Psychoterapia dzieci

PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZEŻY

Oferujemy pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży w zakresie:

  • Depresji
  • Nerwic
  • Lęków, fobii
  • Zaburzeń zachowania  (np, ADHD)
  • Trudności wychowawczych i w nauce
  • Zaburzeń emocjonalnych i rozwojowych
  • Trudności w relacjach z rówieśnikami
  • Trudności związanych z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców
  • Problemów okresu dojrzewania

Z MOIM DZIECKIEM DO PSYCHOLOGA?..


JAK WYGLĄDA PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY?


PRZEBIEG TERAPII..


PRACA TERAPEUTYCZNA Z DZIECKIEM..


WSPÓŁRACA Z RODZICAMI..


WARSZTATY DLA RODZICÓW


Psycholodzy dziecięcy specjalizują się w pracy z dziećmi, w podziale na grupy wiekowe: