Metody pracy

Pracujemy pod superwizją ( nadzór merytoryczny)  i reperezentujemy wiekszość uznanych nurtów psychoterapii ( terapia psychodynamiczna, psychoanalityczna, behawioralno-poznawcza, systemowa, integratywna). W każdym przypadku  psychoterapeuta dostosowuje stosowane przez siebie metody pracy do aktualnej sytuacji danej osoby, tak by jak najlepiej jej pomóc w dojściu do równowagi psychicznej.