Terapia indywidualna

TERAPIA INDYWIDUALNA

  • terapia jest poprzedzona 2-3 spotkaniami konsultacyjnymi
  • każdy nasz klient otrzymuje swój stały termin wizyt (dzień, godzinę)
  • czas trwania jednej sesji indywidualnej -50 minut
  • częstotliwość 1-2  razy w tygodniu

Psychoterapia indywidualna opiera się na pracy pacjenta z psychoterapeutą w indywidualnym kontakcie, w cztery oczy. Takie spotkanie nazywamy sesją terapeutyczną. Powierzane przez pacjenta informacje są poufne i objęte tajemnicą lekarską. W ramach terapii indywidualnej tworzy się zazwyczaj między pacjentem a psychoterapeutą rodzaj porozumienia, opierającego się na wzajemnym szacunku, zaufaniu, chociaż często towarzyszą różne emocje. W takich warunkach pacjent może przepracowywać różnego typu problemy, z którymi zgłasza się na terapię. Zadaniem psychoterapeuty jest towarzyszenie pacjentowi w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania jego problemów, pokazywanie tego czego wcześniej nie dostrzegał, a wszystko to przy zachowaniu szacunku dla tempa i gotowości do zmian, jakie wykazuje pacjent.