Warsztaty dla rodziców

WARSZTATY DLA RODZICÓW

Poradnia przygotowała także pomoc dla rodziców – w jej ramach mogą liczyć na indywidualne konsultacje z psychologiem.
Inną opcją są specjalne warsztaty dla rodziców, pozwalające na polepszenie komunikacji z własnym dzieckiem.