psychoterapia dla seniora

PSYCHOTERAPIA DLA SENIORA


Tutaj znajdziecie Państwo psychoterapeutów specjalizujących się  tematyce dotyczącej problemów osób starszych.
Nasi terapeuci  będą pomocni   w pokonywaniu wyzwań życiowych  i rozwiązywaniu problemów związanych z wejściem w trzeci wiek.

Z JAKIMI PROBLEMAMI BORYKAJĄ SIĘ SENIORZY ?

Ta grupa wiekowa jest najbardziej narażona na zaburzenia na tle depresyjnym i  lękowym.
Przyczyny tego stanu są różne, najczęściej   jest to cierpienie wywołane  dolegliwościami zdrowotnymi i /lub izolacja społeczna powstała na skutek żałoby,  czy nieleczonej depresji.
Seniorzy   powinni  pamiętać o tym,  że  samotność znacznie obniża jakość ich życia.
Każdy, kto nagle stał się samotny  albo już długo cierpi z powodu izolacji od innych, powinien skorzystać z wszelkich możliwych sposobów na ponowne odnalezienie się wśród ludzi.
Jeśli jest z tym problem  to zapraszamy  na konsultację z psychologiem, specjalizującym się w problematyce osób starszych.


POZNAJ SPECJALISTÓW PSYCHOTERAPII DLA SENIORÓW I SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE TERMINY