psychoterapia_uzaleznien

TERAPIA UZALEŻNIEŃ

TERAPIA  ALKOHOLIZMU, NARKOMANI, SEKSOHOLIZMU, HAZARDU, UZALEŻNIENIE OD JEDZENIA, PORNOGRAFII,  INTERNETU, KOMPUTERA.
Terapia uzależnień może być prowadzona w formie terapii indywidualnej, polegającej na indywidualnych spotkaniach z terapeutą i/lub   terapii grupowej, gdzie wraz zinnymi osobami, będącymi w podobnej sytuacji,  omawia się swoje  trudności wynikające z namiętności do jakiejś substancji czy  niszczącego zachowania.
Celem terapii  na  początkowym etapie jest  budowanie silnej motywacji do wyjścia z nałogu, poprzez uświadomienie sobie skali problemu i   destrukcji nim wywołanej, poradzenie sobie z głodem  czy przymusem zachowań nałogowych, tak by móc utrzymać abstynencję, nauka rozpoznawania mechanizmów obronnych, które sprawiają, że osoba uzależniona nie ma do końca świadomości swojego problemu, a także nauka rozpoznawania i wyrażania swoich emocji w nowy, bardziej konstruktywny sposób. 


DO KOGO JEST ADRESOWANA TERAPIA UZALEŻNIEŃ?


JAK PRZEBIEGA TERAPIA UZALEŻNIEŃ?


POZNAJ SPECJALISTÓW TERAPII UZALEŻNIEŃ I SPRAWDZ NAJBLIŻSZE TERMINY