Przebieg terapi

PRZEBIEG TERAPI

Na pierwszą konsultację dotyczącą niepokojących zachowań dziecka najpierw zapraszani są sami rodzice lub rodzic, bez dziecka. Spotkanie  z terapeutą przeznaczone jest na rozmowę dotyczącą dziecka, jego trudności i sposobu funkcjonowania.

Następne   2-3 sesje to spotkania terapeuty z dzieckiem. Terapeuta,  prowadzi obserwację dziecka pod kątem zgłaszanego problemu. Spotkania te służą doprecyzowaniu diagnozy problemu.

Po  spotkaniach konsultacyjnych  psychoterapeuta z rodzicami omawia rozumienie problemów, objawów występujących u małego dziecka. Proponuje metody pracy, opracowuje  sposoby na pokonanie problemu. Niekiedy dla osiągnięcia sukcesu potrzebne jest zaangażowanie całej rodziny.