Terapia rodzin

TERAPIA RODZIN

Z rodzinami pracujemy głównie w nurcie psychoterapii systemowej.Terapia rodzinna to forma pomocy psychologicznej, która obejmuje nie tylko osobę przejawiającą określone trudności (np. dziecko), ale również jego rodzinę.Zgłaszane problemy wiążą się m.in. z konfliktami w relacjach, problemami z komunikacją, przewlekłą chorobą, przemocą fizyczną lub/i psychiczną (pomiędzy małżonkami lub w stosunku do dzieci), zaburzeniami łaknienia (anoreksja, bulimia), problemami wychowawczymi z dziećmi w wieku dojrzewania.Na terapii mogą pojawiać się rodziny w różnych składach osobowych np.: rodzice i dzieci, rodzice, dzieci i dziadkowie, czy tylko dwie osoby, np.: matka z córką.Spotkania odbywają się zwykle co dwa – trzy tygodnie i trwają 80 min Ilość spotkań jest dostosowana do indywidualnych potrzeb.Często dodatkowo poszczególnym osobom z rodziny udzielana jest pomoc indywidualna w ramach psychoterapii indywidualnejrozszerzenie


NA CZYM POLEGA TERAPIA RODZINNA?


POZNAJ SPECJALISTÓW TERAPII RODZIN I SPRAWDZ NAJBLIŻSZE TERMINY..