAPIA I ILE TRWA?

Psychoterapia odbywa się poprzez cotygodniowe regularne spotkania terapeutyczne. W uzasadnionych przypadkach sesje mogą się odbywać częściej, czyli dwa do trzech razy w tygodniu. Czas trwania sesji indywidualnej wynosi 50 minut, a małżeńskiej i rodzinnej 60 minut. Terapia  może mieć charakter krótkoterminowy ( do 12 sesji) lub długoterminowy (od roku do kilku lat), w zależności od problemu, jaki ma być rozwiązywany. Sesje terapeutyczne  odbywają się zazwyczaj w stałych dniach     i godzinach tygodnia. Ewentualne odwoływanie ustalonych sesji terapeutycznych musi odbywać się z wyprzedzeniem (takie ustalenia dotyczące zasad odwoływania sesji są zawierane na etapie konsultacji)..