Poradnia  Psychologiczna - Psychiatryczna - Seksuologiczna

 
 
     Alter Ego   Izabela Boryczka
 
 
rejestracja tel. 535 830 351 , rejestracja przez internet         
 
 
 
Wszystkim Tym, którzy chcą zmienić swoje życie na lepsze nasza praca jest poświęcona...
 

 

OFERTA

Poradnia Alter Ego dba o zdrowie swoich klientów od 2003 roku.

 

Naszą specjalnością jest:

 • pomoc psychologiczna- skierowana do dorosłych, młodzieży i dzieci.
 • pomoc psychiatryczna dla dorosłych
 • pomoc seksuologiczna dla młodzieży i dorosłych
 • terapia grupowa dla osób dorosłych:
 • grupa terapeutyczno-rozwojowa dla dorosłych (depresja, lęki, trudnosci w kontaktach, nieśmiałość)- pn 18-20
 • grupa dla osób uzależnionych i nadużywających (alkohol, jedzenie, hazard, seks, pornografia, dopalacze) -piątki 18-20
 • więcej informacji www.facebook.com/alteregowroclaw/

 

Zapraszamy kiedy potrzebny jest:
 
 • psychoterapeuta psycholog

 
PSYCHOTERAPEUTA, PSYCHOLOG WROCŁAW

Konsultacje, porady, diagnoza problemu lub zaburzeń oraz psychoterapia rozmaitych schorzeń i problemów natury psychologicznej:
 
m.in.depresja, nerwica, zaburzenia lękowe, anoreksja, bulimia, uzależnienia, zaburzenia osobowości, pomoc osobom w kryzysie, utrata pracy, rozwód, choroba, śmierć bliskiej osoby, wypadek komunikacyjny...
 
Leczymy wszystkie problemy, które powodują cierpienie psychiczne.
 

 

Poradnictwo oraz  konsultacje psychologiczne.

Prowadzanie badań i testów psychologicznych.

Sporządzanie opini psychologicznych.

 
 • psychiatra

 
Psychiatra Wrocław - Pomoc psychiatryczna dla dorosłych we Wrocławiu

 

Niesienie pomocy osobom cierpiącym z powodu zaburzeń i chorób psychicznych

Opracowanie planu leczenia  (farmakoterapia)

Kontrola przebiegu i skuteczności leczenia

 

ZAKRES KONSULTACJI PSYCHIATRYCZNYCH

 • nerwica
 • depresja , zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia nastroju
 • choroba afektywna dwubiegunowa ( CHAD)
 • zaburzenia lękowe,  fobie, napady lęku panicznego
 • zaburzenia snu
 • psychozy, zaburzenia psychotyczne, schizofrenia
 • uzależnienia
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne)
 • zaburzenia osobowości

 

Konsultacje  psychiatryczne w Ośrodku prowadzi: 

lek. med.  specjalista psychiatra Andrzej Hoc

konsultacja psychiatryczna trwa 40 min

 • terapia małżeńska, terapia par

 
 
 
konsultacja i terapia dla rozwiązania problemów w związkach (konflikty, rozwody...)
 • psychoterapia uzależnień

 
 
 
konsultacja oraz terapia dla osób nadużywających: alkohol, hazard, komputer,seks
 • psychoterapia zaburzeń odżywiania

 
 
 
konsultacja oraz terapia: anoreksja, bulimia, napady objadania, otyłość
 • psychoterapeuta młodzieży

 
 
konsultacja i terapia- problemy wieku dorastania
 • psychoterapeuta dziecięcy, psychoterapeuta rodzinny

 

PSYCHOTERAPIA DZIECI - PSYCHOLOG DZIECIĘCY  WROCŁAW

 

Dziecko inaczej niż człowiek dorosły przeżywa i rozumie otaczającą je rzeczywistość. Stosownie do swojego wieku, manifestuje swoje problemy i trudności poprzez niepokojące zmiany w zachowaniu.

 • staje się bardziej lękliwe i wycofane lub przeciwnie, nie panuje nad swoją złością i staje się agresywne i wybuchowe
 • inaczej zachowuje się w  domu, a inaczej w szkole
 • przejawia  intensywniej niż dotąd zachowania buntownicze, sprawia problemy    wychowawcze
 • przestaje czerpać przyjemność z  zabawy lub  dotychczasowych ulubionych  aktywności
 • skarży się na dolegliwości somatyczne – bóle głowy, brzucha, duszności
 • pojawia się nocne moczenie lub koszmary nocne
 • staje się, nerwowe, nadpobudliwe, ma trudności z koncentracją uwagi
 • odmawia jedzenia

 

Dziecko właśnie w   ten sposób woła o pomoc!

 

W czym pomagamy:

Nieśmiałość, trudności w kontaktach z rówieśnikami

Kryzysowe sytuacje życiowe: rozwód, choroba lub śmierć bliskiej osoby, przemoc,

Zaburzenia adaptacyjne zmiana szkoły, zmiana miejsca zamieszkania, nowy partner/partnerka  u boku rodzica

Zaburzenia lękowe
 fobia szkolna, napady lęku panicznego, zachowania natrętne, lęk uogólniony, inna  fobia ,
 
Zaburzenia zachowania i problemy wychowawcze

wagary, odmowa uczenia się i chodzenia do szkoły, zachowania agresywne, autoagresja, wybuchy złości , konflikty w domu lub w szkole, tyranizowanie rodziców  lub otoczenia

Zaburzenia depresyjne w u nastolatków w okresie wieku dorastania

Doskonalenie umiejętności wychowawczych dla rodziców

Zaburzenia psychosomatyczne

bóle głowy, brzucha, duszności,  moczenie nocne

Problemy z koncentracją
Diagnoza i terapia problemów związanych z koncentracją uwagi, (w tym ADHD).

Zaburzenia Odżywiania
Bulimia i anoreksja

Dysfunkcje rozwojowe  Autyzm, Zespół Aspergera

 

PRZEBIEG TERAPII

Na pierwszą konsultację dotyczącą niepokojących zachowań dziecka najpierw zapraszani są sami rodzice lub rodzic, bez dziecka. Spotkanie  z terapeutą przeznaczone jest na rozmowę dotyczącą dziecka, jego trudności i sposobu funkcjonowania.

Następne   2-3 sesje to spotkania terapeuty z dzieckiem. Terapeuta,  prowadzi obserwację dziecka pod kątem zgłaszanego problemu. Spotkania te służą doprecyzowaniu diagnozy problemu.

Po  spotkaniach konsultacyjnych  psychoterapeuta z rodzicami omawia rozumienie problemów, objawów występujących u dziecka. Proponuje metody pracy, opracowuje  sposoby na pokonanie problemu. Niekiedy dla osiągnięcia sukcesu potrzebne jest zaangażowanie całej rodziny. 

PRACA TERAPEUTYCZNAZ DZIECKIEM

Psychoterapia rozpoczyna się od ustalenia celu i planu pracy z dzieckiem. Zajęcia  terapeutyczne są prowadzone  w bezpiecznej atmosferze, w sposób sprawiający dziecku przyjemność i dający okazję do odnoszenia sukcesów. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza u dzieci, które mają trudności w nauce szkolnej lub zaburzenia rozwojowe utrudniające im prawidłowe  funkcjonowanie.

Sama praca terapeutyczna z dzieckiem polega w zależności od wieku dziecka na wspólnej zabawie, rysowaniu, rozmowie. Psychoterapeuta pomaga dziecku zrozumieć otaczający go świat, wprowadza elementy psychoedukacji.

 

WSPÓŁRACA  Z  RODZICAMI:

W terapii dziecka bardzo ważną rolę odgrywają rodzice – to Państwo, poprzez małe codzienne kroczki, wspomagacie rozwój dziecka i wprowadzacie niezbędne modyfikacje w jego otoczeniu . Dlatego  tak ważna jest współpraca rodziców z terapeutą. Terapeuta po każdym spotkaniu dzieckiem omawia z rodzicem postępy dziecka oraz opracowuje program ćwiczeń wspomagających terapię do realizowania w domu pomiędzy zajęciami.

 • seksuolog

 
Seks jest bardzo ważną sferą życia człowieka i należy dbać o jego jakość tak samo jak o zdrowie fizyczne i psychiczne.
Stres, pośpiech, przemęczenie, nieporozumienia są najczęstszą przyczyną powstawania zaburzeń seksualnych. Terapia seksuologiczna może pomóc w pokonaniu większości problemów natury seksualnej.
 
Umów się na wizytę jeżeli Ty lub Twój partner przeżywacie następujące trudności :
 
TRUDNOŚCI SEKSUALNE W ZWIĄZKACH
Nieśmiałość w kontaktach partnerskich
Niezadowolenie z życia seksualnego
Niedopasowanie seksualne
Trudności w komunikacji w sferze seksualnej
 
ZABURZENIA SEKSUALNE U MĘŻCZYZN
Zaburzenia wzwodu
Przedwczesny wytrysk
Lęk przed stosunkiem
Brak pożądania
Nerwice seksualne
Nadmierny temperament
Uzależnienie od seksu
Kompulsywna masturbacja
Zanik popędu
 
ZABURZENIA SEKSUALNE U KOBIET P
roblemy z orgazmem
Lęk przed stosunkiem
Oziębłość seksualna
Nerwice seksualne
Kompulsywna masturbacja
Uzależnienie od seksu
 
PROBLEMY Z ORIENTACJĄ SEKSUALNĄ
Trudności w określeniu własnej seksualności
Homoseksualizm - brak akceptacji siebie
Brak akceptacji orientacji seksualnej własnego dziecka
 
Istnieje możliwość umówienia się na konsultację telefoniczną z naszym seksuologiem
 • mediator

 

MEDIATOR WROCŁAW

DOCEŃ KONFLIKT- MOŻE ON ZMIENIĆ TWOJE ŻYCIE NA LEPSZE, JEŻELI TYLKO UMIEJĘTNIE GO ROZWIĄŻESZ…

 

Kiedy i dla kogo  mediacje?

Mediacje przeznaczone są dla każdego, kto znajduje się aktualne w sytuacji konfliktu i chce się porozumieć. Wszystko jedno czy jest to konflikt pomiędzy małżeństwem, partnerami, rodzicami a nastoletnimi lub dorosłymi dziećmi, członkami danej rodziny lub społeczności np. sąsiadami lub pracownikami jednej firmy. Życie wśród ludzi generuje konflikty. A te z kolei zwłaszcza gdy dotyczą ważnych dla nas kwestii czy przekonań powodują w nas wiele negatywnych emocji, które te konflikty zaogniają.

Kto to jest mediator?

Mediator to osoba, która usprawnia a czasami nawet umożliwia rozmowę osobom skonfliktowanym, które z uwagi na duże emocjonalne zaangażowanie w konflikt nie potrafią się porozumieć. Mediator czuwa nad tym aby każda ze stron mogła się swobodnie wypowiedzieć i zostać wysłuchanym. Aby spojrzeć na problem z większym dystansem i zrozumieniem zarówno własnych potrzeb, pragnień, emocji jak i  drugiej osoby. Mediator stara się aby konflikt w którym ludzie się znajdują stał się produktywny i prowadził do rozwoju w stosunkach międzyludzkich.

Mediator nie może rozstrzygać, nie może opowiadać się po stronie jednej czy drugiej osoby, nie może też dawać rad sugerujących rozwiązanie, może jednak pomagać w analizowaniu zysków i strat będących konsekwencjami podejmowania pewnych decyzji.

Korzyści z mediacji

Mediacje uczą samodzielnego rozwiązywania konfliktów, uczą rozmowy. Osoby mediujące ze sobą przyjmują na siebie odpowiedzialność za podejmowanie decyzji, ponieważ to one je podejmują. Mediacje uczą samodzielności, dają poczucie własnej siły i możliwości. W mediacjach wychodzimy z założenia, że nikt nie powinien narzucać nam rozwiązania naszych problemów jak dzieje się to np. w sądzie. To my- osoby w konflikcie jesteśmy specjalistami od swojego życia, to my wiemy co byłoby dla nas najlepsze, czego oczekujemy i na jakie ustępstwa jesteśmy się w stanie zgodzić. Mediator czuwa tylko nad przebiegiem tych porozumień.

Zasady mediacji

Zasadami mediacji są:

- dobrowolność obydwu stron mediacji;

- poufność- obowiązuje wszystkich uczestników mediacji i oznacza, że wszystko to co zostanie

powiedziane przez strony podczas mediacji nie wyjdzie poza gabinet mediatora;

- bezstronność mediatora czyli nie opowiadanie się po żadnej ze stron;

- neutralność mediatora czyli nie dawanie porad;

- akceptowalność, oznacza to, że na każdym etapie procesu mediacji i strony i mediator muszą się nawzajem akceptować i chcieć uczestniczyć w mediacjach,

Przychodząc na mediacje otrzymacie  od nas poczucie wsparcia i zrozumienia dla swoich problemów, życzliwość i otwartość, bezpieczeństwo i poufność ale przede wszystkim fachową i konkretną pomoc w porozumieniu się.

Jakie mediacje prowadzimy?

-mediacje rodzinne w tym małżeńskie, partnerskie (np. dotyczące spojrzenia na podział ról

i obowiązków w związku, poczucie lekceważenia przez partnera, problemy w życiu codziennym);

- mediacje rodzicielskie (z nastoletnimi lub dorosłymi dziećmi);

- mediacje okołorozwodowe:

- mediacje majątkowe przy ustalaniu podziału majątku,

- opieki nad dziećmi ustalanie obowiązków, planu wychowania , kontaktów z dziećmi

- alimentacyjne

- cywilne- gdzie konflikty międzyludzkie uniemożliwiają normalne spokojne życie np.

z sąsiadami.

 

Jak przebiega i ile trwa mediacja?

Sesja mediacyjna trwa od 1 do 1,5 godziny. Standardem w rozwiązywaniu konfliktów są 3, 4 spotkania mediacyjne odbywane najczęściej raz lub dwa razy w tygodniu. Zdarza się jednak, że ludzie dopiero na mediacjach odkrywają, czego by tak naprawdę chcieli i okazuje się, że czasem aby powiedzieć sobie wszystko i zostać wysłuchanym potrzeba nawet do 10 sesji.

 • dietetyk

 
DIETETYK WROCŁAW 

 

Poradnia  oferuje kompleksową terapię zaburzeń odżywiania (anoreksja ,bulimia, napady objadania, otyłość ) w ujęciu dietetyczno-psychologicznym. Jedzenie i problemy z nim związane mają często podłoże psychologiczne, dlatego u nas psycholog i dietetyk  ściśle  ze sobą współpracują.

 

Zajmujemy się również szeroko pojętym poradnictwem żywieniowym oraz profilaktyką schorzeń cywilizacyjnych poprzez  dietę, a także dietoterapią chorób, w leczeniu których żywienie odgrywa kluczową rolę.

 

Oferujemy doradztwo żywieniowe w zakresie:

 

 •  walki z niedowagą, nadwagą i otyłością osób dorosłych

 •  diety dla dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością prostą profilaktyki chorób      dietozależnych i diety m.in. w zdiagnozowanej cukrzycy I i II typu ,miażdżycy.....

 •  diety wegetariańskiej

 •  diety uwzględniającej zwiększoną aktywność fizyczną

 • diety dla kobiet w ciąży i mam karmiących

 

Pierwsze spotkanie to dość długa i szczera rozmowa, która może trwać nawet do półtorej godziny. Nasz dietetyk zbada na czym polega problem i zapyta o Państwa oczekiwania dotyczące kuracji. Na tym spotkaniu przeprowadzany jest wywiad dietetyczny,  omawiany jest ogólny stan zdrowia, tryb życia, wysiłek fizyczny, nawyki żywieniowe. Podczas tej wizyty określa się ulubione produkty i te, których wolą Państwo unikać. Omawiany jest rytm dnia i dobierana do niego jest ilość posiłków oraz ich pory. Rozmowa ta pozwoli lepiej poznać i kontrolować swoje zachowania żywieniowe, zdiagnozować szkodliwe produkty i nawyki żywieniowe i opracować nowe zdrowe zasady żywienia. Dietetyk pomoże Państwu w ułożeniu indywidualnej diety podstawowej.

 

W miarę potrzeb umawiamy się na kolejne  wizyty  kontrolne.

 

 

Dostepne wolne terminy wizyt można sprawdzić wchodząc w zakładkę Rejestracja.

lub telefonicznie 535 830 351

 

Dlaczego warto nam zaufać!

 
Każdy współpracujący z nami Psycholog Wrocław, Psychiatra, Psychoterapeuta Wrocław jest doświadczonym i wysoko wykwalifikowanym specjalistą w swojej dziedzinie posiadającym stosowne dyplomy i certyfikaty rekomendowane przez PTP.
 
Pracujemy pod stałą superwizją. Jesteśmy członkami towarzystw Psychologicznych, Psychiatrycznych, Seksuologicznych.
 
 
 
 
 
Kierownikiem poradni jest mgr  Izabela Boryczka psychoterapeuta z 14 - letnim doświadczeniem ... << czytaj o mnie >>

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA !

 

Jakiej pomocy potrzebuję? .... << czytaj więcej >>

Jak wybrać swojego terapeutę? .... << czytaj więcej >>

Nie mogę, nie jestem gotów przyjechać do gabinetu .... << czytaj więcej >>

Rejestracja przez internet lub telefonicznie! .... << czytaj więcej >>

 

(klikając g+1 pomagasz innym internautom odnaleźć to co w sieci najlepsze)

 * * *

 

* * *

Psychoterapia jest szansą na rozwój i polepszenie jakości życia każdego człowieka

* * *