na czym polega terapia rodzinna

NA CZYM POLEGA TERAPIA RODZINNA?

Terapia rodzinna to forma pomocy psychologicznej, która obejmuje nie tylko osobę przejawiającą określone trudności (np. dziecko), ale również jego rodzinę. Często zdarza się, że funkcjonowanie osoby wymagającej pomocy psychologicznej wpływa na relacje pomiędzy wszystkimi członkami rodziny, a także rodzina ma istotny wpływ na powodzenie indywidualnego procesu terapeutycznego. Terapia rodzinna pozwala głębiej zrozumieć relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi. Na spotkaniach terapeutycznych każdy z członków rodziny ma szansę przedstawić swój własny punkt patrzenia na problem oraz na nowo zbudować komunikację, współpracę i wzajemne zrozumienie. Istotą terapii rodzinnej jest poszukiwanie rozwiązań korzystnych dla całej rodziny, które byłyby do zaakceptowania przez każdego jej członka. Generalnie chodzi o podniesienie jakości funkcjonowania całej rodziny, tak by osobiste potrzeby i komfort psychiczny każdego jej członka został zwiększony.