Kim jest psychoterapeuta

KIM JEST PSYCHOTERAPEUTA?

Psychoterapeuta jest osobą, która oprócz studiów (psychologicznych, pedagogicznych lub medycznych) ukończyła wieloletnie szkolenie psychoterapeutyczne w jednym z uznanych nurtów psychoterapii. Profesjonalny psychoterapeuta przestrzega zasad etycznych kodeksu zawodowego psychoterapeuty oraz stale doskonali swój warsztat pracy