Poradnia  Psychologiczna - Psychiatryczna - Seksuologiczna

 
 
     Alter Ego   Izabela Boryczka
 
 
rejestracja tel. 535 830 351 , rejestracja przez internet         
 

 

Psychoterapia Wrocław jest  szansą na rozwój osobisty, poprawienie jakości życia oraz uporanie się z problemami, które powodują cierpienie psychiczne.

 

Kto powinien iść na psychoterapię?  

Przeżywanie cierpienia jest następstwem wypadków losowych, problemów życiowych, bądź też  poczucia, iż jakość życia nie jest taka, jakiej człowiek oczekuje.

By zrozumieć i przezwyciężyć  swoje problemy powinniśmy  skorzystać  z psychoterapii.

Psychoterapia jest również nieodzownym elementem w procesie leczenia osób cierpiących na zaburzenia psychiczne lub wręcz choroby psychiczne.

 

Należy tu również dodać, że  psychoterapia może polepszyć jakość życia każdego człowieka.

 

Do terapii indywidualnej mogą zgłosić się osoby dorosłe, młodzież, a w pewnych okolicznościach także dzieci. 

 

Komu nie pomagamy?

Praca psychoterapeutyczna odbywa się tylko i wyłącznie za dobrowolną zgodą i chęcią pacjenta. Nie pomagamy osobom, które tej pomocy nie chcą, które czują się przymuszone do terapii (np. wyrokiem sądu). Taka terapia jest nieefektywna.

 

Terapia indywidualna

  • terapia jest poprzedzona 2-3 spotkaniami konsultacyjnymi

  • każdy nasz klient otrzymuje swój stały termin wizyt (dzień, godzinę)

  • czas trwania jednej sesji indywidualnej -50 minut,  sesja z parą-60 min

  • częstotliwość 1-2  razy w tygodniu

 

Na czym polega psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna opiera się na pracy pacjenta z psychoterapeutą w indywidualnym kontakcie, w cztery oczy. Takie spotkanie nazywamy sesją terapeutyczną. Powierzane przez pacjenta informacje są poufne i objęte tajemnicą lekarską. W ramach terapii indywidualnej tworzy się zazwyczaj między pacjentem a psychoterapeutą rodzaj porozumienia, opierającego się na wzajemnym szacunku, zaufaniu, chociaż często towarzyszą różne emocje. W takich warunkach pacjent może przepracowywać różnego typu problemy, z którymi zgłasza się na terapię. Zadaniem psychoterapeuty jest towarzyszenie pacjentowi w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania jego problemów, pokazywanie tego czego wcześniej nie dostrzega,ł  a wszystko to przy zachowaniu szacunku do tempa i gotowości do zmian, jakie wykazuje pacjent.

 

Czy psychoterapia zaczyna się już na pierwszym spotkaniu?

Pierwsze sesje terapeutyczne (od 1 do 3 spotkań) traktujemy jako spotkania konsultacyjne. Mają one na celu nawiązanie kontaktu terapeuty z pacjentem, rozpoznanie problemu, ustalenie oczekiwań. W trakcie tych sesji zbierany jest zazwyczaj wnikliwy wywiad dotyczący dotychczasowego życia pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki, będącej powodem zgłoszenia się na terapię.

Dzięki tym kilku wizytom zarówno pacjent jak i terapeuta mogą zdecydować się na dalszą współpracę, bądź nie. Nie zawsze rezultatem konsultacji jest psychoterapia.

 

Czy i kiedy można zmienić  psychoterapeutę?

-Etap wstępnych konsultacji

Dobra relacja między pacjentem a terapeutą jest kluczem do powodzenia terapii. Konieczne jest nawiązanie między terapeutą a pacjentem dobrego porozumienia, opartego na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Tylko w takich warunkach pacjent może przepracowywać różnego typu problemy, z którymi zgłasza się na terapię. Bardzo istotnym jest zaznaczyć, iż zdarza się, że pacjent na początku drogi swojej terapii nie zawsze zgadza się ze swoim terapeutą. Wcześniej czy pózniej otwiera się na nowe myślenie, na inne postrzeganie siebie, swojego życia i swoich bliskich. Dlatego trzeba być bardzo ostrożnym z pochopnie wydaną opinią o psychoterapeucie, u którego byliśmy.

Jeśli jednak po pierwszym spotkaniu , czy na etapie konsultacji uznacie Państwo, że w tej relacji z tym  konkretnym terapeutą   trudno będzie Wam się otworzyć  i zbudować przymierze terapeutyczne  i wolelibyście zmienić terapeutę, to  jest to dobry monent żeby to zrobić.

-Etap zaawansowanej terapii

Na ogół relacja między pacjentem a psychoterapeutą jest długotrwała, często wieloletnia i mimo pojawiających się kryzysów "ma się dobrze". Zawsze najlepszym rozwiązaniem będzie otwarta i szczera rozmowa na temat tego, co Cię złości czy  denerwuje, co Cię niepokoi, co Ci nie pasuje, dziwi, czego nie rozumiesz, z czym się nie zgadzasz.

Jak często odbywa się psychoterapia i ile trwa?  

Psychoterapia odbywa się poprzez cotygodniowe regularne spotkania terapeutyczne. W uzasadnionych przypadkach sesje mogą się odbywać częściej, czyli dwa do trzech razy w tygodniu. Czas trwania sesji indywidualnej wynosi 50 minut, a małżeńskiej i rodzinnej 60 minut. Terapia  może mieć charakter krótkoterminowy (8 do 12 sesji) lub długoterminowy (od roku do kilku lat), w zależności od problemu, jaki ma być rozwiązywany. Sesje terapeutyczne  odbywają się zazwyczaj w stałych dniach i godzinach tygodnia. Ewentualne odwoływanie ustalonych sesji terapeutycznych musi odbywać się z wyprzedzeniem (takie ustalenia dotyczące zasad odwoływania sesji są zawierane na etapie konsultacji)..