Jak przebiega terapia uzależnień

JAK PRZEBIEGA TERAPIA UZALEŻNIEŃ?

Indywidualna terapia uzależnień polega na  cotygodniowych, regularnych,   spotkaniach z wykwalifikowanym specjalistą, trwających 50 minut. Terapia grupowa to cotygodniowe 90- minutowe  sesje,   odbywające się w  grupach 6-12 osobowych, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu.   
Cele terapii
Głównym celem  procesu terapeutycznego jest zaprzestanie danego zachowania, redukcja szkód oraz powrót do równowagi psychicznej i prawidłowego funkcjonowania. 
Jeśli pragniesz zmienić swoje życie i  położyć  kres swojemu cierpieniu  umów się na wizytę do terapeuty uzależnień.